stavebný dozor

Kto vám postaví dom? alebo Ako si vybrať stavebnú firmu
Legislatíva a financovanie

Kto vám postaví dom? alebo Ako si vybrať stavebnú firmu

Pre každého, kto sa rozhodne stavať dom, je dôležité, aby realizácia stavebného zámeru bola úspešná. A aby sa splnili všetky očakávania stavebníka (investora), stavbu by mala realizovať skúsená odborná firma. Ako si však vybrať tú správnu? A kde ju hľadať?

Stavebný dozor
Stavba a rekonštrukcia

Stavebný dozor

Zistili ste po zrelej úvahe, že váš dom už nevyhovuje vašim požiadavkám na bývanie? Rozhodli ste sa pre rekonštrukciu strechy, vďaka ktorej vytvoríte nové priestory? Nemusíte sa obávať tohto kroku. Dôležité je, aby ste si všetko vopred a riadne pripravili.

Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?
Legislatíva a financovanie

Kto dozerá na stavbu individuálneho stavebníka?

Ak sa chystáte stavať dom, stojíte pred niekoľkými možnosťami: dáte si ho postaviť stavebnej firme, postavíte ho svojpomocou, prípadne zadávate čiastkové úlohy stavebným firmám. Stavať sám pre seba svojpomocou môžete jednoduché stavby, ale musíte na vedenie výstavby zabezpečiť stavebný dozor, ktorý bude spolu s vami zodpovedať za dodržanie podmienok stavebného povolenia. To isté platí, ak stavebník zadáva stavebným firmám iba čiastkové úlohy. Na stavbách, ktoré si dáte postaviť stavebnej firme, má podľa zákona ona povinnosť zabezpečiť stavebný dozor. V takom prípade však nemusí byť stavebný dozor objektívny, preto je rozumné, keď stavebník zabezpečí stavebný dozor sám.

Stavebný dozor – vaše druhé oči
Legislatíva a financovanie

Stavebný dozor – vaše druhé oči

Realizácia rodinného domu je náročný proces, ktorý si vyžaduje odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Stavebník je vo vlastnom záujme povinný kontrolovať prácu dodávateľov. Na kontrolu činností, akými sú príprava pozemku, výber dodávateľov, koordinácia jednotlivých prác, dozor nad použitím predpísaného materiálu a celkovým dodržiavaním podmienok stavebného povolenia, nutne potrebuje kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním – stavebný dozor. Výber kvalitného stavebného dozoru má pre investora aj pre jeho peňaženku veľký význam.