sanácia

Optická sanácia fasády
Steny a fasády

Optická sanácia fasády

Posledné dve desaťročia sme svedkami rastúcej popularity nových, farebnejších a expresívnejších fasád. Dnes si už len ťažko vieme predstaviť návrat k jednotvárnej šedej farebnosti, ktorá dokresľovala kolorit slovenských miest v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Obľúbili sme si čisté a svieže farby, ktoré prinášajú do prostredia dynamiku a optimizmus.

Nadmerná vlhkosť ohrozuje kvalitu stavby, ako ju odstrániť?
Nezaradené

Nadmerná vlhkosť ohrozuje kvalitu stavby, ako ju odstrániť?

Tvrdí sa, že povodeň je horšia než požiar: pokým pred ohňom utečieme, pred vodou utiecť je nemožné. Vlhkosť ukrytá v stene rodinného domu síce nepôsobí tak dramaticky, no je oveľa zákernejšia. Ak sa jej nezbavíme včas, môže v konštrukcii stavby spôsobiť závažné škody.

Sanácia vlhkého muriva
Stavba a rekonštrukcia

Sanácia vlhkého muriva

Mnohí z vás sa určite stretli s poruchami stavieb spôsobenými vlhkosťou. Voda môže narušiť nielen statickú funkciu murovanej konštrukcie, ale aj funkciu tepelnoizolačného materiálu. Úžitkové vlastnosti tepelnej izolácie sa podstatne zhoršujú, čo môže pri zatekaní vody do krovov, stropov či drevených podláh spôsobiť ich úplnú deformáciu.

Podrežte ho, nech žije ďalej!
Stavba a rekonštrukcia

Podrežte ho, nech žije ďalej!

Spomínam si, keď som ešte ako dieťa s úžasom hľadel na dvojicu murárov, ktorí podrezávali domček veľkou pílou. Jeden bol v dome a druhý vonku, občas si pľuvli do dlaní, ťahali sem a tam a podrezávali dom ako strom v lese. Do vzniknutej škáry sa vkladal térový papier, tradičná izolácia tých čias. Bola to azda jediná metóda, ktorou sa dalo zabrániť vlhnutiu stien. Nezanevrel však na ňu ani moderný vek.

Bývať sa dá aj efektívnejšie
Nezaradené

Bývať sa dá aj efektívnejšie

Energetická sanácia budov, ako sa hovorí ich opravám, sa stane v priebehu nasledujúcich 20 rokoch jednou z hlavných úloh stavebníctva. Vo veľkej miere sa dotýka aj jednotlivých stavebníkov. Jedinou cestou, ako sa vyhnúť riziku nekontrolovateľného nárastu cien energií, je maximálne znížiť závislosť od neobnoviteľných fosílnych zdrojov (uhlie, ropa a podobne) a ťažisko presunúť do oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Ak budeme uplatňovať zásady nízkoenergetických a energeticky pasívnych budov, energetickú náročnosť na vykurovanie môžeme znížiť až o 60 až 90 percent v porovnaní so súčasným stavom, a to nielen v prípade novej výstavby, ale aj pri sanácii existujúcich budov.

Príčiny a následky vlhkosti v stavbe
Stavba a rekonštrukcia

Príčiny a následky vlhkosti v stavbe

Už aj malé dieťa vie, že žiť vo vlhku je nepríjemné, ba dokonca to môže byť aj škodlivé. To už, samorzejme, malé dieťa nevie, ale všetci tí, ktorí sa stretli s plesňami v rohoch izieb, áno. Ako vlhkosť vzniká? Čo spôsobuje?

Ochrana pred zavĺhaním
Nezaradené

Ochrana pred zavĺhaním

Zavĺhanie konštrukcií patrí medzi najrozšírenejšie poruchy stavebných objektov v našom klimatickom pásme a sprevádza existenciu mnohých starých stavieb.

Vlhkosť v murive. Čo s ňou?
Stavba a rekonštrukcia

Vlhkosť v murive. Čo s ňou?

Stále bojujete proti navlhnutým múrom a neviete, čo s nimi? Spravte radikálny rez tomuto problému a zabráňte vlhkosti, aby postupovala ďalej. Urobíte tak niečo pre zdravé bývanie a zároveň predĺžite životnosť konštrukčných prvkov a stavebných materiálov vášho domu.

Čo so strechou, ktorá zateká?
Strecha, podkrovie

Čo so strechou, ktorá zateká?

Strecha stavebného objektu je jednou z jeho najviac namáhaných konštrukcií. Je vystavená účinkom UV žiarenia, ktoré ničí hydroizolačné materiály a nátery, striedaniu teplôt v rozsahu presahujúcom 100 °C a náporom vetra. Konštrukciou strešného plášťa prestupujú vodné pary, ktoré pri určitých podmienkach kondenzujú. Strecha chráni stavebný objekt pred účinkami vody a tiež vytvára bariéru na prechod tepla oboma smermi. Pri návrhu strechy v rámci novostavby i opravy strešného plášť, treba mať všetky tieto faktory stále napamäti.

Sanačné omietky
Stavba a rekonštrukcia

Sanačné omietky

Problém vlhkosti a jej vplyv na stavebné konštrukcie je vždy veľmi zložitý, pretože príčin prenikania vlhkosti do konštrukcie je veľa. Výsledkom pôsobenia vlhkosti na konštrukcie, murivo a omietky je v prvej fáze vznik tmavých mokrých fľakov. Pôsobením rôznych mikroorganizmov a anorganických kryštalických látok môže nastať až rozpad omietok a muriva.