inštalácia

Ako na plávajúce podlahy
Podlaha, dlažba

Ako na plávajúce podlahy

Nechce sa viazať na stropnú konštrukciu a aj od stien si potrebuje držať odstup. Nie je to jej rozmar, ale stratégia, ako sa nedať ovplyvniť fyzikálnymi či chemickými zmenami v susediacich konštrukciách. To, že jej hovoríme plávajúca, len potvrdzuje nezávislosť typu takejto konštrukcie od stavebného celku. Nikto a nič však nejestvuje celkom bez súvislostí a aspoň malých závislostí...

Rozvody a inštalácie
Stavba a rekonštrukcia

Rozvody a inštalácie

Ani vy nechcete mať byt plný predlžovačiek, dodatočne natiahnutých rozvodov a káblov pod nepeknými krycími lištami na stenách, ktoré pokazia celý dojem z interiéru? Riešením je dôsledné plánovanie rozvodov a inštalácií už v návrhu a príprave bytu pred samotnou realizáciou alebo aspoň vyriešenie všetkých dôležitých otázok počas hrubej stavby.

Vnútorný vodovod
Stavba a rekonštrukcia

Vnútorný vodovod

Vnútorný vodovod je časť vodovodného rozvodu, ktorá je vlastníctvom jeho užívateľa. V domoch ide o úsek od hlavného domového uzáveru po posledný výtok armatúry. Návrh rozvodov teplej a studenej vody musí byť k dispozícii ešte pred začiatkom samotných inštalačných prác. Pri projektovaní je dôležité, aby sa spotrebiče ohriatej vody nachádzali čo najbližšie pri sebe. Dĺžka potrubia ohriatej vody je rozhodujúca aj pre spotrebu energie.

Drezový modul
Kuchyňa, jedáleň

Drezový modul

Drezy bývajú buď určené na zabudovanie do pracovnej dosky, alebo môžu tvoriť kompaktný celok, ktorý nahradí aj časť pracovnej dosky – tzv. modul. Do pracovnej dosky pritom možno drez zabudovať niekoľkými spôsobmi.

Svetelné rozvody
Stavba a rekonštrukcia

Svetelné rozvody

Svetelné rozvody vychádzajú zo zvolenej koncepcie osvetlenia. Z hľadiska komfortu užívania je dôležité správne rozmiestnenie vypínačov. Vypínače umiestňujeme v tesnej blízkosti dvier na stranu s kľučkou, aby umožňovali jednoduché ovládanie osvetlenia pri pobyte v jednotlivých miestnostiach, ale aj pri prechode bytom či domom.

Plynové kotly
Energia

Plynové kotly

Plynové kotly sú obľúbené tepelné zdroje so širokými výkonovými rozsahmi na vykurovanie bytov a rodinných domov. Vyrábajú sa v nástennom zhotovení alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe).

Malé more priamo doma
Relax

Malé more priamo doma

Mať k dispozícii vlastný bazén je príjemnou vymoženosťou a skvelým doplnkom interiérov domov a záhrad. Pravidelný zdravý pohyb v podobe plávania vo všetkých ročných obdobiach už nemusí byť nereálnou predstavou. Ak vás neodradia investičné náklady, namáhavá práca potrebná pri realizácii a následná starostlivosť, malé more oddychu v podobe rodinného bazéna vám všetko vynahradí.

Kanalizácia v dome
Materiály

Kanalizácia v dome

Podľa súčasných platných predpisov musia byť všetky budovy a k nim patriace pozemky odvodnené a musia byť z nich bezpečne odvedené aj všetky splašky. Znamená to vybudovať taký systém, ktorý odvedie všetky odpadové vody – kanalizáciu. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy, kde sa napája cez kanalizačnú prípojku na verejnú kanalizáciu.