Prístupový chodník na záhradu či chalupu

Prístupový chodník na záhradu či chalupu

25. 02. 2010
Zdieľať

Prístupový chodník, príjazdovú cestu či záhradný chodníček treba aj na chalupe. Pohodlne nás vedú na najnavštevovanejšie miesta víkendovej záhrady. Prirodzene vedená cestička z vhodného materiálu je však aj výtvarne pôsobivým prvkom a ovplyvňuje nielen celkové vyznenie kompozície na ploche, ale aj fyzickú a psychickú pohodu.

Hlavnou funkciou chodníka je spájanie dvoch miest alebo oddelenie dvoch priestorov. Rovná priama spojnica nabáda k rýchlejšej chôdzi do cieľa, voľná krivka zasa spomaľuje krok. Všetky cesty a chodníky musia však smerovať jednoznačne (nesmú obsahovať nadbytočné krivky) a musia byť riešené bezpečne a pohodlne, aby sme nemuseli pri každom kroku striehnuť na nerovnosti povrchu.

Trasovanie chodníkov

Najfrekventovanejšie cesty a chodníky robíme v záhrade prísne účelovo. Pre prístupové cesty, vstupné chodníky a chodníčky spájajúce okrasnú a úžitkovú časť je najlepšie, ak sú rovné a čo najkratšie. Chodník, vedúci k vzdialenejšiemu odpočívadlu alebo jazierku, nemusí byť najkratšou spojnicou, ale vedieme ho v mäkkom oblúku či viacerých krivkách, aby mal prechádzkový charakter.


Prístupový chodník na záhradu či chalupu

246044
Daniel Košťál

Umiestnenie v teréne

Chodníky a cestičky vytvárame tak, že ich umiestňujeme v rovnakej úrovni s okolitým terénom. Neponárame ich, lebo pri daždi by neboli schodné vzhľadom na naplnenie ryhy vodou, ani nevyvyšujeme, lebo by sa nám zle kosil okolitý trávnik. Líniu cestičky musíme prispôsobiť utváraniu terénu na pozemku najmä so svahovitým profilom. Chodník má byť v pozdĺžnom smere vodorovný alebo môže mierne stúpať, či klesať. Bez stupňov môže chodník prekonávať len malé terénne nerovnosti. Ak sú väčšie, vkladáme do trasy stupne, robíme schody alebo zjazdné rampy.

Rozmery chodníkov a prístupových ciest

Sú dôležité nielen pre celkové architektonické stvárnenie priestoru záhrady, ale aj z prevádzkových dôvodov. Šírka musí zodpovedať predpokladanému využitiu a intenzite prevádzky. V záhrade rozoznávame prístupové cesty a chodníky, hlavné širšie chodníky a užšie vedľajšie. Dĺžka je individuálna, v závislosti od konkrétneho situovania pozemku a prístupu naň. Pri prístupových cestách a chodníkoch má byť čo najkratšia, vedenie ostatných závisí od celkového členenia konkrétnej záhradnej plochy.

Šírka chodníka

Základný rozmer chodníka je jeho šírka, ktorú volíme podľa jeho funkcie a frekvencie používania. Optimálnu šírku odvodíme od priechodnej šírky pre jedného chodca, čo je 60 až 70 cm (niekedy až 80 cm). To je šírka najužšieho chodníka v záhrade, ktorý navrhujeme tam, kde predpokladáme pohyb zvyčajne iba jednej osoby (viaceré musia ísť za sebou). Odporúčanú šírku hlavných chodníkov môžeme pri veľkých záhradných plochách zväčšiť na pohodlnejších 120 až 150 cm.

Stupajový chodníček

Stupajový chodníček robíme vo väčšej záhrade vždy ako vedľajší, v menšej môže slúžiť aj ako hlavný (pre jednu osobu). Jeho šírka 50 cm vychádza zo šírky dlaždice a zakladá sa z jednej línie plochých kamenných platní alebo betónových dlaždíc, vzájomne oddelených trávnikom, ktoré kladieme za sebou. V malých záhradách volíme radšej menšie rozmery, na dolnej hranici odporúčanej šírky, napríklad odľahčené stupajové cestičky alebo kompozičné riešenie pomocou priechodných spevnených, všestranne využiteľných polyfunkčných plôch.
Prístupový chodník k domu, ktorý nadväzuje na vstupnú bránku a vchod do domu, má mať minimálne rovnakú priechodnú šírku ako tieto prvky, zvyčajne 120 až 150 cm, aby sa na ňom mohli pohodlne obísť dve osoby idúce oproti sebe.

Príjazdová cesta

Ak je pri chalupe alebo chate miesto na príjazdovú cestu, treba ju prispôsobiť šírke auta. Pri rovnom príjazde postačí šírka 2,5 až 3,5 m. Pre nákladné autá potrebujeme najmenej 3,5 m. Oblúkové príjazdy treba primerane rozšíriť. V mnohých prípadoch musíme počítať aj s priestorom na otáčanie auta. Tieto priestory najlepšie vymedzíme skutočnými stopami kolies, ktoré rozšírime o 30 až 50 cm na každú stranu.

Ak sa chceme vyhnúť dláždeniu alebo betónovaniu veľkých plôch, môžeme príjazd urobiť len vymedzením pásov pre kolesá. Na každé je potrebný spevnený pás široký 30 až 50 cm. Od seba sú oddelené pruhom trávnika, ktorý šírkou zodpovedá rázvoru kolies. Toto riešenie je najvhodnejšie pri rovnom príjazde. Na oblúkový je vhodné použiť zatrávňovacie dlaždice.
Ak chceme príjazd využiť ako plochu na parkovanie ďalšieho auta, treba ju vydláždiť (spevniť) celú, aby sa mohla viacúčelovo používať počas celého roka.

 


Prístupový chodník na záhradu či chalupu

246043
Daniel Košťál


Prístupový chodník na záhradu či chalupu

246042
Daniel Košťál

Pri stavbe chodníka je dôležité správne vyspádovanie. Zlé odvedenie vody z povrchu i z konštrukcie totiž znamená zrýchlenú deštrukciu chodníka či príjazdovej cesty. (Daniel Košťál) Vo veľkých záhradách odporúčanú šírku chodníka možno zväčšiť na pohodlnejších 120 až 150 cm. (Daniel Košťál)

 Zdroj: Všetko o chatách a záhradkách JAGA GROUP

Kategória: Podlaha, dlažba Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chodník
Zdieľať článok

Diskusia