plot

Brány, bránky
Záhradné stavby

Brány, bránky

Hoci to nie je pravidlo, výplň oplotenia býva materiálovo totožná so vstupnými bránkami a bránami vjazdov. V každom prípade bránky i brány tvoria neodmysliteľnú súčasť komplexného návrhu oplotenia.

Tvar a konštrukcia oplotenia
Záhradné stavby

Tvar a konštrukcia oplotenia

To, či oplotenie bude v súlade s hlavnou stavbou a svojím okolím, závisí najmä od jeho tvaru, konštrukcie a použitého materiálu. Tvar oplotenia je do značnej miery daný líniou vlastníckej hranice, charakterom terénu a celkovou koncepciou okolitej zástavby.

Návrh oplotenia
Záhradné stavby

Návrh oplotenia

Jednou zo základných funkcií oplotenia je jasné vymedzenie vlastníckej hranice. Najčastejšie ide o hranicu medzi súkromným priestorom vlastníka a inými typmi prostredí, ako sú napríklad verejná komunikácia, susedný pozemok alebo nezastavané územie. Dobre navrhnutý plot by mal rešpektovať obe prostredia, ktoré oddeľuje.