22. 06. 2005
Zdieľať

Mať k dispozícii vlastný bazén je príjemnou vymoženosťou a skvelým doplnkom interiérov domov a záhrad. Pravidelný zdravý pohyb v podobe plávania vo všetkých ročných obdobiach už nemusí byť nereálnou predstavou. Ak vás neodradia investičné náklady, namáhavá práca potrebná pri realizácii a následná starostlivosť, malé more oddychu v podobe rodinného bazéna vám všetko vynahradí.

Keďže vybudovanie bazéna nie je lacná záležitosť, mali by sme si vždy položiť niekoľko základných otázok: Využijeme bazén skutočne dostatočne? Aké budú investičné náklady? Aké budú prevádzkové náklady? Nebudujeme si ho len z prestížnych dôvodov? Kto sa bude o bazén starať? Po vyjasnení týchto otázok je čas na správnu voľbu miesta, veľkosti a tvaru rodinného bazéna.

Umiestnenie a dispozičné riešenie bazénového priestoru

Podľa umiestnenia delíme rodinné bazény na otvorené čiže záhradné a kryté – domové bazény.


Malé more priamo doma

26539

Pri budovaní domového interiérového bazéna je dôležité jeho správne začlenenie do obytného objektu. Bazén môže byť dominantou interiéru alebo môže byť situovaný v samostatnom krídle budovy, čím sa eliminujú negatívne dôsledky jeho pôsobenia na stavebné konštrukcie. Miestnosť, v ktorej sa bazén nachádza, musí byť dobre izolovaná, s kvalitným vykurovacím a vetracím systémom. Dispozične sa bazénový priestor rieši v priamej nadväznosti na ostatné miestnosti slúžiace na oddych a šport (sauna, solárium, posilňovňa…). Ak počítame aj s návštevou, je vhodné vytvoriť šatňu so sprchou. Vzhľadom na letné obdobie je vhodné prepojiť bazén so záhradou alebo s terasou. Bazénová miestnosť si vyžaduje komunikačný priestor široký 0,8 m, a to aspoň z dvoch strán bazéna, a plochu priestoru na


Malé more priamo doma

26521

sedenie alebo ležadlá. Pri situovaní exteriérového bazéna treba zvážiť viaceré požiadavky od terénnych a klimatických cez konštrukčné a ekonomické až po hygienické. Pre dokonalé využitie slnka je vhodné bazén orientovať na južnú alebo juhovýchodnú stranu. Okolo bazéna treba nechať voľné plochy na odpočinok a, samozrejme, nesmieme zabudnúť na určitý odstup od susedných pozemkov z dôvodu zachovania súkromia. Bazén môžeme situovať na terén, môže byť zapustený na úroveň záhrady alebo čiastočne zapustený tak, že jeho okraje budú prečnievať asi 50 cm nad terén. V záhrade možno umiestniť i kúpací rybník, ktorého prednosťou je voda bez filtračného zariadenia a chemikálií.

Voľba optimálnej veľkosti a tvaru bazéna


Malé more priamo doma

26520

Na aký účel bude bazén slúžiť? Koľkým osobám? Máme dostatočný zdroj vody? Kam vypustiť použitú vodu? Aké množstvo vody pri prevádzke bazéna spotrebujeme? To je len niekoľko otázok, ktoré popri danostiach priestorov domu, pozemku a finančných možnostiach majú vplyv na určenie tvaru a rozmerov bazéna. Keďže plávať možno už pri hĺbke 0,8 m, na bežné plávanie stačí hĺbka 1,2 m a plocha 5 x 2,5 m. Odporúčajú sa aj rozmery 8 x 4 x 1,2 m. Menšie rozmery bazéna umožňujú iba plávanie s protiprúdovým zariadením. Exteriérové a interiérové bazény môžu byť doplnené ďalšími bazénovými atrakciami, ako sú napríklad zariadenia na vytváranie vĺn, vírivé a masážne zariadenia, bazénové fontány, vodopády atď. Rozmanité tvary interiérových a exteriérových bazénov dnes už nie sú problémom. Ponuka trhu sa orientuje nielen na kruhové a obdĺžnikové tvary, ale i na nepravidelné, s rôznou kombináciou kriviek a výškových úrovní.

Materiál a stavebné riešenie bazéna


Malé more priamo doma

26522

Zo stavebného hľadiska sa domové a záhradné bazény realizujú podobným spôsobom. Aké sú teda materiálové možnosti vyhotovenia bazénov? Z bežných spôsobov spomenieme betónové, tvarovkové, laminátové, polypropylénové, akrylátové a celokovové. V interiéri domu bazén predstavuje jednu zo stavebných súčastí objektu, z toho vyplýva, že jeho životnosť musí byť totožná so životnosťou rodinného domu. Je to i dôvod zabudnúť na lacné fólie a sústrediť sa na výhodnosť betónových, prípadne tvarovkových vyhotovení s keramickou povrchovou úpravou alebo ťažkými bazénovými fóliami. Celoplastové laminátové alebo celonehrdzavejúce konštrukcie sú ďalšou z možností, pri ktorej ušetríme na povrchovej úprave, pretože ich konštrukcia je súčasne konečnou úpravou povrchu.

K detailnejšiemu materiálovému riešeniu bazénov

Laminátové, polypropylénové a akrylátové bazény sú predhotovené a osádzajú sa vcelku.


Malé more priamo doma

26517

Šírka týchto bazénov je obmedzená na 3,5 m z dôvodu prepravy. Majú pomerne dobré a stále vlastnosti, sú odolné proti väčšine chemikálií, ktoré sa používajú na úpravu a dezinfekciu vody. Hoci sa dajú ľahko prefarbiť, vplyv času a mechanické poškodenia na nich zanechávajú svoje stopy. Betónové bazény majú takmer neobmedzenú životnosť. Keďže ich výroba prebieha priamo na mieste, výhodou je možnosť voľby tvaru, hĺbky, sklonu dna, rôznych zálivov, podvodných posedení a osadenie ľubovoľnej doplnkovej technológie. Nevýhodou betónových bazénov je veľká prácnosť a dlhší čas výstavby. Zhotovujú sa vylievaním z tzv. vodostavebného betónu do debnenia, kde je osadená železná výstuž. Konštrukcia takéhoto bazéna vyžaduje povrchovú úpravu fóliovaním alebo bazénovou keramikou s nízkym stupňom nasiakavosti. Tvarovkové bazény sú charakteristické rýchlejším spôsobom výstavby pomocou betónových, škvarobetónových alebo polystyrénových tvaroviek, čo čiastočne obmedzuje tvarovú variabilitu bazéna. Ich povrchová úprava a životnosť je podobná ako pri betónových bazénoch. Celokovové bazény dobre odolávajú poveternostným vplyvom, môžu byť ľubovoľne tvarované a členité a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Inštalácia atrakcií a doplnkov je v tomto prípade jednoduchá. Nevýhodou je fádna farba povrchu, ktorý vytvára sivý odtieň vody. Údržba je však veľmi jednoduchá.

Technologické zariadenia bazéna


Malé more priamo doma

26518

Medzi technologické zariadenia bazéna patria najmä rozvod, cirkulácia, filtrácia, úprava a ohrev vody, masážne zariadenia a zariadenia na plávanie proti prúdu. Kompletné zariadenie na úpravu vody musí byť použité v záhradnom aj domovom bazéne. Znečistená bazénová voda sa odvádza povrchovým zberačom (skimmerom) a dnovým výpustom do obehového čerpadla a ďalej pokračuje cez filter. Odfiltrované častice z filtra sa odstránia spätným preplachovaním vodou na preplachovanie, ktorá sa dostáva do kanalizácie. Za filtrom prebieha ohrev vody elektrickým ohrevom alebo vo výmenníku tepla. Na doohrev možno využiť slnečné kolektory. Do prefiltrovanej vody sa dávkujú prostriedky na reguláciu pH, chlórové tablety, chlórnany alebo dezinfekčné tablety bez chlóru. Kompletne upravená voda sa dopravuje cez vtokové dýzy do bazéna. Nečistoty na stenách bazéna sa odsávajú vysávačom, robotom a pod. Technologické zariadenia si vyžadujú vytvorenie šachty s rozmermi 200 x 200 x 180 cm, prístupnej poklopom 60 x 60 cm. Ak sa rozhodneme pre protiprúd, treba počítať aj s vytvorením šachty na toto zariadenie s rozmermi 80 x 120 x 100 cm.

Kategória: Relax Záhradné stavby
Tagy: bazén exteriér inštalácia materiál zariadenie
Zdieľať článok

Diskusia