Drevo, plast či hliník?

Drevo, plast či hliník?

18. 01. 2007
Zdieľať

Firiem ponúkajúcich výrobu a montáž okien je dnes neúrekom. Stačí si otvoriť ktorékoľvek inzertné noviny a zaplaví nás množstvo reklamy. Podľa čoho teda vyberať? Nedajte sa ovplyvniť len najnižšou cenou, rovnako dôležité sú služby spojené s montážou okien, vlastníctvo certifikátov na jednotlivé komponenty a na okno ako celok, rýchlosť dodávky a realizácie, spoľahlivosť, záruky a servis.

Výrobca okien musí mať profesijné a technologické predpoklady na splnenie požiadaviek zákazníka, platné certifikáty zo Štátnej skúšobne, prípadne zo zahraničia. Nevyberajte si preto firmy, ktoré zhotovujú okná doslova na kolene v garáži, a preverte si ich spoľahlivosť a záruky.


Drevo, plast či hliník?

76362

Rýchlosť dodávky je ovplyvnená tým, že každé okno je vlastne originál vyrobený presne na mieru po dôkladnom zameraní na mieste. Plastové profily sa dovážajú prevažne z Nemecka alebo z Rakúska a na našom území sa zvyčajne len montujú. Výmena okien teda prebehne najskôr dva týždne po podpise zmluvy o diele a zaplatení zálohy, častejšie však je dodací termín jeden až dva mesiace.

Informácie o prípadných doplnkových službách, ako napríklad či je realizačná firma schopná zabezpečiť opätovné zasklenie okna po rozbití, tiež nie sú na zahodenie. Odborne spôsobilá firma musí krídlo znovu vyplniť plynom tak, aby sa zachovali všetky technické parametre okna.


Drevo, plast či hliník?

76363

Čo zahŕňa cena okna

Pri výpočte ceny vychádzajú firmy väčšinou z cenníka typových okien na približný výpočet.

Treba upozorniť na fakt, že cena okna tvorí bežne len jednu až dve tretiny celkovej ceny, ktorú zákazník zaplatí. Tá výsledná je totiž odvodená od ceny práce (montáž, murárske práce), použitého materiálu, dopravy, odvozu a likvidácie starých okien, doplnkov a parapetových dosiek.

Drevo, plast či hliník?

76366


Drevo, plast či hliník?

76367

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Porovnanie štandardného izolačného skla s tepelnoizolačným: vľavo – štandardné izolačné sklo, vpravo – izolačné sklo s tepelnou ochranouSpôsob platby


Drevo, plast či hliník?

76357

Bežne firmy požadujú zálohu pri zameraní okien, definitívnom spresnení požiadaviek zákazníka a podpise zmluvy o diele. Zmluva o diele je dôležitý dokument, podľa jej obsahu a vzhľadu môžete odhaliť spoľahlivosť a serióznosť firmy. Ak vás zástupca firmy nabáda podpísať ju bez prečítania, niečo nemusí byť v poriadku. Na túto časť si vždy vyhraďte dostatok priestoru. Dôležité je zistiť, na čomu sa dodávateľ zaväzuje, ako príloha musí byť doložený presný položkový rozpis objednaných prác a výrobkov s označenými rozmermi a parametrami. Po podpise zmluvy firmy väčšinou vyžadujú zloženie zálohy vo výške 20 až 50 % celkovej ceny. Zvyšnú časť sumy je vhodné nechať si pre prípad možnej reklamácie a uhradiť ju až po ukončení montáže okien a podpísaní preberacieho protokolu.


Drevo, plast či hliník?

76359

Cena

Cena samotnej okennej konštrukcie závisí od typu použitých profilov, ich technických parametrov, príplatkov za nadštandardné riešenia, doplnky, ako sú sieťky, žalúzie, rolety, doplnkové profily a montážny materiál. Cena za parapetové dosky závisí od vyhotovenia potrebnej šírky – ak chcete parapet používať aj na iné účely a zvoľte širší, musíte počítať s vyššou cenou.

V prípade, že vymieňate okná v celom byte alebo dome, je vhodné informovať sa o množstvových zľavách.

Základné murárske práce sú v cene, ak sa chystáte robiť väčšie úpravy, treba sa s firmou dohodnúť vopred na zabezpečení materiálu. Čo sa rozumie pod základnými prácami? Je to úprava okolia okna po demontáži starej konštrukcie, keď zvyčajne dochádza k miernemu porušeniu okolitej steny a omietky. Pracovníci firmy okolie okna začistia a upravia do pôvodného stavu.

Cena dopravy môže byť rozhodujúca pri väčších vzdialenostiach sídla firmy od miesta montáže.

Drevo, plast či hliník?

76368


Drevo, plast či hliník?

76369

S výmenou okien je spojená aj výmena balkónových dverí a často aj celej obvodovej steny (pôvodne väčšinou drevenej) medzi lodžiou a interiérom. Efektným riešením sú celosklenené posuvné dvere, ktoré nezaberajú miesto pri otváraní. Nešetrite na kvalite materiálov a technických riešení.


Čo so starými oknami?

Odvoz a likvidácia starých okien je dôležitou súčasťou celkovej výmeny. Staré okenné rámy a sklá sú z hľadiska súčasných noriem nepoužiteľné, preto sa treba presvedčiť, či máte s firmou zmluvne podchytený ich odvoz na skládku odpadu určenú na likvidáciu. Je potom veľmi nepríjemné a náročné zbaviť sa okien, ktoré majú vysokú hmotnosť.


Drevo, plast či hliník?

76358

Priebeh výmeny okien


Zameranie okien

Ak ste si po dôkladnom zvážení vybrali vhodnú realizačnú firmu a dali si vypracovať predbežnú cenovú ponuku, prichádza na rad zameranie. Vyškolený technik navštívi miesto výmeny, aby presne zameral rozmery stavebného otvoru, spresnil vaše požiadavky na doplnky, šírku parapetov a pod. Mali by ste podpísať zmluvu o diele, ktorej prílohou je presný položkový rozpis výrobkov pre prípad kontroly.

Po zaplatení zálohy sa začne výroba okna, jeho dodávka sa pohybuje najčastejšie od dvoch do šiestich týždňov.

Príprava interiéru

Ideálny stav nastane, ak sú miestnosti prázdne – aj keď sa to možno nezdá, výmena okien je prašná činnosť. Ak nemáte možnosť vypratať nábytok, umiestnite ho na opačnú stranu miestnosti a dôkladne ho pozakrývajte. Vhodné je zakryť podlahu a takto ju chrániť pred poškodením. Treba si uvedomiť, že okenný rám má značné rozmery a hmotnosť a do miestnosti sa musí nejako dostať. Myslite na túto skutočnosť a uvoľnite chodby a komunikačné priestory.


Drevo, plast či hliník?

76370

Požiadavky pri realizácii

Okrem množstvových zliav je dobré realizovať výmenu viacerých okien súčasne aj z časového hľadiska. Výmena viacerých okien vám ušetrí čas strávený pri príprave, upratovaní i realizácii.

Technologický postup vyzerá takto: demontáž starého rámu, pri ktorej vzniká najviac nečistoty, ale prebehne pomerne rýchlo, osadenie a ukotvenie nového rámu, vyplnenie škár medzi rámom a obvodovou konštrukciou, vytvrdnutie peny. To závisí od okolitej teploty a môže trvať aj niekoľko hodín. V tejto fáze je vhodný čas na výmenu ďalšieho okna v poradí.

Po vytvrdnutí a orezaní zvyšnej peny prichádza čas na osadenie krídla a jeho jemné nastavenie, začistenie ostenia a odvoz starých okien. Technologický predpis dovoľuje otvárať okná až po 24 hodinách od montáže, aby sa zamedzilo prípadným deformáciám pred definitívnym stvrdnutím tesniaceho materiálu.

Údržba, servis, poučenie o manipulácii

Po úspešnej realizácii, poučení o manipulácii a podpise preberacieho protokolu je čas na doplatenie zvyšnej časti ceny. Skontrolujete si ešte raz funkčnosť okien a doplnkov.

Údržba pozostáva podľa typu okna z rektifikácie (nastavenia) kovania, výmeny tesniacich profilov, premazania a kontroly klzných častí kovania a prípadné ošetrenie okenného profilu nátermi.


Ako to bude prebiehať pri výmene okna?


Drevo, plast či hliník?

76372


Drevo, plast či hliník?

76373

Vybúranie starého okna Osadenie okna do roviny


Drevo, plast či hliník?

76374


Drevo, plast či hliník?

76375

Navŕtanie otvorov pre kotvové skrutky. Vzdialenosť určuje statický výpočet. Ukotvenie okna do ostenia pomocou kotvových skrutiek


Drevo, plast či hliník?

76376


Drevo, plast či hliník?

76377

Zatmelenie škár izolačnou PUR penou Začistenie vonkajších škár silikónom, prípadne murárskym začistením


Drevo, plast či hliník?

76378

Osadenie okenných krídel. V prípade potreby nastavíme kovanie.

Kategória: Okná
Tagy: okno
Zdieľať článok

Diskusia