29. 10. 2008
Zdieľať

Rozmach v stavebníctve podmienil vývoj nových technologických postupov a používanie nových stavebných materiálov. Od polovice 19. storočia drevo začali postupne nahrádzať iné materiály, napríklad železo, sklo, oceľ. Plast je známy iba niekoľko desaťročí, vyrába sa umelo, ale vďaka svojim vlastnostiam, ku ktorým patrí najmä dlhá životnosť a dobrá spracovateľnosť, sa v stavebníctve úspešne presadil.

Konštrukcia

Prvá konštrukcia z polymérnych materiálov bola vyrobená v Nemecku. Na základe skúmania, pozorovania a získavania nových poznatkov o materiáloch sa konštrukcia postupne vyvíjala. V súčasnosti sa plastové profily vyrábajú z tvrdeného PVC. Základnou výrobnou technológiou spracovania termoplastov je extrudovanie. Na Slovensko sa dovážajú hotové profily, ktoré sa u nás väčšinou len montujú.

Samotný plastový profil nie je dostatočne pevný. Na dosiahnutie požadovanej stability sa okná vystužujú pomocou vystužovacích profilov. Do vnútornej komory sa vkladajú hliníkové profily alebo pozinkovaná oceľ. Pri malých okenných otvoroch nemusí byť výstuž súčasťou konštrukcie. V takýchto prípadoch na prenos zaťaženia postačuje samotná pevnosť plastu. Jednotlivé profily sa spájajú lisovaním, zváraním alebo sa lepia. Plastové rámy si po osadení do okenného otvoru zachovajú pôvodný tvar. Z plastových profilov možno zhotoviť profily rôznych rozmerov, čím sa vytvára široké spektrum možností.


Plastové okná

168209

Rozhodujúcim kritériom pri výbere je počet vzduchových komôr rámu a krídla, ktorý ovplyvňuje tepelnotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti. Najskôr to boli jednokomorové okenné systémy, ktoré nevyhovovali z hľadiska tepelnej izolácie. Vývoj postupne smeruje k viackomorovým profilom a k moderným profilom s dodatočnou tepelnou izoláciou. Profily okenných rámov môžu mať dvojkomorovú až šesťkomorovú konštrukciu. Dôležitý je nielen počet komôr, ale aj ich tvar a účinné usporiadanie v konštrukcii profilu. Technicky vyspelé viackomorové konštrukcie v kombinácii s kvalitným systémom tesnenia dosahujú oveľa lepšie vlastnosti. Zabezpečujú spoľahlivú odolnosť proti zatekaniu, lepšiu zvukovú a tepelnú izoláciu a rýchlo odvádzajú vodu. Dvojkomorový okenný systém tvorí komora z vonkajšej strany, ktorá slúži na odvedenie zrážkovej vody a zlepšuje tepelnotechnické vlastnosti; druhá komora je umiestnená z vnútornej strany konštrukcie okna a slúži na vystuženie.

Trojkomorový okenný systém má z vnútornej strany jednu komoru, vďaka ktorej má konštrukcia najlepšie tepelnotechnické vlastnosti, vonkajšiu komoru a vystužuje sa stredná komora. Trojkomorové profily sú základným systémom na výrobu okien. Päťkomorový systém plastových okien je porovnateľný s drevenými eurooknami. Pred účinkami vody a vlhkosti možno vonkajšie plochy plastových okien chrániť hliníkovými profilmi podobne ako pri kombinácii dreva a hliníka.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Tesnenie

Tepelnú pohodu v byte vytvára ideálna kombinácia teploty, relatívnej vlhkosti a rýchlosti prúdenia vzduchu v miestnosti. Spoľahlivé systémy tesnenia, zasklievania, odvodnenia a vetrania umožňujú zdravú klímu v byte, zaručujú vysokú ochranu proti dažďu a vlhkosti a výrazne znižujú náklady na kúrenie. Plastové rámy môžu mať stredové alebo dorazové tesnenie. Uprednostňuje sa konštrukcia s dorazovým tesnením, pretože v porovnaní so stredovým tesnením sa okno veľmi jednoducho čistí. Majú veľmi dobré zvukovo a tepelnoizolačné parametre. Na zvýšenie účinnosti tesnenia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa komory pri moderných systémoch vypĺňajú napríklad polyuretánovou penou.

Vetranie

Samotná konštrukcia plastových okien je z hľadiska vzduchovej priepustnosti veľmi tesná. Profily musia obsahovať vetracie systémy, ktoré zabezpečia prievzdušnosť pomocou nastaviteľnej klapky, štrbiny alebo otvoru. Vetracie systémy nesmú zhoršovať zvukovoizolačné vlastnosti okna.

Povrchová úprava

K ďalším prednostiam plastových okien patrí estetický vzhľad, farebná stálosť a minimálna starostlivosť o okná. Nepotrebujú prakticky žiadnu ochrannú vrstvu. V minulosti bola biela farba štandardom plastových okien. Výrobcovia sa snažili vyrobiť okná aj z farebných profilov, ale neúspešne. Za veľmi krátky čas dochádzalo k zmenám farieb. Navyše, pri tmavých povrchoch bola konštrukcia omnoho viac tepelne namáhaná. Biele rámy sa zase rýchlo zašpinia. Odborníci sa usilujú vyvinúť povrch, ktorý bude odolný proti znečisteniu a poškriabaniu. Na základe týchto skúseností sa vznikli nové technologické postupy na úpravu povrchových plôch. Používa sa lakovanie, koextrudácia a fólie z mäkčeného PVC. Lak môže byť skoro vo všetkých farebných odtieňoch a strieka sa na vyhotovený extrudovaný profil PVC.

Fólie sa na okenný profil lepia špeciálnym lepidlom, ktoré sa pred aplikáciou riedi a rozpúšťa. Jednofarebná fólia alebo fólia s jemným vzorom sa môže použiť na povrch profilov tak v interiéri, ako aj v exteriéri. Môžu sa dodatočne vyhotovovať aj na skôr zabudované profily. Takto upravený povrch má veľmi dobrú odolnosť proti poveternosti. Súčasní výrobcovia ponúkajú plastové okná širokej škály farieb. Paradoxom je, že v ponuke majú okná s imitáciou dreva, ktoré sú, mimochodom, veľmi žiadané. Aj plastové okná si vyžadujú aspoň malú dávku starostlivosti: pravidelne sa musia umývať, premazávať kovania a priebežne sa kontroluje tesnenie. Po strate funkcií treba okno vymeniť za nové. Staré okná možno recyklovať bez toho, aby sa zhoršili vlastnosti materiálu.

Pri úplnom vyradení sa plastové okno môže rozložiť na pôvodnú surovinu. Plastové okná sa uplatňujú aj pri výmene okien na starých historických budovách, kde sa kladú vysoké požiadavky na funkčnosť. Nové okná možno osadiť aj do pôvodných drevených rámov, ak spĺňajú požadované kritéria. Pri pasívnych domoch sa uplatňujú profilové systémy vyplnené penovým materiálom s prehĺbenými zasklievacími drážkami alebo zvýšenou hĺbkou rámu a krídla. Vývoj v oblasti plastových okien stále pokračuje. Výrobcovia sa usilujú zlepšovať ich vlastnosti. Trendom dnešnej doby je ušetriť náklady na spotrebu energie, ktorých cena neustále stúpa. Ďalší vývoj sa teda zameria predovšetkým na zvýšenie kvality tepelnej a zvukovej izolácie tak, aby plastové okná boli stále cenovo dostupné a pretrvával dopyt po nich.

Článok vyšiel pôvodne v publikácia Všetko o hrubej stavbe, JAGA GROUP 2007.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: plastové okná
Zdieľať článok

Diskusia