Rekonštrukcia komína

21. 09. 2005
Zdieľať

Komín je konštrukcia, ktorá je vystavená extrémnym podmienkam – poveternostným (nad strechou), kondenzácii (v prieduchu nad strechou a čiastočne aj v podstrešnom priestore). Okrem iného musí odolávať vodnej pare, kyselinám, dechtovým zlúčeninám a pod., ktoré vznikajú pri spaľovaní tuhých, kvapalných či plynných palív. Všetky tieto činitele nepriaznivo pôsobia na jeho konštrukciu. Pri zmene paliva sa naruší malta v murive a omietky. Po rozpade malty sa začnú poškodzovať i menej vypálené tehly. Komín sa stáva menej bezpečným a stráca funkčnosť. Čo s ním ďalej?

Zmena paliva, napríklad z tuhého na plynné, dlhší vek komína a spomenuté javy spôsobujú v nadstrešnej časti havarijný stav – vznikajú pukliny a komín sa rúca. Korekčné kozmetické úpravy (vyškrabovanie malty, výmena tehál a pod.) sú zbytočné. Vtedy už musia zasiahnuť špecializovaní odborníci, ktorí zabezpečia búracie a murovacie práce bez narušenia nosných prvkov strešnej konštrukcie.

Na uloženie sutiny a materiálu vytvoria pracovné plošiny (aj na šikmých strechách do 45°), ktoré sú určené špeciálne na tento účel. Keďže sa v súčasnosti rekonštruujú komíny, ktoré majú niekoľko desiatok rokov, musíme zabezpečiť ich funkčnosť aj do budúcnosti, aby odolali statickým a dynamickým účinkom. Murivo komína sa musí odbúrať až do podstrešnej časti po miesto, kde nie je murivo poškodené. Základová škára medzi pôvodným a novým murivom sa musí dôkladne očistiť. Súčasne pri zakladaní muriva sa môžu osádzať šamotové vložky, ktoré dobre odolávajú mechanickému, chemickému a tepelnému pôsobeniu spalín a nevyžadujú si takmer nijakú údržbu. Na vymurovanie komínového telesa sa musia používať kvalitné mrazuvzdorné tehly (vápennopieskové, šamotové) a vápennocementová malta alebo suché maltové zmesi. Pri murovaní sa musia všetky škáry dôkladne vyplniť maltou, aby murivo komína bolo maximálne kompaktné. Zabránime tak akémukoľvek prenikaniu spalín. Škáry sa vytvárajú 10 mm široké a po vymurovaní sa z nich vyberie malta asi v hrúbke 10 mm a murivo sa vyškáruje napríklad zmesou štukového piesku a cementu v rovnakom pomere.

Po vymurovaní komína treba dodržať stanovenú výšku nad hrebeňom strechy (500 mm). Ak sa komín nachádza ďalej od hrebeňa strechy, bude, samozrejme, vyšší. Každý komín ukončujeme hlavou, ktorá sa vybetónuje do debnenia betónovou zmesou s výstužou, aby nepraskala. Po vybetónovaní a úprave sklonu k okrajom sa povrch hlavy popráši cementom a vyhladí. Při výstavbe komína so šamotovými vložkami sa nesmie zabudnúť na možnosť ich dilatácie po zvislici.Odmenou za precízne vyhotovenie a výber kvalitných materiálov je predĺženie životnosti komína o niekoľko desiatok rokov.

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: ko komín rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia