Vrchná stavba nahrubo

Vrchná stavba nahrubo

11. 06. 2009
Zdieľať

Rodinný dom – vysnívaná forma bývania mnohých z nás. Ak ste sa prepracovali do fázy, v ktorej už viete, ako bude vyzerať, je čas zamyslieť sa nad tým z čoho, ako a za aký čas postaviť svoj sen. Zatiaľ aspoň nahrubo.

U nás sú ešte vždy najbežnejšou formou výstavby pevné, stabilné a trvanlivé konštrukcie. Stavba rodinného domu sa chápe ako investícia na celý život, preto sa vysoké nároky kladú na hrubú stavbu, najmä z hľadiska solídnych a pevných konštrukcií, ktoré sa chápu ako prvok stabilného domova. Na popularite konkrétnych konštrukcií a materiálov určených na hrubú stavbu sa podpisujú aj aktuálne trendy v architektúre, technologická vyspelosť a dostupnosť v regióne. Výstavbu rodinných domov ovplyvňujú aj výzvy na ochranu životného prostredia, a preto sa o svoje miesto na slnku bijú jednak materiály a konštrukcie, ktoré stoja na základoch tradičných stavebných postupov, jednak nové stavebné materiály a konštrukcie, ktoré ponúkajú iný pohľad na stavebníctvo v súvislosti s ekológiou a šetrením energiou.Vrchná stavba nahrubo

201749

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ako a z čoho budete stavať?

Spôsob realizácie stavby rodinného domu ovplyvňuje výber stavebných materiálov. Vybrať si môžete murovanú, monolitickú alebo montovanú formu výstavby, prípadne ich kombináciu.

Pri monolitických stavbách je typickým používaným materiálom vystužený betón. Výstavba konštrukcií pomocou železobetónu je rýchla, efektívna a pomerne lacná. Je to však studený materiál s malými akumulačnými schopnosťami a často sa kritizuje jeho vplyv na vnútornú mikroklímu. Pri stavbe rodinných domov sa preto aplikuje v nevyhnutnej miere, najmä na nosné konštrukcie, pri ktorých zlyháva použitie iných materiálov alebo je zbytočne zložité (stropné konštrukcie s veľkým rozpätím nosných prvkov, samonosné schodište, subtílne zakrivené steny organických tvarov, balkóny a podobne). Najpopulárnejšou formou výstavby rodinného domu je u nás murovanie z maloformátových prvkov, najčastejšie z tehly, pórobetónu či drevoštiepky.

Pri rozhodovaní, aký typ konštrukcie a materiálov použiť pri výstavbe domu, je dôležité zamerať sa na tepelnotechnické vlastnosti materiálov, čiže tepelný odpor, a súčiniteľ prechodu tepla. Sú to vlastne protipóly a platí, že čím je súčiniteľ prechodu tepla nižší, tým hospodárnejšie sa dom vykuruje a tým väčšia bude aj úspora energie.Tehla
Prírodný materiál, ktorý prešiel v posledných desaťročiach obrovským vývojom a podstatne zmenil svoj vzhľad. Klasická plná pálená tehla a murovanie mokrou cestou s veľkou spotrebou malty sa dnes používa zriedkavejšie, väčšinou pri rekonštrukciách pamiatkovo chránených objektov, pri výstavbe pilierov z tehál, pri výstavbe vnútorných nosných stien a priečok, ak je požiadavka na vyššiu nepriezvučnosť. Inú skupinu tvoria lícové tehly, ktoré dnes patria k módnym a nadštandardným stavebným prvkom.


Vrchná stavba nahrubo

201750


Vrchná stavba nahrubo

201747

Pri murovaní nie je nevyhnutné takto plytvať maltou. Takýmto spôsobom založený prvý rad tehlového muriva bude najslabším miestom v murive. (foto: Wienerberger) Zvislé konštrukcie z keramických pálených tvárnic  alebo tehlových blokov. Tehlové bloky možno použiť komplexne na celý dom. Je dobré zvoliť si jeden ucelený tehlový systém. (foto: JAGA)

Tehly a bloky z pálenej hliny a moderný pohľad na murovanie:
– Vďaka väčším a presným rozmerom a systému pero a drážka alebo zbrúsenými ložnými plochami umožňujú rýchlejšie murovanie – úspora času je až 30 %.
– Klasickú hrubú vrstvu malty možno vymeniť za špeciálnu maltu na tenké škáry, či dokonca lepidlo, murovanie je tak jednoduchšie a presnejšie.
– Znižujú riziko vzniku chýb pri murovaní.
– Menej malty znamená menej vody pri murovaní, a teda menej stavebnej vlhkosti v murive, takže stavba rýchlejšie vyschne.
– Vďaka malej spotrebe malty ušetria miesto na stavenisku.
– Majú dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti.
– Dierované keramické tvárnice majú už pri hrúbke 380 mm dostatočný tepelný odpor v prípade, že sa použije tepelnoizolačná malta s omietkou v príslušnej hrúbke. Ak nechcete investovať do tepelnej izolácie, zvoľte si väčšiu hrúbku muriva – informujte sa priamo u výrobcov o tepelnotechnických parametroch jednotlivých výrobkov.
– Patria k ucelenému stavebnému systému, ktorý obsahuje prvky na rôzne účely použitia a ich doplnky, preklady, stropný systém, malty a omietky.
– Horšie sa s nimi manipuluje a sú krehké.

Dobré tepelné vlastnosti muriva z keramických tvárnic závisia aj na realizácii škár, na presnosti murovania a vypracovania detailov v nárožiach a ukončeniach.


Vrchná stavba nahrubo

201742

Pórobetón
Vzniká tak, že jemná betónová zmes sa vyľahčí vzduchovými bublinkami. Vzduch uzavretý v póroch má výborné tepelno- a zvukovoizolačné schopnosti. Je to vlastne najlepší a najlacnejší izolant. Pórobetón je ekologický neškodný, nehorľavý a mrazuvzdorný. Pórobetóny sa delia podľa použitého plniva (piesok alebo popol) a podľa obsahu spojiva (vápno alebo cement, alebo ľudovo na biely pieskový a sivý popolčekový). Rozdiel sa premieta do vlastností: z pieskového sa vyrábajú výrobky z nižšou objemovou hmotnosťou, a teda lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a má tiež nižšiu ustálenú vlhkosť, a tým aj menšie objemové zmeny, ako má sivý kamarát.

Pórobetónové tvárnice:

– Vyrábajú sa hladké, s perom a drážkou, s drážkou a úchytnou kapsou.
– Umožňujú jednoduchú, presnú a rýchlu výstavbu a ľahko sa s nimi manipuluje.
– Rovnako ako pri presných keramických tvárniciach sa pri murovaní, okrem prvej rady na základovej doske, nepoužíva klasická malta, ale tenkovrstvová malta, ktorá sa používa iba v horizontálnych škárach a na jej prípravu nie je potrebná miešačka – stačí vedro a vŕtačka s nadstavcom na miešanie.
– Ich použitím vzniká murivo s rovným povrchom stien. 
– Sú súčasťou kompletného stavebného systému, ktorý je zameraný na zmenšenie počtu mokrých procesov, kde sú k dispozícii všetky doplnkyako nosné aj nenosné preklady, vencové tvárnice na zateplenie stužujúcich vencov, U-profily, stropné nosníky, stropné vložky, bloky, priečkovky, debniace prvky, stenové, stropné a strešné panely, schodiskové dielce a podobne.
– Charakterizuje ich jednoduchá a rýchla výstavba.
– Ľahko sa upravujú do požadovaného tvaru a veľkosti, a to pílením, brúsením a frézovaním.
– Majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti.
– Vďaka nízkej hmotnosti sú vhodné na nadstavby starších objektov.
– Dobre znášajú pôsobenie tlakových síl, takže sa z nich môžu stavať aj troj- až štvorposchodové budovy.
– Majú nižšiu akumuláciu tepla.
– Dôležité je dodržiavať správnu technológiu výstavby, aby zbytočne nevznikali tepelné mosty.
– Dôležité je murivo chrániť pred vlhkosťou, pretože dlho vysychá.

Vrchná stavba nahrubo

201745


Vrchná stavba nahrubo

201746

Takto by mala vyzerať správna väzba nosných priečok a uloženie prekladu z U-profilov z pórobetónu bez tepelnej izolácie. (foto: Porfix)

Treba vedieť, že pri použití pórobetónových tvárnic na stavbe sa na vnútorné nosné steny uplatňujú tvárnice s vyššou pevnosťou a objemovou hmotnosťou a na obvodové steny tvárnice s čo najnižšou objemovou hmotnosťou, a tým aj lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.


Vrchná stavba nahrubo

201752

Drevo a betón pohromade
Drevná štiepka, cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty – také je zloženie štiepkocementových tvárnic. Cement zabezpečuje vysokú pevnosť, prísady odolnosť proti vode, ohňu a soliam a drevo prináša zdravé bývanie s prírodným materiálom. Spájajú sa tak výhody betónu a dreva do jedného stavebného materiálu.

Tvárnice z drevnej štiepky:
– Nazývajú aj prvkami strateného debnenia, pretože sa zostavujú do výšky a zalievajú betónom.
– Majú výborné tepelnoi- i zvukovoizolačné vlastnosti.
– Majú vysokú odolnosť proti poveternostným podmienkam.
– Zabezpečujú dobrú mikroklímu vnútorných priestorov vďaka dobrej difúzii vodných pár, čo zabezpečuje cirkuláciu vlhkosti ,a tým aj vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou.
– Sú nenasiakavé, takže sa tepelný odpor nemení ani v zimných mesiacoch, a tiež dobre akumulujú teplo, čo šetrí energiou na vykurovanie.
– Sú stopercentne recyklovateľné.
– Ich súčasťou sú tvarovky určené na všetky detaily stavby, takže vytvárajú samostatný stavebný systém.
– Ani pri viacpodlažných stavbách nie je nevyhnutný skelet, čo zlacňuje výstavbu.

Pri hrubej stavbe radíme
Už pri projekte domu sa rozhodnite pre konkrétny stavebný materiál. Treba si uvedomiť, že interiérové vybavenie možno kedykoľvek vymeniť, no steny a stropy meniť nebudete, takže používať lacné a nekvalitné stavebné materiály sa neoplatí, pretože murovacie materiály tvoria iba 7 až 10 % z celkových nákladov na stavbu. Dbajte na dodržiavanie technologických postupov. Študujte vlastnosti materiálov, pýtajte sa na hodnoty tepelnej, zvukovej a požiarnej odolnosti. Vv rámci jedného podlažia by sa mal použiť len jeden druh murovacích prvkov. Ani ten najkvalitnejší materiál vám nezaručí kvalitu stavby, ak nebude kvalitne zhotovená.Vrchná stavba nahrubo

201756

Časový plán výstavby

Časový harmonogram, čiže jednoducho sprievodcu celou stavbou, síce stavebný úrad pri výstavbe rodinného domu nevyžaduje, výrazne však uľahčuje realizáciu stavby z hľadiska nárokov na ľudské zdroje, mechanizmy, materiály a energie. Ako sa hovorí: Čím dlhšie trvá výstavba, tým je drahšia. Preto je časový harmonogram dôležitý aj z finančného hľadiska. Tento dokument vyjadruje váš zámer ako stavebníka a poskytne vám prehľad o predpokladaných aktivitách počas stavby. Ak ste si objednali výstavbu domu na kľúč, zhotovovateľ by vám mal predložiť časový harmonogram, ak máte v pláne stavať svojpomocne, ostáva vypracovanie na vás. Podkladom by mala byť projektová dokumentácia a výkaz výmer, čo je zoznam všetkých potrebných materiálov, konštrukcií a s tým súvisiacich objemov prác. Údaje o normovej prácnosti, čiže o potrebnom čase na jednotlivé práce, sa dajú získať u špecializovaných odborníkov, ktorý sa zaoberajú vypracovávaním časových harmonogramov, najmä pre veľké stavby. Napríklad na murovanie je normový čas 2,64 Nh/m3, čiže ak potrebujete vymurovať 54 m3 muriva, rátajte so 142,56 hodinami. Ak to rozdelíte na deväťhodinový pracovný čas a štyroch pracovníkov, tak by tento múr mal stáť do štyroch dní. Pri vypracovaní časového harmonogramu sa musí rátať aj s technologickými prestávkami, ktoré sú dôležité z hľadiska kvality aj estetiky stavby. Treba brať do úvahy aj fakt, že každá stavba má svoje špecifiká, ktoré závisia od zložitosti stavebných prác, technologickej náročnosti, lokality, dopravnej dostupnosti, ročného obdobia a spôsobu výstavby.

Pri zostavovaní časového harmonogramu odporúčame rozdeliť si výstavbu hrubej stavby rodinného domu na základné technologicky ucelené časti – spodnú stavbu, vrchnú stavbu, zastrešenie a fasádu.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dom durisol vrchná stavba wienerberger xella
Zdieľať článok

Diskusia