Postavil si dom za 3 600 €

29. 02. 2012
Zdieľať

Simon Dale z Walesu sa rozhodol postaviť pre svoju rodinu ekologický dom za minimálne náklady. Dom staval sám iba s pomocou svojho svokra a známych. Po štyroch mesiacoch od začatia stavby sa mohol do svojho útulného domu nasťahovať. Simon odhaduje, že na dome odpracovali asi 1 000 až 1 500 hodín a do stavby doposiaľ investovali asi 3 550 eur. Na nový dom to vôbec nie je veľa (cca 70 eur na meter štvorcový, ak sa neráta práca).

Ekologický dom postavili s maximálnym ohľadom na životné prostredie, ktoré im na oplátku poskytuje vzácny kontakt s prírodou. Simon ďalej uvádza: „Byť pánom sám sebe a mať voľnú ruku je zábavné a umožňuje to vytvoriť a využívať niečo, čo je súčasťou vášho života a okolitej krajiny, a nie uniformná sériovo vyrábaná škatuľa navrhnutá tak, aby z nej bol čo najvyšší zisk a aby jej výroba bola pre výrobcu čo najjednoduchšia. Ak staviate z prírodných materiálov, nemusíte platiť za zisky výrobcov a zbavíte sa koktailu karcinogénnych látok, ktoré sú súčasťou väčšiny moderných budov.“


Postavil si dom za 3 600 €

1071671
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071672
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071675
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071677
simondale.net

Ďalej zdôrazňuje aj niektoré zásady výstavby:

• Dom situovať do úbočia svahu, aby bol chránený pred pohľadmi a poskytol úkryt.

• Kamene a bahno z výkopov je dobré použiť na výstuž stien a základov.

• Pri stavbe konštrukcie využiť padlé drevo z okolitých lesov.

• Balíky slamy na podlahe, v stenách a na streche, sú výbornou izoláciou a ľahko sa s nimi stavia.


Postavil si dom za 3 600 €

1071679
simondale.net

• Vápenná omietka stien je priedušná a jej výroba nie je tak energeticky náročná ako výroba cementu.

• Na podlahy a debnenia sa hodí recyklované drevo.

• Pri stavbe možno využiť veci, ktoré sú vyhodené na smetiskách (okná, inštalačný materiál, káble a pod.)

• Zadovážiť si piecku na kúrenie drevom – obnoviteľným zdrojom, ktorého je v okolí dostatok.

• Dym z komína vyviesť komínovým telesom, v ktorom sa akumuluje teplo a iba pomaly sa uvoľňuje.


Postavil si dom za 3 600 €

1071682
simondale.net

• V chladničke na chladenie využite vzduch, ktorý je privádzaný cez základy.

• Svetlíky v streche umožnia prístup denného svetla.

• Solárne panely pre využívanie osvetlenia, hudby a elektroniky.

• Ideálne je priviesť vodu z neďalekého prameňa, využiť silu gravitácie.

• Inštalovať suché WC.

• Dažďovú vodu zo strechy zbierať v jazierku a využívať v záhrade a pod.


Postavil si dom za 3 600 €

1071684
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071685
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071686
simondale.net

Simon pri stavbe domu používal predovšetkým pílku, kladivo a dláto, ostatné náradie len veľmi zriedkavo. Jeho jedinou predošlou skúsenosťou zo stavby bola len výpomoc pri konštrukcii podobného domu, ktorý staval pred dvoma rokmi. Ako tvrdí, takúto stavbu si ale môže zhotoviť každý. Hlavným vkladom je azda len telesná zdatnosť, sebadôvera a vytrvalosť, občas výpomoc priateľov či známych.


Postavil si dom za 3 600 €

1071687
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071688
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071689
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071695
simondale.net

Táto budova je v súlade s ekologickým prístupom k trvalo udržateľnému životu, umožňuje žiť v súlade s prírodou a viesť harmonický život, robiť všetko jednoducho a postupmi s využitím vhodnej techniky. Existencia takýchto nízkonákladových a ekologických budov je opodstatnená nielen pre ich trvalú udržateľnosť, ale aj pre ich schopnosť poskytnúť ľuďom cenovo primerané bývanie na vidieku a možnosť viesť jednoduchší a trvalo udržateľný život.


Postavil si dom za 3 600 €

1071690
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071691
simondale.net


Postavil si dom za 3 600 €

1071692
simondale.net

„Napríklad tento dom sme postavili pre bývanie našej rodiny a počas jeho výstavby sme sa v lesoch okolo neho zúčastňovali na prácach s ich údržbou a pri zakladaní lesnej škôlky – to by však nebolo možné, keby sme museli pravidelne platiť nájomné alebo splácať hypotéku,“ vysvetlil Simon.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevostavba prírodný rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia