Svetelné rozvody

Svetelné rozvody

19. 07. 2005
Zdieľať

Svetelné rozvody vychádzajú zo zvolenej koncepcie osvetlenia. Z hľadiska komfortu užívania je dôležité správne rozmiestnenie vypínačov. Vypínače umiestňujeme v tesnej blízkosti dvier na stranu s kľučkou, aby umožňovali jednoduché ovládanie osvetlenia pri pobyte v jednotlivých miestnostiach, ale aj pri prechode bytom či domom.Návrh zásuvkových a svetelných rozvodov  • Pri návrhu svetelných rozvodov je dôležitá predstava o budúcom zariadení interiéru nábytkom a rozmiestnení spotrebičov a svietidiel.


  • Zásuvky treba umiestniť v mieste predpokladaných spotrebičov, v miestnostiach alebo na chodbe treba umiestniť aj zásuvku na pohodlné zapojenie vysávača.


  • V miestnostiach je vhodný väčší počet svietidiel, lebo osvetlenie obytných miestností jedným svietidlom je často nedostatočné.

Princípy vypínania svietidiel

Pri návrhu vypínačov možno vychádzať z niekoľkých princípov. Vypínať svietidlá môžeme klasickým vypínačom (spínačom) umiestneným v miestnosti. V prípade napojenia väčšieho svetelného výkonu na jeden vypínač hrozí jeho „spečenie“, a preto je potrebné výkonové spínanie (tlačidlom v miestnosti sa spína výkonový spínač v rozvádzači). Toto riešenie treba zvoliť aj pri spotrebičoch, ktoré majú pri zapnutí špičkový odber – napr. toroidné transformátory na napájanie nízkovoltových halogénových žiaroviek. Na schodisku, chodbách, v miestnostiach s častým pohybom alebo v miestnostiach s viacerými vstupmi treba svietidlo alebo svietidlá ovládať viacerými vypínačmi. Zvyčajne to možno riešiť pomocou schodiskových a krížových vypínačov, ktoré sú prepojené troj- a štvoržilovými káblami. Toto riešenie možno nahradiť impulzným spínaním, keď sa vypínače nahradia tlačidlami, ktoré dávajú impulz do spínača v rozvádzači. Stlačením jedného tlačidla sa vyšle impulz do spínača v rozvádzači, ktorý rozsvieti svietidlo, a impulzom z ktoréhokoľvek ďalšieho tlačidla sa svietidlo zhasne. V tomto prípade postačí medzi tlačidlami a rozvádzačom dvojžilový kábel. Niekedy je vhodné nainštalovať centrálny vypínač, ktorým môžeme pri odchode vypnúť ľubovoľné svietidlá a elektrické spotrebiče okrem spotrebičov, ktoré musia zostať zapnuté – napr. chladnička, kotol, elektronický zabezpečovací systém a pod. Svietidlá môžeme spínať aj diaľkovým ovládaním. Pri prívode k svietidlu je umiestnený prijímač s vybavovacou jednotkou a svietidlo sa ovláda diaľkovým spínačom veľkosti ovládača alarmu pri aute pre jedno svietidlo alebo veľkosti televízneho ovládača, ak sa ovláda viac svietidiel naraz. Diaľkové ovládanie môže byť záchranou, keď treba dodatočne zmeniť umiestnenie vypínača; nemusia sa vykonať rozsiahle stavebné práce spojené s rekonštrukciou káblových rozvodov.

Regulácia osvetlenia

Ovládanie svietidiel sa môže doplniť reguláciou intenzity osvetlenia, tzv. stmievačmi. Jednoducho regulovať možno klasické, halogénové a nízkovoltové žiarovky, stmievať lineárne a kompaktné žiarovky je už technicky aj finančne náročnejšie. Otázka je spoľahlivosť týchto zariadení. Jednoduchou alternatívou regulácie osvetlenia stále zostáva postupné zapínanie väčšieho počtu svietidiel. Potrebná svetelná atmosféra sa dosiahne vhodnou kombináciou svietidiel.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: diaľkové ovládanie inštalácia osvetlenie svetelné rozvody vypínače
Zdieľať článok

Diskusia