Vyberte si správne okno

24. 10. 2005
Zdieľať

Aj vy máte pocit, že sú vaše účty za energie až priveľmi vysoké? Skúste sa na dôvody opýtať vašich okien. Práve cez ne totiž uniká najvyššie percento tepla z celkových tepelných strát budovy. Väčšia pozornosť pri ich výbere alebo pri rekonštrukcii pôvodných okien je teda namieste. Alebo sa chcete naďalej prizerať, ako s unikajúcim teplom unikajú aj vaše peniaze?

Súčasný trh je doslova zaplavený širokým sortimentom okien, preto je ich výber pre ľudí nezasvätených do tejto problematiky často problematický. Tak ktoré si vybrať? Urobme si v nich poriadok a najprv si ich rozdeľme.

Podľa konštrukcie rozoznávame okná jednoduché a zložené. Jednoduché sa skladajú z dvoch častí – okenného rámu a okenného krídla so sklenenou výplňou. Môžu byť zasklené jednoduchým sklom, izolačným dvojsklom alebo trojsklom. Zložitejšie okná sú zdvojené a dvojité. Zdvojené okná majú iba jeden okenný rám, na ktorý sú zavesené dve navzájom spojené okenné krídla. Dvojité okná sa skladajú z dvoch okenných rámov a krídel. Ich okenné rámy sú navzájom spojené dreveným obložením.

Podľa spôsobu otvárania môžeme okná rozdeliť na pevné, otváravé, otočné, sklopné, kyvné symetrické alebo nesymetrické, sklápacie, vyberacie, výklopné, otváravo-sklopné, výklopno-sklopné, odsuvné, výsuvné, posuvné a podľa materiálu na drevené, kovové, plastové a kombinované. Dosť odlišností na to, aby sa v nich bežný smrteľník vyznal na prvý raz. Najväčším problémom pri kúpe okien býva rozhodnúť sa, z akého materiálu by mali byť. Každý má svoje charakteristické vlastnosti a, samozrejme, aj cenu.


Vyberte si správne okno

32596

Vhodným materiálom na výrobu okien je drevo a dodnes sa používa najčastejšie. Okrem toho, že má pekný vzhľad, má aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti, o niečo lepšie ako plast. Pri dreve však musíme počítať aj s vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho organickej podstaty – je menej odolné proti škodcom, ako sú hmyz, plesne, huby, proti vlhkosti a ohňu. Keďže okná sú zväčša vystavené neustálemu pôsobeniu slnečného žiarenia, vody alebo mrazu, najmä drevené vyžadujú dôkladnú povrchovú úpravu a pravidelnú údržbu.


Vyberte si správne okno

32600

Naopak plastové okná nepotrebujú mimoriadnu údržbu, iba gumené tesnenia by sa mali občas pretrieť silikónovým olejom. Okenné rámy a rámy krídel plastových okien musia byť vystužené kovovým profilom s antikoróznou úpravou. V súčasnej ponuke plastových okien nájdeme viackomorové systémy – troj- až päťkomorové. Komorové profily sa vypĺňajú tepelnoizolačným materiálom, aby sa zlepšili ich tepelnotechnické vlastnosti. Zvyšovaním počtu komôr (šesť- alebo viackomorové profily) sa totiž už adekvátne nezvyšuje tepelný odpor rámu. Nevýhodou plastových okien je ich tesnosť, to znamená nižšia filtrácia vzduchu v miestnostiach. V dôsledku toho vznikajú v interiéri klimatické zmeny – viac sa hromadí prevádzková vlhkosť a môžu vznikať plesne. Preto sa odporúča používať plastové okná s vetracou štrbinou.


Vyberte si správne okno

32602Okná sa vyrábajú aj z kovových materiálov – najmä z hliníka a ocele. Rámové vlysy z týchto materiálov sa konštruujú s prerušeným alebo neprerušeným tepelným mostom. Vo vykurovaných alebo v temperovaných obytných priestoroch by sa mali používať rámové vlysy s prerušeným tepelným mostom po celom obvode okna. Okná z kovových materiálov môžu mať rozličnú povrchovú úpravu. Hliníkové profily sa upravujú zväčša anodickou oxidáciou alebo práškovými technológiami a oceľové pozinkovaním alebo chrómovaním. Na prerušenie tepelného mosta sa používa profil z polyamidu vystužený sklenými vláknami s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti. Zároveň musí zabezpečovať statickú únosnosť rámového profilu ako celku. Priestor medzi kovovými a polyamidovými profilmi môže byť vyplnený vzduchom alebo vysokoúčinným tepelným izolantom. Pri výrobe okien sa materiály aj kombinujú. Najčastejšie drevo so zliatinami hliníka, v oveľa menšej miere sa používa kombinácia plastu s hliníkom.


Vyberte si správne okno

32604

Ak ste sa rozhodli okná vymeniť, určite by ste chceli mať predstavu o tom, čo môžete od tohto procesu čakávať. V súčasnosti je viacero firiem, ktoré vám zabezpečia všetko potrebné – od zamerania a vypracovania cenovej ponuky cez vybúranie starých okien, montáž nových až po murárske úpravy. Najprv si však vyžiadajte referencie o danej firme, zistite si, čo vám za ponúkanú cenu dodá a zariadi, kým sa úplne nevložíte do jej rúk. Skôr než podpíšete zmluvu, príde k vám pracovník firmy, aby vykonal zameranie. Dohodnete sa s ním na typoch okenných výplní a doplnkoch (sieťkach, žalúziách, parapetných doskách, kľučkách a pod.). Na základe vašich požiadaviek vám vypracuje cenovú ponuku a upozorní vás, čo bude treba urobiť pred osadením výplní. Zvyčajne do štyroch až šiestich týždňov (je to individuálne) od zamerania a podpísania zmluvy sa môžete pripraviť na montážnikov. Keď vám nové okná privezú, dôkladne si ich prezrite, či zodpovedajú vašej objednávke a či nie sú poškodené. Po montáži opäť všetko (povrch rámov a výplní, detaily, precíznosť montáže) dobre skontrolujte a vyskúšajte funkčnosť okien. Potom osadia parapetné dosky a všetky stopy po montáži sa zahladia murárskymi úpravami.


Vyberte si správne okno

32597

Stavebníci rodinných domov sa zvyčajne rozhodujú medzi oknami drevenými alebo plastovými, výnimočne hliníkovými. Vďaka technologickým postupom pri výrobe majú okná z týchto materiálov dnes veľmi podobné alebo takmer totožné parametre tepelnotechnických vlastností. Ak sa chcete riadiť práve nimi, všímajte si hodnotu koeficientu prestupu tepla konštrukciou okna a jeho sklenej výplne. Čím je táto hodnota nižšia, tým je profil alebo zasklenie lepšie a úniky tepla menšie. Použitie materiálov (dreva, plastu, hliníka) je v súčasnosti len vecou vkusu, pocitu a vašich finančných možností.


Vyberte si správne okno

32607

Na našich domoch vidieť, že okná sa vymieňajú najčastejšie za plastové. Mnohí sa nevedia rozhodnúť, aký komorový profil plastových okien si vybrať. V minulosti sa používali trojkomorové profily, no dnes nájdete v ponuke firiem aj štvor- alebo päťkomorové profily. Všetky vyhovujú tepelnoizolačným požiadavkám. Ich hodnoty prestupu tepla sa pohybujú zvyčajne od 1,1 až do 1,6 W/(m2.K). Pri niektorých profiloch je táto hodnota ešte nižšia – od 0,7 do 0,9 W/(m2.K). Komory týchto profilov už nie sú vyplnené vzduchom, ale izolantom, čiastočne alebo úplne. Aj šírka profilu je o niečo väčšia. Vzhľadom na tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov je jedno, ktorý z nich si vyberiete. Treba iba zosúladiť tepelnotechnické parametre s tepelnotechnickými parametrami sklenej výplne a s obvodovými murivami. Ostatné je už len otázka financií.


Vyberte si správne okno

32606

Hoci ste si už okná vymenili za plastové alebo drevené, môže za určitých podmienok vznikať kondenzácia vodných pár na zasklení tak v rekonštruovaných objektoch, ako aj v novostavbách. Chyby však nemusia byť v samotnej konštrukcii alebo materiáli okien. Je to fyzikálny jav, ktorý závisí od dobrých tepelnotechnických vlastností a od tesniacej schopnosti súčasných moderných okien, čím sa výrazne mení infiltrácia v miestnosti, keďže vlhkosť a vzduch oveľa ťažšie preniknú z interiéru von. Kondenzovaniu vodných pár môžeme zabrániť správnym a efektívnym vetraním a vykurovaním. Vhodné je teplý vzduch usmerňovať od zdroja tepla tak, aby mohol bez prekážok prúdiť popri zasklení na celú výšku okna. Nie je dobré, ak prúdeniu zabraňuje napríklad príliš veľký parapet nad radiátorom pod okenným otvorom, ktorý v spodnej časti okien môže vytvárať takzvanú studenú kapsu. Takisto sa snažte odsávačmi odvádzať nahromadenú vlhkosť vznikajúcu pri činnostiach v domácnosti – pri varení, sušení bielizne a pod.

Vravíte si, že teraz sme vám ešte viac skomplikovali výber správnych okien na váš dom? Verte, že opatrnosť a informovanosť sa vám vrátia. V podobe tepelnej pohody, estetickejšieho vzhľadu vášho domu, hygienickejšieho prostredia v interiéri i v podobe ušetrených financií za vykurovanie. A preto sa oplatí vedieť o oknách trochu viac.

Kategória: Okná
Tagy: ok okno
Zdieľať článok

Diskusia