Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť – Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

07. 05. 2007
Zdieľať

O nízkoenergetickom bývaní či dokonca pasívnych domoch sa v ostatnom čase aj u nás veľa píše a hovorí. Skúsenosti z Rakúska alebo Nemecka hovoria jasnou rečou faktov, a tak človek premýšľajúci ekonomicky a ekologicky vlastne nemá dôvod váhať. Ibaže slovenská realita zaostáva za tou rakúskou či nemeckou o pekných pár rôčkov, a tak sa pasívneho domu chtivý našinec ocitne v neľahkej úlohe priekopníka. Pretože sme sa spolu s manželkou odhodlali aktívne prešliapať cestičku k reálnemu pasívnemu domu v ešte panenskom teréne slovenských dodávateľských a realizačných firiem, rozhodli sme sa podeliť sa s vami o naše skúsenosti. Možno bude potom vaša cesta ľahšia.

Každý, kto staval, mi dá určite za pravdu, že finálna stavba je vždy viac alebo menej zmenená oproti pôvodnému projektu. Tak to bolo aj v našom prípade. Na stavbe sme urobili viacero úprav – niektoré hneď na začiatku, iné až počas výstavby –, ku ktorým nás viedlo viacero dôvodov.

Život je zmena (už od základov)

Prvou závažnou zmenou boli dispozičné úpravy v prospech technologickej miestnosti. Práve tu mal byť priestor na tepelné čerpadlo, akumulačnú nádrž, vzduchotechnickú jednotku, elektrický rozvádzač, ústredňu inteligentnej elektroinštalácie, potrubia, káble… Zväčšiť sme sa ju rozhodli najmä preto, že stavba je viac-menej experimentálna a bolo ťažké dopredu presne určiť veľkosť inštalovaných komponentov.


Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť - Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

90245

Ďalšou zmenou bolo umiestnenie hadíc k tepelnému čerpadlu systému zem – voda pod stavbu. K tomuto rozhodnutiu nás viedla aj skutočnosť, že stavba nebude mať bazén, do ktorého by bolo možné odvádzať prebytočné teplo zo slnečných kolektorov. Z dostupných zdrojov sme sa dozvedeli o technológiách, pomocou ktorých sa pod domom skladuje všetko teplo nazhromaždené cez leto a v zime potom dokážu využiť až 40 percent tejto energie na kúrenie. Chceli sme teda vyskúšať, či to bude fungovať. Ak áno, prinieslo by to podstatnú úsporu prevádzkových nákladov. Našťastie sme toto rozhodnutie prijali ešte pred začiatkom výkopových prác. Zo stavebného hľadiska to znamenalo, že namiesto kopania základových pásov sa musela vyhĺbiť základová jama do hĺbky asi 1 m pod úroveň terénu. Uloženie PE hadíc s priemerom 32 mm nebolo jednoduché, ale postupne sme prišli na metódu, ktorá nám umožnila rozmiestniť ich pomerne pravidelne.


Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť - Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

90246

V tomto čase sme dostali aj projekt kontrolovaného vetrania, z ktorého bolo zrejmé, že pod stavbu treba zakopať aj zemný register (výmenník tepla), čiže potrubie na prívod čerstvého vzduchu do domu. Štandardný rekuperátor tepla vo vzduchotechnickej jednotke funguje tak, že privádzaný vzduch sa predhreje teplom z odvádzaného. V prípade zemného registra sa čerstvý vzduch privádza do domu pod zemou, kde je pomerne stabilná teplota. Tým sa v zime predhreje a v lete, naopak, ochladí. Za cenu ventilátora a niekoľkých metrov rúr sa tak dajú dosiahnuť podstatné úspory energie. Použili sme štandardné plastové kanalizačné rúry (priemer 200 mm), ktoré sme zakopali do hĺbky približne 1,8 metra. Pôvodne sme uvažovali o kameninových rúrach, aby vzduch získaval zo zeme aj vlhkosť. Takéto riešenie sa však neodporúča, pretože by sa do stavby zároveň dopravoval aj rádioaktívny radón.

… a zmeny pokračujú

Ďalšia zmena sa týkala výstupu na strechu domu. Toto architektonicky určite veľmi atraktívne riešenie totiž znamenalo dodatočné náklady zhruba 500 000 korún, nehovoriac o tom, že z hľadiska tepelných únikov by to bol veľmi negatívny prvok. Nuž, nech žijú kompromisy.


Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť - Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

90250

A posledná veľká zmena? Tú si vyžiadala štúdia feng-šuej, ktorú sme si dali urobiť až v priebehu výstavby. Nebudem tu rozoberať teoretické pravidlá tohto učenia, a ak mu neveríte, nasledujúcich pár riadkov môžete pokojne preskočiť. Urobili sme v podstate len tri dôležité zmeny v dispozíciách izieb. Prvou bolo presunutie spálňového okna z juhovýchodnej na severovýchodnú stenu. Odborníci totiž navrhli jediné možné miesto na posteľ práve pod pôvodným oknom, spanie priamo pod oknom však vzbudzuje u ľudí nepríjemné pocity.

Ďalšou zmenou bolo premiestnenie dverí jednej z detských izieb tak, aby neboli priamo oproti schodisku. Takáto poloha by znamenala únik energie, čo by mohlo viesť k nepriaznivým psychickým a zdravotným stavom. Panelákové byty s dverami umiestnenými priamo oproti schodom vraj taktiež veľmi negatívne vplývajú na nájomníkov. V detskej izbe sa uskutočnila aj tretia zmena – zvýšenie parapetu okien. Z pôvodných francúzskych okien sa tak stali klasické, so spodným okrajom nad úrovňou hlavy spiaceho človeka. Takéto riešenie má však, najmä v detskej izbe, viacero priaznivých účinkov, ktoré s feng-šuej priamo nesúvisia (napríklad väčšiu variabilitu umiestnenia nábytku, pretože zariadenie detskej izby sa s vekom dieťaťa mení rovnako ako jeho potreby). Ostatné odporúčania odborníkov si nijaké stavebné zmeny nevyžadovali.


Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť - Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

90247

Hurá, začíname stavať

Stavebná firma musela najprv vyrovnať pozemok, čo v podstate znamenalo odstrániť záhradnú chatku a vykopať niekoľko stromov. Po vytýčení základov nastúpil malý stavebný stroj UNC a odstránil vrchnú vrstvu zeminy do hĺbky 1 m. V tejto hĺbke sme vybetónovali základové pásy a na ne postavili základové tvárnice, ktoré vytvorili obrysy miestností. Do nich sme uložili PE hadice, ktoré sme zakončili v technologickej miestnosti (pod každú miestnosť sme samostatne umiestnili 100 m hadice, vytvorili sme spolu päť okruhov).

Potom sme vykopali ryhu, do ktorej sme umiestnili potrubie na zemný register na kontrolované vetranie. Zakončili sme ho rovnako v technologickej miestnosti. Potrubie sme vyspádovali a v najnižšom mieste sme navŕtali niekoľko dierok na odvod kondenzátu. V tomto mieste sme vykopali aj revíznu šachtu, ktorou sa raz za niekoľko rokov skontroluje stav registra.


Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť - Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

90248

Samozrejme, pod stavbou bolo treba umiestniť aj kanalizačný rozvod. Rozhodli sme sa odvádzať samostatne dažďovú a samostatne splaškovú vodu. Toto riešenie umožňuje nielen šetriť stočné za dažďovú vodu zo strechy, ale túto vodu možno aj zbierať do nádrže a využívať na polievanie záhrady alebo splachovanie záchodov. Zároveň sme museli vyriešiť zásadný technický problém – ako odizolovať dažďové a kanalizačné potrubie, aby neodoberalo naakumulované teplo z podložia domu. Ani v tomto prípade sa nám nepodarilo získať radu od odborníkov, a tak sme museli improvizovať. Použili sme polystyrénovú drvinu, ktorou sme obsypali potrubie v hrúbke približne 10 cm. Potom sme potrubie a hadice už len zaviezli zeminou, štrkom a odliala sa základová doska. Celý obvod základov sme izolovali špeciálnym tvrdeným polystyrénom Perimeter do hĺbky 1 m. Jeho úlohou je tepelne izolovať podložie pod domom.


Pasívny dom v slovenskej realite: 2. časť - Špeciality pod úrovňou a na úrovni (terénu)

90249

Realizácia hrubej stavby je možno najkrajším obdobím výstavby rodinného domu. V podstate vám dom rastie pomerne rýchlo pred očami, môžete sa ním poprechádzať, v duchu ho zariaďovať, dokonca už máte kam pozvať návštevu. Žiaľ, z pekného sna nás veľmi rýchlo zobudili ďalšie starosti. Dnes môžem zodpovedne povedať, že hrubá stavba si vyžiadala najviac 10 percent nášho úsilia a asi 25 percent vynaložených prostriedkov. V podstate šlo všetko bez nášho zasahovania.

Materiál vznikol v spolupráci s Občianskym združením Pasívne domy, www.pasivnedomy.sk  

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: energie pasívny dom
Zdieľať článok

Diskusia