Všetko o zatepľovaní domu, výber správnych materiálov a najväčšie chyby

Všetko o zatepľovaní domu, výber správnych materiálov a najväčšie chyby

25. 07. 2013
Zdieľať

Okrem toho, že sa vonkajšia fasáda vystavuje na obdiv, má aj ochrannú funkciu pred poveternostnými vplyvmi a neželenými únikmi tepla. Vhodne zvolený zatepľovací systém zabezpečí fasádu, ktorá nielen zabráni unikaniu čoraz drahšieho tepla do okolitého prostredia, ale stane sa aj pýchou vášho domu.

Vonkajší zatepľovací systém je kľúčovou časťou zatepľovania pri opravách existujúcich fasád. Významne znižuje tepelné straty cez steny a chráni budovu pred zvýšenou tepelnou záťažou v teplých mesiacoch. To má nielen priaznivý vplyv na komfort bývania, ale aj výrazne znižuje účty za energiu. Napriek mnohým faktorom, ktoré vplývajú na únik tepla, kontaktný zatepľovací systém spolu s výmenou okien a sklenených plôch patrí k najúčinnejším opatreniam s okamžitým efektom.

Teplota a komfort

Na zabezpečenie príjemného prostredia by sa mala izbová teplota pohybovať medzi 19,5 a 23 °C, pričom vnútorná teplota stien by mala byť podobná (rozdiel by nemal presiahnuť 3 °C). Prúdenie vzduchu by nemalo prekročiť 0,2 m/s a relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť na úrovni 50 %. Vhodný výber zatepľovacieho systému rozdiel medzi izbovou teplotou a vnútornou teplotou stien zmenšuje. Zabezpečuje vyššiu teplotu na vnútornom povrchu stien, čo umožňuje znížiť teplotu v miestnosti. Zatepľovaním sa znižujú tepelné straty obvodovým plášťom budovy. Akékoľvek dodatočné investície do modernizácie systému vykurovania by mali byť realizované až po vykonaní dodatočnej tepelnej izolácie vonkajších stien, podláh a strešnej konštrukcie.


Schéma vyhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému obvodovej steny z pálenej tehly (obr.: Knauf Insulation)

Schéma vyhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému obvodovej steny z pálenej tehly (obr.: Knauf Insulation)
Knauf Insulation

Aký materiál na fasádu? 

Tepelnoizolačné dosky z polystyrénu alebo minerálnej vlny sú len jedným z mnohých materiálov používaných na zatepľovanie. Dôležitý je aj výber lepidla, stierkovacej zmesi, penetračného náteru alebo sklotextilnej výstužnej mriežky. Úspešnosť zatepľovania, a tým aj zníženie únikov tepla závisí od správneho výberu materiálu. Pri výbere materiálov by ste si mali zodpovedať niekoľko základných otázok. Má tepelnoizolačný materiál iba zabrániť úniku tepla alebo má byť aj odolný proti požiaru? Má plniť aj akustickú funkciu? Treba zatepliť celý objekt alebo len jeho časť? Kvalitu zatepľovacieho systému môžete posúdiť nielen podľa ceny, ale aj podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti, ktorý vyjadruje čas, za ktorý prejde teplo materiálom. Nízke hodnoty charakterizujú výborné tepelnoizolačné vlastnosti daného materiálu. Dôležitým faktorom je aj vlhkosť, ktorá má na tento parameter negatívny vplyv. Podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti má kamenná vlna a polystyrén najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti (0,035 až 0,050 W/(m . K)). Najhoršie tepelnoizolačné vlastnosti má neošetrený kov (48 až 58 W/(m . K)) a podklad na báze cementu (1,4 W/(m . K)). 


Schéma vyhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému obvodovej steny z pórobetónu (obr.: Knauf Insulation)

Schéma vyhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému obvodovej steny z pórobetónu (obr.: Knauf Insulation)
Knauf Insulation

Polystyrén 

Polystyrén ako najpoužívanejší materiál pri kontaktných zatepľovacích systémoch sa vyrába polymerizáciou styrénu z ropy. Jeho hlavnou výhodou je nízka objemová hmotnosť, dobrá opracovateľnosť a cenová dostupnosť. Obľúbeným materiálom na zatepľovanie je aj pre nízku nasiakavosť a schopnosť samozhášania. Najčastejšie sa používa na zatepľovanie plochých striech a konštrukcií bez nárokov na ochranu proti požiaru a hluku. Výhodou expandovaného polystyrénu je použitie nielen na novopostavené, ale aj už existujúce budovy, drevostavby, bytové domy, ako aj priemyselné stavby. Na polystyrén možno použiť široké spektrum farieb, zatepľuje sa bez tepelných mostov. Postup prác s kontaktným zatepľovacím systémom zloženým z expandovaného polystyrénu je veľmi jednoduchý. Izolačné platne sú zvyčajne uchytené na povrch fasády lepidlom a vhodnými kotvami. Na spevnenie a vyrovnanie povrchu fasády sú tepelnoizolačné dosky ošetrené armovacou vrstvou vytvorenou pomocou stierkovacej zmesou s vloženou sklotextilnou mriežkou. Vyrovnaný povrch je ošetrený penetráciou na vyrovnanie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti. Na takto pripravený podklad sa nanáša finálna akrylátová, silikátová alebo silikónová omietka, ktorá môže mať rôzne farebné odtiene a štruktúry podľa individuálnych požiadaviek.


V prípade drevostavby je vhodnejšie využiť odvetranú fasádu – so zatepľovacím systémom do roštu s odvetranou medzerou. (obr.: Knauf Insulation

V prípade drevostavby je vhodnejšie využiť odvetranú fasádu – so zatepľovacím systémom do roštu s odvetranou medzerou. (obr.: Knauf Insulation
Knauf Insulation

Minerálna vlna 

Izoláciu zo sklených vlákien alebo čadiča poznáte pod názvom minerálna vlna. Pri jej používaní je však nevyhnutné používať ochranné prostriedky. Nevýhodou je aj vyššia nasiakavosť a vyššia obstarávacia cena. Minerálna vlna sa používa na konštrukcie s nárokmi na požiarnu bezpečnosť a so zvýšenými akustickými nárokmi. Hlavnými výhodami sú najmä jej protipožiarne vlastnosti, tvarová stálosť, odolnosť proti škodcom, ako aj malá tepelná rozťažnosť. Minerálna vlna vykazuje dobré vlastnosti pri paropriepustnosti, požadovaných akustických hodnotách a tvarovej stálosti. Môže sa používať aj na budovy vyššie ako 22,5 m.


V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: a) ovčia vlna

V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: a) ovčia vlna
Artur

a)


V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: b) rohože z konope

V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: b) rohože z konope

b)


V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: c) rohože z ľanu

V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: c) rohože z ľanu
Artur

c)


V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály:  d) tepelnoizolačná drvina na báze celulózy

V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: d) tepelnoizolačná drvina na báze celulózy
Artur

d)

e)


V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: e) balíky slamy

V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: e) balíky slamy
Artur

V ponuke sú aj čisto prírodné tepelnoizolačné materiály: a) ovčia vlna, b) rohože z konope, c) rohože z ľanu, d) tepelnoizolačná drvina na báze celulózy, e) balíky slamy ​

 

Ďalšie zatepľovacie materiály

Medzi ďalšie používané materiály patrí extrudovaný polystyrén, penový polyuretán, penové sklo, ovčia vlna, slama alebo celulózové vlákna. Ovčia vlna je ekologický materiál používaný na zatepľovanie. Izolácia vzniká skladaním vlnoviek vyformovaných z ovčieho rúna, ktoré sa mechanicky prichytia k nosnej sieťke z polypropylénu. Ovčia vlna pohlcuje vlhkosť, zabezpečuje tak prirodzenú klimatizáciu, má tvarovú stálosť a mechanickú pružnosť. Aby bola ovčia vlna odolná proti biologickým škodcom a mala vyššiu požiarnu odolnosť, musí sa chemicky upraviť. Negatívom je jej vyššia cena, nízka dostupnosť a špecifické požiadavky na aplikáciu. Ovčia vlna sa používa aj na tradičné stavby – valašské domy, koliby, podlahy a fasády. 
Slama sa dodnes považuje za netradičný materiál pri zatepľovaní. Je to ďalší ekologický materiál, ktorý sa používa vo forme zlisovaných balíkov. Menej používaná je najmä pre svoju zlú skladovateľnosť. Cena slamy je relatívne nízka, ale náklady na aplikáciu pomerne vysoké. V Slovenskej republike je súčasne aj problém s certifikáciou takýchto stavieb.


Na tepelnoizolačnú vrstvu sa nanáša lepidlo a stierkovacia zmes. Nasledujú sklotextilná výstužná mriežka, lepidlo, univerzálny penetračný náter pod omietky a konečná omietka.

Na tepelnoizolačnú vrstvu sa nanáša lepidlo a stierkovacia zmes. Nasledujú sklotextilná výstužná mriežka, lepidlo, univerzálny penetračný náter pod omietky a konečná omietka.
Kema

Aká farba na zateplenú fasádu?

Farby sú v našom živote dôležité. Rozlišujeme štyri základné farby – žltú, červenú, zelenú a modrú, z ktorých sa vyrábajú farby vo viac ako 200 odtieňoch. Široké spektrum dostupných farieb umožňuje vybrať ideálny odtieň na každú budovu. Pri výbere farieb by ste mali dať na svoje pocity, skúsenosti, individuálny štýl, ale aj na rady odborníka. Fasáda je neustále vystavená pôsobeniu poveternostných vplyvov, preto výber farieb nenechávajte na náhodu. Použité farby by mali byť odolné proti výkyvom počasia. Mali by byť paropriepustné, ale súčasne aj schopné odpudzovať vodu. Niektoré súčasné farby na trhu sú aj umývateľné. Dôležitým faktorom pri výbere farby je aj jej jednoduchosť nanášania. Dnešné fasádne farby sa vyznačujú vysokou kvalitou a jednoduchou aplikáciou. Ide o priemyselne vyrábané finálne nátery na báze silikónu, silikátu alebo akrylátu. Môžu sa použiť na všetky známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. Silikátové farby s vysokou paropriepustnosťou sa taktiež odporúčajú na sanačné sušiace omietky.

Chyby pri zatepľovaní 

Zatepľovanie obytného domu so sebou často prináša mnoho negatív. Medzi najčastejšie chyby pri zatepľovaní patrí nesprávny výber zatepľovacieho systému alebo použitie nevhodného materiálu na daný objekt. Prejavuje sa to najmä pri styku so zemnou vlhkosťou. Často sa môžete stretnúť s nedokonalým kladením tepelnoizolačných dosiek. Vznikajú tak škáry, do ktorých sa môže dostať voda a výrazne tak narušiť celkové vlastnosti zatepľovacieho systému. Pri montáži často montážne firmy nesprávne mechanicky ukotvia zápustné kolíky alebo nedodržia termíny na vytvrdnutie materiálov. Stavebné firmy s cieľom znížiť celkové náklady nahradzujú lepiaci materiál lacnejšími, ktoré sú určené napríklad na lepenie obkladov a dlažieb. Sú však absolútne nevhodné na použitie pri zatepľovaní. Pri použití nesprávnych lepiacich materiálov sa postupne uvoľňujú izolačné dosky od podkladu, a tým sa znehodnocuje celý systém.


Všetko o zatepľovaní domu, výber správnych materiálov a najväčšie chyby

1238497
thinkstock.com

Zatepľovanie a ekológia

Emisie z budovania a užívania budov majú významný podiel na zvyšovaní emisií CO2. Zníženie spotreby energie na vykurovanie a chladenie je ohľaduplné nielen k životnému prostrediu, ale aj k peňaženke majiteľov stavieb. Znížená spotreba energie je základom na zaistenie nízkych nákladov na prevádzku budov. Vďaka novým poznatkom a materiálom možno lepšie a efektívnejšie využívať energiu na prevádzku obytných budov a zachovať, alebo dokonca zlepšiť tepelný komfort. Náklady na vykurovanie sa vďaka kvalitným kontaktným zatepľovacím systémom spojeným s výmenou okien môžu podľa výskumov znížiť až o 56 percent.

Spočítajte si výhody

Zateplenie budov so sebou prináša množstvo výhod. Tou najhlavnejšou, prečo momentálne zažívame zatepľovací boom, je úspora nákladov na vykurovanie. Zatepľovanie nemožno brať iba ako jednorazovú investíciu, ale investíciu z dlhodobého hľadiska. Kvalitný systém totiž zabezpečí, že vaše účty za vykurovanie a chladenie ostanú stále nízke, čiže rýchlu návratnosť investícií. Súčasne je tu možnosť získania na zatepľovanie aj finančné dotácie. So zatepľovaním sa súčasne aj zvýši hodnota nehnuteľnosti, výrazne sa zlepší aj kvalita a komfort vášho života. Nespornou výhodou je aj zníženie emisií CO₂, a tým aj ochrana životného prostredia. 
Komfortné bývanie má veľký vplyv na spokojnosť ľudí. Budovy, v ktorých žijeme a pracujeme, vytvárajú prostredie, kde trávime veľkú časť nášho života. Preto je pocit pohodlia, a najmä zdravé prostredie jedným z charakteristických znakov kvalitnej stavby. Rovnako ako pri iných veciach, aj pri zatepľovaní platí, že skôr ako začnete uvažovať o zatepľovaní, je potrebné sa poradiť s odborníkmi, ktorí vám pomôžu nájsť optimálne riešenie. Budete tak môcť postaviť alebo zrekonštruovať svoj dom efektívne pri vynaložení minimálnych nákladov. 


Realizácia zateplenia fasády drevodomu

Realizácia zateplenia fasády drevodomu
Isover

Slovo má odborník

Ing. Branislav Augustín, KEMA Stavebné materiály

Je zatepľovanie len moderný trend alebo nevyhnutnosť?
Energeticky úsporné stavby a rekonštrukcie nie sú len módnym trendom. Každý stavebník dnes berie do úvahy prevádzkové náklady na bývanie. Najmenej 80 percent budov je starších ako 15 rokov a ich energetické profily poukazujú na plytvanie a neekonomickosť ich prevádzky. Aby sa zvýšil komfort bývania počas studených aj teplých mesiacov a znížili náklady na chladenie a vykurovanie, musia byť obytné domy dobre postavené a slabo izolované domy správne zrekonštruované a zateplené. 

Stačí zatepliť len severnú stenu alebo je potrebné kompletné zateplenie budovy?
Ak zateplíte len jednu stranu fasády, bude teplo odchádzať cez ostatné konštrukcie, okná, strechu či podlahu. Tento proces sa podobá vytekaniu vody z deravého vrecka – ak zapcháte jednu dierku, bude voda unikať cez ostatné dierky ešte silnejším prúdom. Pri rekonštrukcii a obnove bytového domu je nutné vnímať stavbu komplexne. Čiastkové riešenia nemajú zmysel. 

Vo verejnosti prevláda názor, že hrúbka izolácie 7 cm úplne stačí. Je táto hrúbka naozaj postačujúca? 
Typ a hrúbku izolácie vhodnú musí posúdiť odborník individuálne pre konkrétny dom. Na tepelnej izolácii sa však šetriť neoplatí. Najväčšiu časť nákladov na celkovú obnovu bytových domov tvoria fixné výdavky spojené so stavebnými a lešenárskymi prácami, ako aj ďalšie komponenty zatepľovacieho systému (lepidlá, sieťka, kotvy…). Treba pripomenúť, že za hľadiska kvality zateplenia nie je dôležitá len hrúbka izolačnej vrstvy, ale aj jej schopnosť tepelne izolovať, ktorá sa vyjadruje súčiniteľom prechodu tepla. Štruktúra niektorých materiálov spôsobuje, že izolujú pri rovnakej hrúbke lepšie ako iné. Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam dokážu ušetriť až 56 percent nákladov na vykurovanie.

Najvhodnejší materiál na obnovu bytového domu je polystyrén. Zakladá sa tento názor na odborných poznatkoch?
Pravidlo, že obytné domy by sa mali zatepľovať iba polystyrénom, nie je podložené nijakou normou. Polystyrén aj minerálna vlna rovnako spĺňajú podmienku tepelnej izolácie. Prednosťou minerálnej vlny je jej požiarna bezpečnosť, pretože nehorí a nešíri plameň. Preto sa odporúča jej použitie na budovy vyššie ako 22,5 m. Niektoré firmy uprednostňujú polystyrén, lebo sa s ním ľahšie manipuluje. Táto výhoda je však zjavná len pre realizátorov rekonštrukcie. Minerálna vlna je flexibilná, výborne sa prispôsobuje nerovnostiam stien, ako aj zložitým tvarom, vďaka čomu sa zabraňuje vzniku netesností, ktoré vedú k vytváraniu tepelných mostov. Vlákna minerálnych dosiek sú tiež chránené pred vlhkosťou, lebo neabsorbujú vonkajšiu vzdušnú vlhkosť a majú výbornú priepustnosť vodných pár.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: fasáda izolácia tepelná zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia