14. 04. 2008
Zdieľať

Pri stavbe či rekonštrukcii domu rozmýšľame o mnohých detailoch, ktoré v závere dokreslia konečný vzhľad budovy. Rozhodujeme sa medzi rôznymi druhmi murovacích materiálov, okien, dverí a strešných krytín. Nezabúdajme, že najviditeľnejšou časťou konštrukcie domu je jeho omietka. Práve podľa jej vzhľadu si človek utvára prvý dojem o danej stavbe. Zhotovenie problematických detailov pri rekonštrukciách a dostavbe stavebných konštrukcií dokonale riešia omietacie profily.

Materiály omietacích profilov

Profily sa vyrábajú z polyvinylchloridu, hliníka alebo z nehrdzavejúcej ocele. Výhradné použitie primárnych materiálov pri výrobe zaručuje ich vysokú kvalitu, t. j. mrazuvzdornosť, pevnosť, farebnú stálosť, tvrdosť, nehorľavosť. Hliníkové profily nie sú vhodné do silne alkalického prostredia (vzniká pri zrení vápenných a vápennocementových omietok). Tu použijeme profily z nehrdzavejúcej ocele. Hliníkové a pozinkované profily nekombinujeme. Pri ich dotyku vo vlhkom prostredí vzniká galvanický článok a kontaktná korózia.

 • PVC – rohové profily na zatepľovací systém, oblúkové profily, ukončovacie profily, dilatačné profily, drážkové profily, odkvapové profily.
 • AL (hliník) – rohové profily, soklové zakladacie profily. 
 • Pozinkovaný oceľový plech – rohové profily, odvetrávacie profily.

Použitie omietacích profilov

Omietacie profily sú pomocníkmi pri tvorbe kvalitnej omietky. Okrem toho zabezpečujú po zobytnení rohy miestností proti otĺkaniu hrán. Môžeme ich použiť pri tvorbe exteriérových a interiérových omietok aj pri zatepľovaní domu.
 

Omietacie profily pre vnútorné a tenkovrstvové omietky

 • omietnik (využívame ho na strojné omietky, na dosiahnutie rovných plôch po celej výške),
 • roh,
 • okenný a dverový dilatačný profil.

Omietacie profily pre vonkajšie omietky:

 • rohový (ostrohranný omietací profil sa osádza rýchlo a ľahko),
 • okenný a dverový profil na vonkajšej fasáde.

Omietacie profily pre zatepľovacie systémy:

 • zakladacia lišta, 
 • rohový profil so sieťkou,
 • okenná lišta,
 • dilatačný profil.

Omietanie s omietacími profilmi

1. Aplikáciu omietok začíname minimálne šesť týždňov od ukončenia výmurovky. Hrubú stavbu necháme pred aplikáciou omietok vymrznúť (ak je to možné).
2. Ako prvé omietame interiérové plochy, potom fasády.
3. Ak murivo dosahuje vlhkosť vyššiu ako 12 %, musíme zabezpečiť jej zníženie. Miestnosť môžeme ohrievať prúdením teplého vzduchu.
4. Pred omietaním skontrolujeme vodováhou zvislosť steny, aby bola zachovaná rovinnosť omietanej plochy.
5. Podklad očistíme od prachu a nečistôt.
6. Po príprave muriva môžeme začať s osadzovaním rýchloomietnikov a rohových omietacích profilov.
7. Na navlhčenú stenu urobíme terče zo sadry zmiešanej s vodou. Profily osadzujeme do sadrových terčov.
8. Najprv umiestnime rýchloomietnik na kraj omietacej plochy. Ak je na okraji plochy roh, umiestnime ho asi 30 cm od neho.
9. Keď sadra stuhne, môžeme začať s omie­taním.
10. Najprv nahodíme na navlhčenú stenu cementový postrek (necháme dozrieť najlepšie dva dni).
11. Postrek nakropíme a nanesieme vápennocementovú omietku. Nanášame ju v pruhoch, ktoré ohraničujú omietniky.
12. Omietku nahadzujeme naberačkou a sťahujeme murárskym kladivom. Hladidlo pritláčame na vrcholy omietnikov a kývavým pohybom ho ťaháme smerom nahor. Omietniky zaručia rovnomernosť vrstvy omietky.
13. Dodržiavame skladbu omietkovej zmesi.
14. Po nahodení omietky sú časti profilov ešte viditeľné. Tieto miesta sa však maľovaním prekryjú.
 


Omietacie profily

144885

Hliníkové omietniky a rohové omietacie profily nie sú vhodné do silne alkalického prostredia, ktoré vzniká pri zrení vápenných a vápennocementových omietok. Tu používame profily z pozinkovanej ocele.


Omietacie profily

144889


Omietacie profily

144887

Omietacie profily aj rýchloomietniky osádzame do sadrových terčov.


Omietacie profily

144890

Stenu mierne navlhčíme murárskou štetkou a na viacerých miestach urobíme terče zo sadry zmiešanej s vodou. Do terčov zľahka vtlačíme rohový profil a skontrolujeme jeho zvislosť.

Omietacie profily

144891


Omietacie profily

144892

Po stuhnutí sadry pod rohovými profilmi môžeme začať omietať. Podklad očistíme od prachu, uvoľnených častíc a hrubej nečistoty. Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia omietok klesnúť pod +5 °C.


Omietacie profily

144894

Po nanesení omietky sú z profilov viditeľné už len rohové časti. Následným nánosom farby sa však zakryjú aj tie.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: materiál omietacie profily
Zdieľať článok

Diskusia