presvetlenie plochej strechy

Presvetlenie plochej strechy
Strecha, podkrovie

Presvetlenie plochej strechy

Denné svetlo je pre ľudský organizmus dôležité tak z fyziologického, ako aj z psychologického hľadiska. Väčšina aktivít človeka je spojená so získavaním informácií pomocou zraku a svetlo je v tomto prípade nositeľom všetkých zrakových podnetov i dôležitým zdrojom energie.