Design studio Tescoma

Design studio Tescoma

22. 06. 2005
Zdieľať

Každý, kto sa aspoň z času na čas pohybuje medzi vareškami, šľahačmi, hrncami a sporákom, určite počul o značke Tescoma. Podľa nezávislých prieskumov práve táto rýdzo česká spoločnosť patrí vo svojej brandži medzi päť najvýznamnejších európskych firiem, ktoré určujú trend a vývoj v dizajne na trhu s kuchynskými a domácimi potrebami. Spoločnosť Tescoma ponúka spotrebiteľom okrem úžitkovej hodnoty aj módny a atraktívny dizajn výrobkov, ktorý vzniká v jej vlastnom dizajnérskom štúdiu. Za dvere dizajnérskeho štúdia Tescoma v Zlíne nám umožnil nazrieť hlavný dizajnér produktového dizajnu Mgr. A. Ladislav Škoda.

Aká je štruktúra vášho dizajnérskeho štúdia?


Vlastné vývojové centrum pre produktový a grafický dizajn vzniklo v Tescome pár rokov po založení spoločnosti. V časti pre produktový dizajn pracuje v súčasnosti spolu so mnou päť špičkových dizajnérov, v štúdiu grafického dizajnu sú štyria grafici vrátane hlavného grafika. Grafický a produktový dizajn sú navzájom prepojené a autor dizajnu výrobku sa spolu s grafikom podieľa na vývoji obalu a propagačných materiálov. Každý z dizajnérov má široký záber, nikto nie je natoľko vyhranený, aby sa špecializoval len na jednu oblasť výroby, prípadne jeden materiál.


Približne koľko výrobkov vznikne vo vašom dizajnérskom štúdiu za jeden rok? Koľko z nich sa dostane do sériovej výroby?


Dizajnéri pracujú samostatne a množstvo odvedenej práce za rok závisí od náročnosti zvolených tém. Firma Tescoma v súčasnosti ponúka viac ako 1 600 výrobkov a ročne uvedie na trh približne 200 nových položiek z rôznych línií sortimentu, ktoré vznikli v našom štúdiu. Napríklad nová línia náradia UNO obsahuje približne 50 rôznych kuchynských nástrojov (škrabku na zemiaky, plátkovač na syr, obracačku atď.). Ak každý z dizajnérov ročne vytvorí niekoľko línií výrobkov, môže počet položiek naháňať strach.


Ako vzniká výrobok?


Design studio Tescoma

26195

Na základe výsledkov marketingového prieskumu dizajnérske štúdio Tescoma dostane zadanie a začne vyvíjať predajne perspektívny výrobok očakávaný zákazníkmi. V niektorých prípadoch príde prvotný impulz od dizajnéra, ktorý svoj zámer konzultuje s oddelením marketingu. Po stanovení zadania sa preskúma vybratý tematický okruh výrobkov a analyzuje sa existujúca produkcia. Vznikajú prvé skice a kresby, na ktorých základe sa neskôr vytvorí model v 3D a fotorealistická vizualizácia navrhovaného výrobku. Ďalšiu fázu vývoja tvorí tzv. rýchle prototypovanie modelov na unikátnom stroji novej generácie RPS (Rapid Prototyping System), ktorý umožňuje vo veľmi krátkom čase modelovať reálne makety výrobkov navrhnutých pomocou počítača.

Design studio Tescoma

26197

Pre nás dizajnérov predstavuje stroj RPS nenahraditeľného pomocníka pri hľadaní tvaru, proporcií a simulácie budúcej funkcie produktu v  začiatočnej fáze jeho vývoja. Veľmi presný model výrobku sa podrobí estetickým a ergonomickým skúškam a podľa potreby sa upraví do finálnej podoby. Určí sa materiál, povrchová úprava a farebnosť budúceho výrobku. Po vyrobení konečnej makety výrobku a príprave kompletnej výkresovej dokumentácie sa začína samotný výrobný proces. Najprv sa vyrobí prototyp, ktorý sa pred uvedením na trh skúša a testuje v domácnostiach a profesionálnych prevádzkach. Po odstránení nedostatkov sa vyrobí schvaľovací prototyp, ktorý absolvuje náročné skúšky v štátnych skúšobných ústavoch. Po vydaní schvaľovacieho rozhodnutia sa môže začať samotná výroba. Celý vývojový proces od nápadu až po schválenie Štátnym skúšobným ústavom trvá približne šesť až dvanásť mesiacov.


Sú úpravy skúšobného prototypu bežné?


Priebežné konzultácie väčšinou pomôžu odhaliť akékoľvek nedostatky už na začiatku. Potom nasledujú už len bežné starosti, bez ktorých sa vznik nového výrobku nezaobíde. Drobné úpravy predsériových kusov sú obvyklé, ale razantné zmeny už vyrobených drahých foriem nie sú veľmi populárne.


Je jeden výrobok dielom jedného dizajnéra alebo ide o tímovú prácu?


Naše vývojové centrum je relatívne malé, a tak individualita dizajnéra nezaniká v reťazci striktne naplánovaných úkonov, ako sa to môže stať v iných odvetviach dizajnu. Práve naopak, autor dizajnu je tvorcom produktu od prvej skice až po prototypy. Návrh sa, samozrejme, od začiatku konzultuje s technológmi konkrétnych výrobcov a tímovosť našej práce spočíva predovšetkým v spoločných konzultáciách.


Aký je podľa vás trend na českom a slovenskom trhu?


Design studio Tescoma

26199

Významným fenoménom sa v posledných rokoch stali obchodné reťazce, kde majú na komerčný úspech väčšiu šancu najmä klasické výrobky (ak pod pojmom klasika chápeme výrobky, ktoré majú osloviť čo najširšie masy konzumentov) v prijateľnej kvalite a za nízku cenu. Nie je jednoduché pohybovať sa v tejto kategórii a udržať si konkurencieschopnosť. Za primeranú cenu ponúkame zákazníkovi okrem kvality rôznorodosť a pestrosť výrobného sortimentu. V ponuke máme produkty, ktoré sú niečím ojedinelé, unikátne a originálne vo svojom technickom, funkčnom i dizajnovom vyhotovení.


Čo vás motivovalo k vypísaniu súťaže Eat art Tescoma?


Dizajnérske štúdio firmy už niekoľko rokov spolupracuje aj so študentmi zlínskej Katedry dizajnu VŠUP Praha. V snahe obohatiť výrobný program spoločnosti novými pohľadmi budúcich dizajnérov a nápadmi študentov aj z iných vysokých umeleckých škôl sa spoločnosť rozhodla zorganizovať súťaž Eat Art Tescoma. Prvý, skúšobný ročník súťaže sa uskutočnil v roku 2003 a jeho cieľom bolo kreatívnym spôsobom navrhnúť akýkoľvek výrobok z oblasti kuchynských potrieb (s výnimkou oblastí elektro a porcelán) do kuchyne tretieho tisícročia. K dispozícii boli materiály antikoro, plast, drevo a sklo. Prvý ročník súťaže Eat Art bol veľmi úspešný, preto sme sa rozhodli súťaž vypisovať pravidelne každé dva roky.


Prezraďte výsledky súťaže…


Návrhy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach, boli odmenené aj finančne: 1. Klára Zavadilová (VŠVU Bratislava, katedra dizajnu) – príborová súprava Rock`n roll, 2. Ondřej Václavík (VŠUP Praha, katedra dizajnu Zlín) – odšťavovač Cactus, 3. Petr Novák (VŠUP Praha, katedra dizajnu Zlín) – zásobník na umývacie prostriedky.


Plánuje Tescoma realizovať víťazné projekty a ďalej spolupracovať s ich autormi?


Zmyslom súťaže nebolo navrhnúť výrobok, ktorý by sa dal použiť v sériovej výrobe. Všetky ocenené práce však tieto ambície majú. Doterajšie skúsenosti nás presvedčili, že vzájomná spolupráca Tescomy a vysokých škôl je obojstranne prínosná, a preto v nej určite chceme pokračovať.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám, ale aj sebe veľa nových atraktívnych a praktických výrobkov.

Kategória: Dizajn Štýl
Tagy: domáce potreby interiérový dizajn kuchyňa štýly bývania tescoma
Zdieľať článok

Diskusia