Prípad zavesených dverí

Prípad zavesených dverí

07. 12. 2009
Zdieľať

Získať čo najviac miesta je určite túžbou každého – či už v interiéroch novostavieb, alebo možno ešte častejšie pri rekonštrukciách starších domov. Jednou z ciest je voľba správnych dverí. Tie klasické otočné nedovoľujú napríklad umiestniť v ich bezprostrednej blízkosti nijaký nábytok. Takže niet divu, že mnohí sa zamýšľajú nad tým, ako získať priestor, ktorý obyčajne slúži na otváranie dverného krídla. A tu prichádzajú k slovu posuvné dvere. Práve ony prežívajú v súčasnosti boom, ktorý je celkom pochopiteľný.

Systém zasúvania a vysúvania dverí bol vyvinutý v Taliansku v 60. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa teší čoraz väčšej popularite. Napriek menšej tesnosti medzi krídlom a zárubňou či nižšou akustickou pohodou si obľubu získavajú práve pre úsporu priestoru. Otvorené či zatvorené – manipulácia posunom pozdĺž steny alebo zasunutím do kazety v stene v nijakom prípade neukrojí z pôdorysu miestnosti.
 

Najjednoduchšia možnosť

Dvere posúvané po stene tak, že sa krídlo (v prípade dvojkrídlových obidve krídla) pohybuje po koľajnici tesne pozdĺž steny sa dajú bez problémov využiť aj v rekonštruovaných domoch, pretože ich inštalácia nie je zložitá a nevyžaduje náročné stavebné úpravy. Koľajnicu možno buď priznať, ako je teraz moderné, alebo prekryť garnižou. Pri dverách vysokých až po strop môže byť koľajnica upevnená aj na stropnej konštrukcii.
 

Zasúvané do steny

Elegantnejším riešením je zásuvný systém, na ktorý sa však musí myslieť už počas stavby z dôvodu umiestnenia stavebného puzdra. Puzdro sa vyrába buď opláštené pozinkovanou sieťou s rabicovým pletivom určeným na omietku, na zabudovanie do murovanej priečky alebo ako vystužená plechová škatuľa určená do sadrokartónovej priečky. Na rozdiel od otočných dverí sa však v každom prípade ušetrí dobrých pár štvorcových metrov priestoru. Pri použití zasúvacích dverí sa nemusíte obmedzovať len na najpoužívanejšie jednoduché jednokrídlové dvere, ktoré sa často využívajú v malometrážnych bytoch a pri menších rekonštrukciách. Možností je viac. Napríklad zostavou dvoch jednoduchých stavebných puzdier vzájomne spojených vodiacou lištou, z ktorých každé puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, sa vytvoria dvojkrídlové posuvné dvere. Vysúvajú sa proti sebe a pohyb dverných krídel môže byť synchronizovaný. Ďalšou možnosťou sú dvojkrídlové posuvné dvere, ktorých puzdro umožňuje zasúvanie obidvoch krídel dverí jedným smerom paralelne za sebou. Ich pohyb môže byť tiež synchronizovaný. Existuje aj variant dvojitého stavebného puzdra, ktorá umožňuje uzatvárať dve vedľa seba susediace izby jednokrídlovými dverami, ktoré sa zasúvajú do jedného puzdra vedľa seba.

Puzdro sa môže zabudovať do rôznych stavebných systémov – či už sú to klasické murované priečky, sadrokartónové či štiepkocementové priečky, alebo betónové konštrukcie. Jeho uplatnenie je teda naozaj široké. Posuvné dvere umožňujú vytvoriť rôzne elegantné architektonické riešenia, napríklad pri sklenených sa v maximálnej možnej miere sprostredkuje prestup svetla do interiéru. Je však aj bezproblémové?
 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Prevencia je jednoduchšia

Všetky tieto skutočnosti spomíname preto, že práve podľa typu dverí či zasúvacích puzdier môžu vznikať ich prípadné poruchy, i keď sa výrobcovia dušujú, že k žiadnym nedochádza. Občas sa predsa len vyskytnú drobnosti, ako je pokazený zámok, pojazdy či rozbitá sklenená výplň. Do úvahy prichádzajú  aj závažnejšie poruchy, napríklad vytrhnutie či zdeformovanie koľajnice, prípadne skrútenie puzdra. Tomu však treba predísť, pretože prevencia je obyčajne jednoduchšia než následné opravovanie.
 

Dvakrát meraj…

Vložené a podložené stavebné puzdro sa musí horizontálne i vertikálne vyvážiť. Zároveň sa musí osadiť do jednej roviny so stenou. V prípade zlého vyváženia by sa puzdro mohlo neskôr deformovať a dvere by sa mohli samovoľne otvárať a zatvárať. Pevne uchytené puzdro sa kotví do murovanej steny nízkoexpanznou penou. Pozor, nie štandardnou penou! Základná vlastnosť nízkoexpanznej peny je jej nerozpínavosť. Puzdro je vďaka nej stabilne zafixované v stavebnom otvore. Nízkoexpanzná pena nevyvíja pri tvrdnutí nijaký tlak, takže sa nedeformujú bočnice stavebného puzdra, čo je veľmi dôležité na bezproblémové funkciu puzdra. Pri použití štandardnej peny by mohla deformácia puzdra vzniknúť.
 

Poruchy pojazdových častí a vodiacich tŕňov

Pojazdy vyrobené z ušľachtilých zliatin hliníka, ktoré sú ukotvené v hornej lište stavebného puzdra, sú zodpovedné za to, že sa dverné krídlo bude do svojho puzdra zasúvať veľmi hladko a hlavne ticho. Ak to tak nie je, pojazdy sa zadreli alebo inak poškodili a treba ich vymeniť. V tomto prípade je nevyhnutná ich pomerne zložitá demontáž. V spodnej časti dverného krídla je vyfrézovaná drážka. Do podlahy je priskrutkovaný vodiaci tŕň, ktorý zaisťuje priamočiary pohyb krídla. Ak sa dvere nepohybujú hladko alebo sa vychyľujú zo zvislej polohy, mohol by sa tŕň ohnúť alebo zlomiť.
 

Vizuálne poškodenie povrchu dverí

Do stavebného puzdra možno použiť všetky typy dverí – plné (od dyhovaných cez fóliované), zasklené aj celosklenené. Ak sa vám podarí poškodiť ich mechanickým nárazom, menšiu opravu zvládnete aj sami, záleží však na druhu povrchu. Lakované sa dajú vytmeliť a pretrieť, drevené opraviť tmelom na drevo, vybrúsiť a natónovať, rozbité sklo pri zasklených možno vymeniť, ale napríklad poškodené celosklenené dvere treba určite vymeniť.
 

Nezabudnite
Stavebné puzdro nie je bytový doplnok, ktorým možno v závere stavby alebo rekonštrukcie doladiť takmer hotové priestory. Je to samostatný a dôležitý stavebný dielec, s jeho inštaláciou sa musí počítať už v prvých fázach hrubej stavby či prestavby. Od jeho presného osadenia závisí neskoršia bezporuchová funkcia. Pred zabudovaním stavebného puzdra do priečky treba počítať s výškou hotovej podlahy. Zasúvacie dvere sú výbornou voľbou napríklad pre seniorov, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu. Rozhodne ich možno uplatniť v priestoroch využívaných osobami so zdravotným postihnutím, ale vhodné sú aj pre rodiny s deťmi – práve vďaka ľahkej manipulácii a nízkej bezporuchovosti.
Kategória: Dvere, brány Stavba a rekonštrukcia
Tagy: posuvné dvere
Zdieľať článok

Diskusia