čistička vzduchu

Právo na čistý vzduch
Aktuality

Právo na čistý vzduch

Až jedna pätina ľudí nedokáže pri práci naplno využiť svoj potenciál z dôvodu nevhodnej kvality vzduchu v interiéroch. Riešením môže byť prístroj Therapy Air, ktorý čistí vzduch v troch fázach – najskôr filtruje pevné častice […]