12. 03. 2009
Zdieľať

Jednoducho ich priveziete, ešte ľahšie uskladníte a napokon uložíte... Plávajúce podlahy prešli za posledné desaťročia konštrukčnými vylepšeniami, vďaka ktorým je ich montáž pohodlnejšia. Fušovať podlahárom do remesla je dnes výzva, nie je to zložitý hlavolam.

Drevená alebo laminátová?


Parketové puzzle (video)

184906

Podlahy sú investíciou do bývania na veľa rokov. Preto sa nemajú vyberať v časovom strese, ale s rozvahou, aby vás dlho tešili svojím príjemným dizajnom a funkčnosťou. Čím sú plávajúce podlahy špecifické? Jednotlivé lamely sa spájajú hranami k sebe a kladú sa na rovnú plochu plávajúcim spôsobom, to znamená: bez prichytenia o podklad. Plávajúcu podlahu nesmiete pritĺkať klincami, priskrutkovať ju, alebo akýmkoľvek iným spôsobom fixne pripevňovať k podkladu! Či už hovoríme o laminátových alebo drevených plávajúcich podlahách, oba druhy dokážu vďaka svojmu prírodnému vzhľadu a štruktúre vyvolať v ľuďoch príjemné pocity.

Aj keď sú laminátové iba napodobneninou drevených materiálov, dnešné metódy spracovania ich povýšili takmer na úroveň prírodného originálu. Pri porovnávaní vlastností mnohí ľudia z dôvodov ľahšej údržby a nižších výdavkov uprednostňujú laminátové, iní zas nedajú dopustiť na „staré dobré“ drevo rôznej hrúbky a tvrdosti, ktoré má vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. Na rozdiel od laminátových, drevené sa môžu renovovať. Odlišnosti zaznamenáte aj v konštrukcii jednotlivých vrstiev či v povrchovej úprave, v závislosti od výrobcu.

Pozrite si videonávod, ako uložiť plávajúcu podlahu


Bez kompromisov

Pomocou praktického zámkového systému môže ukladanie lamiel „odsýpať“ v rekordne krátkom čase. Podstata úspechu však tkvie v tom, či dokážete byť trpezliví a vyčleníte si dostatok času aj na prípravu podkladu. Ak ste typ, ktorý mávne rukou nad drobnými nerovnosťami, nechoďte do toho. Vzhľad aj životnosť parkiet totiž vo veľkej miere závisia práve od tejto prípravnej fázy.


Čo dať pod parkety?

Podklad očistite od zvyškov starých lepidiel, podlahovín a vytrúseného betónu. Nerovnosti sa obrúsia, osekajú alebo odfrézujú. Ideálne je „natiahnuť“ na plochu vyrovnávací poter, ktorý prekryje všetky nerovnosti, často nás však obmedzuje výška stropu či zárubní a pántov, na ktorých dvere visia. V takom prípade zabudnite na nivelizačnú stierku, musí vás uspokojiť zarovnanie toho, na čom stojíte. Pod parketami nesmie chýbať vrstva izolácie na odhlučnenie (takzvaná kroková izolácia). Montáž parkiet by mala byť v dokončenej novostavbe poslednou stavebnou prácou v poradí. Ubezpečte sa, či podklad nemá trhliny a je dostatočne suchý. Pri rekonštrukcii v ojedinelých prípadoch pod plávajúcou podlahou neprekáža pôvodný koberec či linoleum, musíte však mať istotu, že sú rozložené na perfektne rovnej ploche. Podlahy miestností v paneláku majú totiž často tendenciu stúpať smerom k obvodovým stenám a naopak, do stredu sa zvažovať. Ignorovanie týchto nerovností by spôsobilo pohyb a vydúvanie parkiet v sprievode nepríjemných vŕzgavých zvukov.


Nechajte si posúdiť stav podkladu

Pri renovácii podlahy si dajte urobiť analýzu podkladu a použite vhodnú stavebnú chémiu. Parkety sa správajú odlišne v styku s rôznymi podkladmi, lepidlami, lakmi a tmelmi. Základ je dodržať správnu štruktúru a rovinnosť podkladu.

– Na spevnenie podkladov použite produkty na báze silikátov alebo epoxidových živíc;
– Pri penetrácii je potrebné zvoliť penetračný náter na savý alebo nesavý podklad;
– Typ nivelizačnej stierky vyberajte podľa budúcej záťaže a využitia priestoru;
– Niektoré drevené i laminátové parkety je možné lepiť k sebe disperznými rozpúšťadlovými lepidlami. Z dôvodu trvalej pružnosti preferujte polyuretánové lepidlá;

Nie všetky produkty sú vhodné na vykurované alebo mechanicky zaťažované podlahy, napríklad kolieskovými stoličkami. Ak nemáte istotu, zverte výber stavebnej chémie profesionálom.


Keď sa na to pripravíte, stačí víkend


Ako sa vyrovnáva podklad?

Vodováhou zistíte, či je podlaha miestnosti v rovine, vyznačíte najvyššie miesta a zakreslíte ich po obvode miestnosti. Nivelizačnou stierkou ich neskôr prekryjete. Zmiešate podľa návodu studenú vodu a obsah suchej stierky. Zmes necháte pár minút odstáť a hladidlom ju rovnomerne nanesiete na podklad. Materiál nelejte tak, aby ste sa nakoniec ocitli v strede miestnosti. Začnite pri oknách a skončite pri východe z izby. Miernym tlakom valčeka zarovnajte stierku všade tam, kde ešte nezačala vysychať. Prievan spôsobuje nerovnomerné sušenie a vedie k pnutiu, až popraskaniu podkladu. V ideálnych podmienkach uschne do 24 hodín a po prebrúsení nerovností je pripravený na montáž parkiet.

Skôr než uložíte plávajúcu podlahu


Parketové puzzle (video)

184922

Aby ste zabezpečili dlhú životnosť podlahy, je potrebné dbať na správne teploty pri aklimatizácii materiálu:

• Zabalené lamely ponechajte 48 hodín v interiéri pri + 18 °C. Teplota podlahy nemá klesnúť pod 15 °C a vlhkosť vzduchu by mala byť v rozmedzí 40 až 70 %;
• každú škatuľu rozoberte až tesne pred inštaláciou lamiel;
• podklad (napríklad cementový betón) musí byť suchý;
• plávajúcu podlahu, označenú náležitými piktogramami, je možné použiť aj pri podlahovom vykurovaní v prípade, ak podklad nepresiahne stanovenú teplotu (rôzni výrobcovia podláh uvádzajú 25 až 28 °C) a vykurovacie rúrky či drôty sú izolované predpísaným spôsobom.

Pripravte si parkety

Kúpte asi o 5 % lamiel viac než potrebujete, pretože ich zopár po rezaní zostane nepoužiteľných. Lamely skontrolujte. Ak majú narušený povrch, farbu alebo kvalitu, vytrieďte ich, a aby ste dosiahli jednotný vzhľad povrchu, zmiešajte dohromady obsah rôznych kartónov. Ponechajte si zopár lamiel na opravy a výmenu. Opäť sa ubezpečte, či nie sú v podklade trhliny a či je suchý a čistý, inak výrobca neprevezme zodpovednosť za neodborné práce. Počas montáže dôkladne zvážte, či lamelu položíte alebo nie – lamely s menšími kazmi sa dajú využiť na menej nápadných miestach, napríklad v rohoch alebo pod nábytkom, lamely, o ktorých trvanlivosti pochybujete, je však potrebné úplne vyradiť.

Prišiel čas na ukladanie

Riaďte sa priloženým návodom, ktorý sa u rôznych typov podláh môže v detailoch líšiť. Príklad ukladania plávajúcej podlahy s tvarovým spojom (takzvaný klik) dokumentuje naša séria obrázkov. Ukladanie lamiel s jednoduchším spojom na pero a drážku je o čosi prácnejšie a zdĺhavejšie – lamely sa musia v spoji aj lepiť.

Postup pri ukladaní plávajúcich parkietParketové puzzle (video)

184917


Parketové puzzle (video)

184918

Na očistený podklad sa uloží PE fólia, ktorá slúži ako parozábrana. Pri stenách by mala presahovať asi o 4 cm a jej pruhy sa vzájomne prekrývajú na ploche 10 cm. Potom bez presahov uložte zvukovo- a tepelnoizolačnú podložku, ktorá však nenahrádza predošlú PE fóliu. Spojový mechanizmus tvarového pera je na čelnej strane. Položte ďalšiu lamelu a pritlačte ju na čelnej strane dolu, pokým pero nezapadne do čela predchádzajúcej lamely. Opakujte tento postup, až skompletizujete celý rad.


Parketové puzzle (video)

184919


Parketové puzzle (video)

184920

Na koncoch radu vymedzte dilatačnými klinmi medzeru 7 – 15 mm, ktorú dodržíte nielen po celom obvode, ale aj pri zvislých konštrukciách, schodoch, zárubniach a napojeniach na inú krytinu. Niektoré systémy zámkov vyžadujú vsadenie pod uhlom asi 15° a osadenie pod ľahkým tlakom na dlhej strane.


Parketové puzzle (video)

184921

Poslednú lamelu položte v celej dĺžke na posledný rad. Zmerajte správnu šírku položením ďalšej lamely. Zakreslite ju na spodnú dosku a potom ju rozrežte. Opäť nezabudnite na dilatáciu. Dielce usaďte, dotiahnite a opatrne vyberte kliny po celom obvode. (Balterio, P&P)
Parketové puzzle (video)

184913


Parketové puzzle (video)

184914

Lamely by mali smerovať rovnobežne s najdlhšou stenou a pokiaľ je to možné, aj rovnobežne so slnečným svetlom, teda kolmo na stenu s najväčším oknom . Pre pravákov je praktickejšie ukladať parkety zľava doprava. Lamely musia k sebe dobre priliehať -ak by vznikli škáry, uzavrite ich poklepaním hranolčekom a kladivkom, nie kladivom priamo na lamelu. V miestnosti väčšej ako 80 m2 a pri stretoch laminátovej podlahy so stenou a inými telesami vytvorte asi 8 – 10 mm dilatačnú medzeru. Zmerajte polohu i priemer kúrenárskych a vodovodných rúrok. Použite ako šablónu tvrdý kartón. Zodpovedajúce vyhĺbenie na lamele musí byť asi o 10 mm širšie, než ste namerali. Ukladanie ukončite obvodovými lištami a prechodovými profilmi. Lišty upevnite na priľahlú stenu skrutkami alebo montážnym lepidlom, aby zakryli dilatačnú škáru po obvode miestnosti. Nikdy neupevňujte lišty a iné predmety priamo na podlahu, inak sa poškodí. (foto Everel, Quick Step)


Parketové puzzle (video)

184915


Parketové puzzle (video)

184916
Tipy na ochranu

• Na časť nábytku, ktorá je v kontakte s podlahou, použite plstené ochranné podložky.
• Presúvajte len zdvihnutý nábytok.
• Používajte nábytok na mäkkých nábytkových kolieskach.
• Podlahu neumývajte množstvom vody, čistite ju iba mierne navlhčenou handrou;
• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky;
• Laminátovú podlahu nebrúste, nelakujte a neuzatvárajte jej medzery;
• Ak je spájaná lepidlom, 12 hodín ju nezaťažujte, aby dokonale zaschla;
• Rohož pred vchodom zabráni preneseniu abrazívneho prachu na podlahu;
• Ak to výrobca výslovne nepovoľuje, podlahu neklaďte do miestností s vysokou vlhkosťou.

Tento článok bol uverejnený v časopise Môj dom

Kategória: Podlaha, dlažba
Tagy: parkety podlaha
Zdieľať článok

Diskusia