rozvody

Rozvody a inštalácie (2.)
Stavba a rekonštrukcia

Rozvody a inštalácie (2.)

V projekte, podľa ktorého sa stavba realizuje, by mali byť vyriešené všetky rozvody elektroinštalácií, vodovodné rozvody, kanalizačné prípojky a tiež všetky ďalšie potrebné rozvody podľa špecifických požiadaviek, napríklad vzduchotechnických alebo klimatizačných rozvodov.

Rozvody a inštalácie
Stavba a rekonštrukcia

Rozvody a inštalácie

Ani vy nechcete mať byt plný predlžovačiek, dodatočne natiahnutých rozvodov a káblov pod nepeknými krycími lištami na stenách, ktoré pokazia celý dojem z interiéru? Riešením je dôsledné plánovanie rozvodov a inštalácií už v návrhu a príprave bytu pred samotnou realizáciou alebo aspoň vyriešenie všetkých dôležitých otázok počas hrubej stavby.