Ako si založiť peknú záhradu

22. 06. 2005
Zdieľať

Každý človek si túži skrášliť a zošľachtiť svoje najbližšie okolie a tak stále zveľaďuje svoj byt, dom, terasu alebo záhradu. Niekedy pri tom sleduje určitý štýl, inokedy len svoje pocity, no cieľom vždy zostáva vytvoriť priestor, kde sa bude cítiť dobre a kde rád strávi svoj voľný čas.

Spolupráca s odborníkom


Pri návrhu záhrady môže spolupráca so záhradným architektom priniesť majiteľovi záhrady nielen profesionálnu službu v oblasti, v ktorej sám nie je celkom „doma“, ale zároveň mu umožní určiť priority a požiadavky, ktoré od záhrady očakáva. Budúci majiteľ záhrady si vyberie, aká farba, textúra a druh rastlín sa mu páčia. Podrobne opíše technické prvky, ktoré chce mať vo svojej budúcej záhrade, prípadne druh materiálu, ktorý sa použije na ich realizáciu.


Po získaní základných informácií je už na samotnom tvorcovi záhrady, ako sa s úlohou popasuje. Pri tvorbe je dôležitá úzka spolupráca tvorcu so stavebným architektom a majiteľom. Nebuďte prekvapení, ak sa vás záhradný architekt opýta, ktorého maliara obľubujete, akú farbu máte najradšej, prípadne aký druh hudby uprednostňujete. Ak vás záhradný architekt navštívi doma, veľa mu napovie štýl interiéru, farby, textúry, materiály, ale napr. aj značka automobilu. Keďže budúcu záhradu bude využívať viac členov rodiny, treba si vypočuť názor všetkých. Od investora sa očakáva, že bude záhradného architekta včas informovať o prípadných problémoch, ktoré sa môžu objaviť pred tvorbou záhrady alebo už počas nej. Napríklad upozorní, že je nevyhnutné opticky a akusticky oddeliť záhradu od susedného pozemku z dôvodu plánovaného umiestnenia bazéna alebo terasy.Ako si založiť peknú záhradu

27129Ak sa v záhrade nachádza rušivý bod, je vhodné ho zakryť a naopak treba umožniť pekný výhľad do krajiny. Ak sa niektorý technický prvok, napríklad skalka, do celkovej kompozície nehodí, záhradný architekt vám buď navrhne inú alternatívu, alebo ho do celkového návrhu nezakomponuje. Cieľom záhradného architekta je vytvoriť takú záhradu, ktorá bude svojou kompozíciou architektúru domu nielen dopĺňať, ale ju aj umocní. Pri navrhovaní záhrady by architekt nemal zabudnúť na prostredie, v ktorom sa pozemok nachádza (mesto, dedina), ani na ekologické podmienky danej lokality.


Časti záhrady


Záhrada v našich podmienkach sa zvyčajne vnútorne delí na predzáhradku, okrasnú záhradu a hospodársku časť.
Predzáhradka je priestor medzi uličným parterom a domom a neslúži len obyvateľom domu, ale môžu ju obdivovať aj okoloidúci. Mala by byť pekná, jednoduchá, ľahko udržiavateľná a zároveň by mala tvoriť voľný prechod medzi okrasnou záhradou a širším okolím.
Okrasná záhrada sa nachádza zvyčajne za domom a mala by byť opticky a akusticky oddelená od rušivých vplyvov komunikácií. Okrasná záhrada je akousi obývacou izbou záhrady a slúži na dokonalý odpočinok, k čomu prispeje rozmanitosť a farebnosť technických a vegetačných prvkov. Základ okrasnej záhrady väčšinou tvorí veľký trávnik. Po obvode sa navrhujú výsadby kríkov, ihličnanov a stromov, túto zeleň farebne dopĺňajú trvalky a okrasné trávy. Záhrada by mala spĺňať nielen estetické, kompozičné, ale aj funkčné požiadavky majiteľov.
Hospodárska časť záhrady sa zväčša nachádza na konci pozemku. Nájdeme tu ovocné stromy, vysadenú zeleninu a môže slúžiť na odkladanie záhradníckych strojov a na chov domácich zvierat.Ako si založiť peknú záhradu

27124


Podklady na projektovanie záhrady


Pri projektovaní novej záhrady sú potrebné niektoré základné projekty, ako sú situačný plán pozemku a domu v mierkach 1 : 100, 1 : 200 a 1 : 500 v digitálnej alebo mapovej forme, zameranie pozemku a koordinačný výkres stavby s vyznačením inžinierskych sietí.


Výbornou pomôckou pre záhradného architekta sú fotografie pozemku s domom z rôznych uhlov. Do týchto záberov môže začať kresliť prvé nápady a varianty svojich návrhov, z ktorých sa neskôr po konzultáciách s majiteľmi vyvinie finálny návrh.


Ako podklad na projektovanie poslúži aj podrobný dotazník, ktorý vyplní investor.Ako si založiť peknú záhradu

102826


Súčasťou projektu záhrady by mala byť táto dokumentácia:


Štúdia sadových úprav – veľmi všeobecný plán, ktorý obsahuje hlavný kompozičný zámer, ideu záhrady a zachytáva základné rozloženie plôch a hmôt.
Projekt sadových úprav – situácia v mierke 1 : 100 a 1 : 200 slúži ako základný plán záhrady a znázorňuje základné rozloženie technických prvkov (chodníkov, bazénov, terás, skaliek, jazierok) a základné rozvrhnutie vegetačných prvkov (stromov, kríkov, trvaliek a ich skupín, plôch trávnikov, popínavých rastlín a pod.).
Osadzovací plán zelene v mierke 1 : 100 a 1 : 50 obsahuje podrobný plán osadenia stromov, krov a trvaliek s ich druhovým zložením a počtom kusov na štvorcový meter.
Technický výkres sa vypracuje v prípade, ak v záhrade bude napríklad altánok. Konštrukčný detail sa kreslí v mierke 1 : 50 a 1 : 20.
Vytyčovací plán sa zvyčajne vyhotovuje v mierke 1 : 100 a 1 : 200 a obsahuje všetky body, ktoré treba vytýčiť na vymodelovanie navrhnutej záhrady a realizáciu inžinierskych sietí.
Textová správa obsahuje sprievodný text ku grafickej časti projektu sadových úprav, menný zoznam rastlín a rozpočet projektu.
Cena projektovej dokumentácie záhrady je rôzna a závisí nielen od veľkosti riešenej záhrady, ale aj od náročnosti riešenia a obsahu dokumentácie.Ako si založiť peknú záhradu

237026


Založenie technických a vegetačných prvkov záhrady


Každá záhrada je vzájomným prepojením technických a vegetačných prvkov a celé dielo závisí od kvality realizácie. Pred začatím prác treba určiť presný časový harmonogram založenia jednotlivých prvkov s ohľadom na ich vzájomnú prepojenosť a kompozičný zámer. Nie je vhodné ani prospešné, aby sa najprv vysadili stromy a potom sa začal modelovať terén. Logická postupnosť jednotlivých krokov nám ušetrí čas a financie a umožní vytvoriť dokonalé architektonické dielo bez zbytočných chýb a stresov.Ako si založiť peknú záhradu

241424


Založenie technických prvkov  • realizácia bazéna a jazierok (výkopy, vytvorenie telesa bazéna a jazierka),


  • realizácia skaliek, štrkového poľa (teleso skalky, fixovanie skál),


  • realizácia spevnených plôch a chodníkov (obrubníky, štrkopieskové lôžko, betón, kameň, dlažba),


  • realizácia oplotenia (základy, konštrukcia, prípadne obklad),


  • realizácia osvetlenia (rozvody a svietidlá),


  • realizácia pergoly, altánka, osadenie lavičiek (základová doska, spevnená plocha, betónové pätky, nosná konštrukcia),


  • hrubá modelácia terénu v rozsahu 20 až 40 cm (pôvodný terén, jestvujúca ornica),


  • automatický zavlažovací systém (potrubný systém, polievacie hlavice, ovládacia jednotka a príslušenstvo),


  • jemná modelácia terénu 10 až 20 cm, navážka záhradníckeho substrátu.

Automatický zavlažovací systém


Už pri zakladaní záhrady sa treba zamyslieť, akým spôsobom budeme záhradu zavlažovať. Keďže z roka na rok sú teploty v letnom období vyššie a suchá väčšie a ručné zavlažovanie je časovo náročné, majitelia záhrad by mali zvážiť aplikáciu automatického zavlažovacieho systému.
Podľa projektu sadových úprav a presného osadzovacieho plánu rastlín, ktorý záhradný architekt vypracuje, špeci- alizovaná firma pripraví projekt automatického zavlažovacieho systému a na základe neho systém nainštaluje.Ako si založiť peknú záhradu

102822


Na našom trhu je niekoľko renomovaných zahraničných značiek zavlažovacích systémov (Hunter, Rain – Bird, Toro). Pri výbere dodávateľa sa odporúča prihliadať nielen na to, či ponúka najnižšiu cenu, ale najmä či má aj dobré referencie a kvalitný záručný a pozáručný servis.


Čo s ornicou


Pred začatím stavebných prác sa odporúča odpratať skrývku ornice zo stavebného pozemku a vytvoriť depóniu ornice na okraji pozemku, ktorý nie je v dosahu stavebných prác. Počas stavby je vhodné depóniu viackrát chemicky odburiniť a prehodiť.


Po dokončení všetkých stavebných prác vrátane drobnej architektúry, spevnených plôch a po vyčistení pozemku sa deponovaná ornica v rovnomernej hrúbke porozváža po celom pozemku.

Kategória: Záhrada a exteriér
Tagy: exteriér za záhrada zavlažovací systém
Zdieľať článok

Diskusia