Stavať dom z pórobetónu?

Stavať dom z pórobetónu?

26. 11. 2012
Zdieľať

Hoci história začiatkov výroby pórobetónu siaha do roku 1924, keď si ju nechal patentovať Dr. Johan Axel Ericson, ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa u nás stavalo najmä z pálenej tehly. Súčasnosť nahráva aj stavaniu z pórobetónu. Chceme bývať čo najrýchlejšie, v teple a v suchu. Výstavbu nám môže zjednodušiť ucelený stavebný systém z pórobetónu.

S ľahkosťou

Najprv sa zmes vápna, portlandského cementu, vody, kremičitého piesku alebo popolčeka a plynotvornej hliníkovej prísady vytvrdzuje v autokláve, teda v uzatvorenej tlakovej nádobe pri vysokej teplote (190 °C) a tlaku. Vzniká tak rovnorodá štruktúra pórovitého charakteru (objem pórov je 60 až 70 %). Množstvo vzduchových dutiniek môže za vyľahčenie, zateplenie, odhlučnenie, ľahkosť opracovania a vôbec zlepšenie vlastností autoklávovaného betónu – teda pórobetónu. Vďaka spomínaným vlastnostiam je tento stavebný materiál vhodný na výstavbu rodinných a bytových domov, chát a malých hospodárskych budov. Sympatické na ňom je, že neodníma teplo – na dotyk je príjemný ako drevo. 

Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, a preto umožňuje prestup vodných pár. Regulujú sa tak vlhkostné pomery v interiéri. Má však aj relatívne veľkú nasiakavosť, preto by sa mal chrániť pred vlhkosťou, a to nielen počas stavby, ale aj po jeho zabudovaní.

Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, a preto umožňuje prestup vodných pár. Regulujú sa tak vlhkostné pomery v interiéri. Má však aj relatívne veľkú nasiakavosť, preto by sa mal chrániť pred vlhkosťou, a to nielen počas stavby, ale aj po jeho zabudovaní.
regnUM


Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť akýmkoľvek statickým a technickým nedostatkom, je stavať z uceleného systému od jedného výrobcu, z jedného druhu materiálu. Zjednoduší sa tak proces výstavby. Pórobetonári odporúčajú, aby stavbu založili odborní pracovníci. V prípade rekonštrukcie staršieho objektu, pórobetonové murivo minimálne zaťaží pôvodné konštrukcie.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť akýmkoľvek statickým a technickým nedostatkom, je stavať z uceleného systému od jedného výrobcu, z jedného druhu materiálu. Zjednoduší sa tak proces výstavby. Pórobetonári odporúčajú, aby stavbu založili odborní pracovníci. V prípade rekonštrukcie staršieho objektu, pórobetonové murivo minimálne zaťaží pôvodné konštrukcie.
Juraj Smutný

Obelie či osivie

Rozdiel medzi bielym a sivým pórobetónom spočíva v pôvode minerálneho materiálu: ak je jednou zo základných zložiek zmesi elektrárenský popolček, tak bude vďaka obsahu železitých minerálov sfarbený do siva, ak ide o výrobu na báze kremičitého piesku, budú konečné pórobetónové produkty biele. Oba materiály majú primeranú únosnosť z hľadiska zaťaženia vo všetkých smeroch (napríklad zaručená pevnosť presných tvárnic je od 2 do 4 MPa), vynikajú nízkym difúznym odporom (schopnosťou prepúšťať vodné pary), sú schopné vyrovnávať teplotné výkyvy (pórobetónová stena účinne tlmí vplyv výkyvov vonkajších teplôt na vnútorné prostredie domu) a potešia aj schopnosťou tlmiť zvuk vďaka rovnomerne rozptýleným vzduchovým pórom. Pre vysokú požiarnu odolnosť (trieda A1, pri hrúbke 300 mm viac ako 180 minút) sú žiadané aj pri realizáciách požiarnych stien (vystužených dielcami) i v prípade, ak investor staval objekt z iných materiálov. Miestnosti vymurované pórobetónom sa ľahko vykúria, len čo sa však vykurovanie preruší, rýchlo strácajú teplo. Pórobetón schne pomaly, a tak je skôr určený do prostredia s trvalou relatívnou vlhkosťou vzduchu nižšou ako 85 percent. Pri náporovom daždi nechránené, neomietnuté murivo prevlhne najviac do hĺbky 25 mm. Počas prezimovania hrubej stavby či dlhšieho pôsobenia vody a snehu sa však odporúča murivo zvrchu prikryť. Neosvedčilo sa kombinovať pórobetón s inými materiálmi ani s pórobetónom iného druhu pri murovaní tej istej steny. 

Nízka hmotnosť tvárnic zaisťuje, že murovať možno bez väčšej námahy a mechanizmov. Znamená to rýchlejší postup prác, menej škár, a teda aj menej malty, menšie sadanie muriva. Nevýhodou pri neopatrnej doprave je krehkosť staviva.

Nízka hmotnosť tvárnic zaisťuje, že murovať možno bez väčšej námahy a mechanizmov. Znamená to rýchlejší postup prác, menej škár, a teda aj menej malty, menšie sadanie muriva. Nevýhodou pri neopatrnej doprave je krehkosť staviva.
PORFIX – pórobetón, a.s.

Biele pórobetónové správy

Tvárnice Ytong Lambda posunuli tepelný odpor steny nad hodnotu 4,0 K . m2/W. Ytong Theta s hrúbkou 499 mm je určená na stavby so zvýšenými nárokmi na úspory energie. Kombinovanie nosnej tvárnice Ytong a tepelnoizolačnej dosky Ytong Multipor umožňuje výstavbu pasívnych domov. Výrobky sú recyklovateľné.

Stavať dom z pórobetónu?

1170586
regnUM

Skladačka a tvarovačka

Komplexné stavebné systémy naozaj pripomínajú stavebnice. Čo sa nedovezie na stavbu v požadovanom tvare a veľkosti, to sa dá na mieste vyrobiť „na kolene“. Pórobetónová tvárnica je ľahko opracovateľná bežným remeselníckym náradím, a tak nič nebráni, aby sa pílilo, brúsilo, rezalo a frézovalo podľa potreby. Presná tvárnica je základným prvkom kompletného skladania hrubej stavby. Súčasťou sú navzájom na seba nadväzujúce výrobky rozličných rozmerov: tvárnice s kapsou, tvárnice s perodrážkou a kapsou, preklady, U-profily, stropné nosníky, stropné vložky, bloky, priečkovky, debniace prvky, komínové dielce, vencovky, vystužené stenové, stropné a strešné panely, schodiskové dielce a tepelnoizolačné dosky. Schodisko a okamžite pochôdzny strop môže byť zhotovený v priebehu jedného dňa s veľkou presnosťou.
Firmy pribalia k tomu lepidlá, aby všetko držalo pekne spolu, a na lepší vzhľad a ochranu muriva dodajú omietkové zmesi. Zo stavebnotechnologického hľadiska je veľmi dôležitá presnosť rozmerov výrobkov. Architekti využívajú tvárnosť a rovnorodú štruktúru pórobetónu na navrhovanie krivočiarych pôdorysov, stien s odklonom od zvislice, nepravidelnými či oblúkovitými otvormi, rôznymi atypickými detailmi. Pórobetónové tvárnice si zachovávajú únosnosť a tepelnoizolačné vlastnosti aj po úpravách rezaním. V súčasnosti sú k dispozícii bezplatné poradenské služby vrátane výpočtu spotreby materiálu podľa projektu a priame zaškolenie na stavbe. Požičiavanie pásových píl uľahčuje realizáciu stavby.
 

Sivé pórobetónové správy

Tvárnice Porfix Plus (P2 – 420) hrubé 375 mm s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami majú vyšší podiel vzduchových pórov. Tepelný odpor tvárnic dosahuje 4,21 K . m2/W (tepelnotechnická norma predpokladá minimálne 3 K . m2/W).

Stavať dom z pórobetónu?

1170991

 

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: materiál pórobetón
Zdieľať článok

Diskusia