Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

04. 07. 2006
Zdieľať

Už aj malé dieťa vie, že žiť vo vlhku je nepríjemné, ba dokonca to môže byť aj škodlivé. To už, samorzejme, malé dieťa nevie, ale všetci tí, ktorí sa stretli s plesňami v rohoch izieb, áno. Ako vlhkosť vzniká? Čo spôsobuje?Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

57642

Stavba je ustavične vystavovaná rôznym druhom vlhkosti, ktorá na ňu niekedy doslova útočí. Okrem dažďa a snehu, teda okrem priamej vlhkosti, musí budova odolávať agresívnej vode, podzemnej vode a skondenzovanej vodnej pare. Chybné, chybne urobené alebo osadené, či dokonca chýbajúce klampiarke prvky umožňujú stekať vode priamo po stene, a tak sa dostať aj do jej konštrukcie. Takýto vnik spôsobuje najrozsiahlejšie poruchy. Ak stenu do dostatočnej výšky nechráni hydroizolácia, zrážková voda môže po odrazení sa od terénu „oprskať“ stenu. Ak nemá dom správne vyspádovaný odkvapový chodník, hromadí sa voda pri styku terénu a steny, a už v prípade malej poruchy na hydroizolácii môže do nej vnikať.


Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

57633

Obzvlášť nebezpečnou je čoraz častejšia agresívna atmosférická voda, ktorá obsahuje zriedenú kyselinu sírovú a uhličitú. Po odparení vody zostávajú v omietke zvyšky kyselín, vplyvom ktorých omietka na postihnutých miestach opadá. V stavebných konštrukciách sa môže šíriť vlhkosť i vzlínaním, zanedbať nemožno ani vlhkosť vznikajúcu kondenzáciou. Ak dom nespĺňa základné tepelno-technické požiadavky, nemá dostatočný tepelný odpor či správnu skladbu vrstiev, voda na jeho povrchu či v jeho konštrukcii kondenzuje, čo sa prejavuje plesňami na vnútornom povrchu, najmä v kútoch a na tepelných mostoch.

Následky vlhkosti


Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

57638

Vlhkosť znižuje tepelnoizolačnú schopnosť všetkých materiálov, teda i muriva. Vlhké interiérové povrchy, ktoré vznikajú ako dôsledok nedostatočného tepelného odporu alebo ako následok zvlhnutej steny, vytvárajú dobré podmienky pre rast a tvrobu plesní i húb.Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

57632

Soľ, ktorá nie je nad zlato

Veľké nebezpečenstvo predstavujú soli. Dostávajú sa do muriva napríklad z posypových solí a z netesných odpadových potrubí. Nech už je ich pôvod akýkoľvek, prináša ich do muriva voda. V murive vytvárajú výkvety, ktoré môžu byť na povrchu omietky – tzv. „mapy”. Okrem toho sú soli hydroskopické, čo znamená, že prijímajú vlhkosť zo vzduchu.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: sanácia stena vlhkosť
Zdieľať článok

Diskusia