Rekonštrukcia kúpeľne: Umiestnenie elektroinštalácie a elektrických zariadení

Rekonštrukcia kúpeľne: Umiestnenie elektroinštalácie a elektrických zariadení

31. 01. 2008
Zdieľať

V kúpeľne treba viac ako inde dodržiavať zásady bezpečnosti pri používaní elektrických prístrojov. Preto uvádzame aspoň niektoré z nich.

 Kúpeľňa je druhým najväčším miestom odberu elektriny. A to najmä vďaka práčke, ktorá v prípade, že nie je napojená na teplú vodu, potrebuje výkon jedného obvodu s istením 16 A. Preto musí mať kúpeľňa samostatný elektrický obvod pre zásuvky. Zásuvky pre ostatné prístroje, ako sú napr. holiaci strojček alebo fén, možno zapojiť do tohto obvodu, pretože ich odber je zanedbateľný. Kúpeľňa má z hľadiska bezpečnosti prevádzky elektrických zariadení špecifické požiadavky. Všetky trvalo namontované kovové predmety v kúpeľni vrátane potrubí vodovodu musia byť vzájomne vodivo pospájané a toto pospájanie musí byť pripojené na ochranný vodič zásuviek namontovaných v kúpeľni.

 

Rozmiestnenie elektrických zariadení

Pre inštalovanie elektrických zariadení v umývacích priestoroch platia tieto ustanovenia (podľa normy STN 33 2000-7-701):

  • krytie elektrických prístrojov, svietidiel a elektrických rozvodov musí zodpovedať požiadavkám na ochranu pred vonkajšími vplyvmi v umývacom priestore, v ktorom sú inštalované;
  • zásuvky a spínače musia byť umiestnené len mimo umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené vo výške 1,2 m nad podlahou, môžu byť umiestnené tesne na hranici umývacieho priestoru. V prípade, že sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené najbližším okrajom aspoň 0,2 m od umývacieho priestoru. Svietidlo v umývacom priestore sa upevní do výšky 1,8 m spodným okrajom od podlahy a musí byť chránené pred mechanickým poškodením krytom. Stupeň ochrany musí byť aspoň IP X1.

Ďalšie spotrebiče možno v umývacom priestore inštalovať len vtedy, ak sú výrobcom určené do umývacieho priestoru. Stanovenie bezpečnostných zón a možné uloženie elektrickej inštalácie v priestoroch kúpeľní, umyvární a spŕch je takéto:

  • v zóne 0 sa vedenia nevyskytujú;
  • v zóne 1 môže byť vedenie na ventilačné zariadenie alebo elektrický ohrievač z nevodivých hmôt. Vedenie musí byť najmenej 1 m od horného okraja vane. V týchto zónach nesmú byť svietidlá;
  • v zóne 2 môžu byť svietidlá triedy II s krytím IP X4;
  • v zónach 1, 2 môžeme uložiť len vedenia k pevným spotrebičom určených na použitie v týchto zónach. Na ochranu vedení nesmieme používať kovové chráničky. V týchto zónach nesmú byť svorkovacie skrinky;
  • zásuvky a vypínače môžu byť len v zóne 3 a musia spĺňať podmienky na umývací priestor. Aj tepelný žiarič môže byť len v zóne 3 vo výške aspoň 2 m nad podlahou a musí mať dvojitú izoláciu.

Rekonštrukcia kúpeľne: Umiestnenie elektroinštalácie a elektrických zariadení

131896


Rekonštrukcia kúpeľne: Umiestnenie elektroinštalácie a elektrických zariadení

131899

 

 

 

Kategória: Kúpeľňa, WC Stavba a rekonštrukcia
Tagy: kúpeľňa rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia