03. 07. 2007
Zdieľať

Zistili ste po zrelej úvahe, že váš dom už nevyhovuje vašim požiadavkám na bývanie? Rozhodli ste sa pre rekonštrukciu strechy, vďaka ktorej vytvoríte nové priestory? Nemusíte sa obávať tohto kroku. Dôležité je, aby ste si všetko vopred a riadne pripravili.

Rekonštrukcie striech – ich nadstavby – patria k najrizikovejším častiam v stavebníctve. Nie nadarmo sa hovorí, že je dôležité mať strechu nad hlavou, my dodáme – dobrú strechu, ktorá nás prežije. Každý amaterizmus pri jej rekonštrukcii je hazardovaním s kvalitou, a najmä s bezpečnosťou.

Preto sa odporúča už v štádiu prípravy osloviť odborníka, ktorý bude sprievodcom a poradcom počas prípravy, projektantom a stavebným dozorom pri realizácii a navyše pomôže pri vybavovaní úradných povolení.

Pod odborným okom

Výkon stavebného dozoru môže vykonávať len osoba s úradnými skúškami; dokladom na jeho oprávnenie je preukaz odbornosti, ktorý vydáva SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). V žiadosti o stavebné povolenie treba uviesť, kto bude vykonávať stavebný dozor. Ide o osobu, ktorá bude musieť podpísať vyhotovenie strešných konštrukcií, aby ste mohli stavbu skolaudovať a následne užívať.


Stavebný dozor

99236

Je mnoho stavebníkov, ktorí hľadajú stavebný dozor len na ten účel, aby im „podpísali papiere“. Dnes však takých „odborníkov“ ubúda, pretože iné je len podpísať papiere a iné je zodpovedať za to, že v dôsledku neodbornej práce dôjde k nehode. Práca stavebného dozoru je zodpovedná a náročná. Podľa štatistík dobrý stavebný dozor ušetrí stavebníkovi niekoľkonásobne viac peňazí, ako predstavuje jeho odmena.

Taký odborník sa vyzná nielen v organizačnej a technickej stránke stavby, ale zväčša má aj veľké znalosti z oceňovania stavebných prác, takže je vašou oporou nielen pri preberaní kvalitne vykonanej práce, ale aj pri vyúčtovaní vykonaných prác stavebnou firmou. Niektoré firmy majú snahu účtovať práce navyše (hoci neboli zahrnuté v rozpočte, museli sa vraj vykonať). Len odborník, ktorý sleduje priebeh výstavby a pozná projekt, vám môže pomôcť pri dohadovaní, ktoré náklady sú alebo nie sú opodstatnené.

Náplň práce

Stavebný dozor dbá na to, aby sa:
– na stavbe použili len kvalitné materiály;
– práce vykonávali v súlade s projektom a so stavebným povolením;
– prípadné zmeny dali legislatívne do poriadku;
– práce vykonávali v zmysle platných noriem;
– dodržiavali odporúčané technologické postupy;
– stavebníkovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované.
Nehovoriac o tom, že má aj určitú časť zodpovednosti za bezpečnosť osôb pri práci na stavbe a za bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie.

Preto je skutočne rozumné, ako sme už uviedli, ak v samých začiatkoch vyhľadáte dobrého odborníka, ktorý má oprávnenie na vykonávanie činnosti stavebného dozoru. Nemusíte prežívať dennodenne stresové situácie, ktoré sú pre neodborníkov zdanlivo neprekonateľné, a navyše budete môcť pod vašou novou strechou pokojne spávať.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dom stavba stavebný dozor
Zdieľať článok

Diskusia