02. 06. 2008 Zdieľať

Kosačky, vyžínače a krovinorezy uľahčujú a skultúrňujú náročnú prácu v záhradke. Rotačný kultivátor nás zasa odbremení od tradičnej driny s rýľom alebo hrabľami. Aj pri týchto strojoch by sme nemali zabúdať na údržbu.

Krovinorezy a motorové kosy

Zväčša majú dvojtaktné motory. Dvojtakt nemá olejovú vaňu, vďaka čomu je ľahší. Využijeme to najmä pri dlhšej práci, keď nám nie je jedno, koľko kilogramov musíme držať v rukách. Nezáleží na tom, v akej polohe motor pracuje, pretože je stále mazaný olejom, ktorý sa nachádza v benzíne. Oplatí sa investovať aj do chrániča sluchu proti hlučnosti, aj keď kvalitnejšie značky krovinorezov sú relatívne tichšie.

Viacúčelové použitie


Malá záhradná technika

151023

S použitím adaptéra môžeme vykonávať s krovinorezom rôzne práce: kosiť trávu ako s vyžínačom (rezná hlava so silónom), kosiť vysokú burinu (oceľový kotúč – dvoj-, troj- alebo štvorzub), lúčne seno (osemzub), orezávať krovie a koreňové výhonky stromov (trojzub), zrezávať stromčeky, napr. pri prebierke v lesnej škôlke (cirkulárové kotúče so špicatými dlátovými zubmi). Niektoré modely majú pre lepší transport v osobnom automobile deliteľný hriadeľ.

Pravidlá údržby

Nezabúdajme na to, že do paliva treba pridávať olej. Pred sezónou je dobre prekontrolovať čistotu a neporušenosť vzduchového a palivového filtra. Poškodený filter ihneď vymeníme. Ak používame žaciu hlavu na trávu, často dochádza k opotrebovaniu, t. j. zodraniu silónu. Pred kosením ho treba vymeniť za nový. Ostrosť rezného noža kontrolujeme počas celej sezóny a priebežne ho ostríme. Ak zistíme jeho prasknutie alebo iné závažné poškodenie, musíme ho ihneď vymeniť. V spodnej časti stroja sa nachádza závitová prevodovka, ktorú musíme podľa potreby mazať špeciálnym, na to určeným tukom.

Rotačné kultivátory

Rotačný kultivátor nás odbremení od tradičnej driny s rýľom, bránou a hrabľami. Predovšetkým s ním dokonale prekypríme pôdu a zmiešame ju s kompostom a organickými a priemyselnými hnojivami.


Malá záhradná technika

151016

Keď kupujeme kultivátor

Vyberáme si ho podľa typu konštrukcie a účelu použitia – či chceme rotačný kultivátor na obrábanie pôdy v záhradkách, viniciach, sadoch, alebo na úpravu pôdy pred zatrávnením. Nevyužijeme ho na obrábanie pôdy len na jar pred sadením, ale počas celého vegetačného obdobia, ako aj po zbere úrody. Pracovná časť rotačného kultivátora pozostáva z frézovacieho bubna, ktorého základom je hriadeľ. Na ňom sú pevne alebo pružne pripevnené charakteristické štvorhviezdicové nože. Pevné nože majú obyčajne tvar písmena L – sú pravé a ľavé. Režú pôdu nielen na dne, ale aj na stenách brázdy. Keď režeme napr. mačinu na lúkach, používame skôr priame nože s miernym zahnutím na koncoch, ktorými sa pôda prevažne rozrezáva a len nepatrne premiestňuje. Pružné nože sa vyrábajú z prútovej kruhovej ocele.


Malá záhradná technika

151020

Hrot noža je vykovaný do tvaru ostrého dláta. Nože pri práci pôdu veľmi jemne rozdrvia, preto sú vhodné v záhradníctve. Pre lepšiu kvalitu prípravy ornej pôdy sa na kultivátor inštalujú prídavné zariadenia. V zadnej časti to môže byť radlica, ktorá umožní vytvárať riadky najmä pri výsadbe zemiakov. Prácu rotačného kultivátora ovplyvňuje aj funkcia brzdiacej radličky, ktorá pri práci zabezpečuje kvalitu spracovania pôdy. Čím je brzdiaci účinok väčší, tým je spracovanie pôdy kvalitnejšie.
 


Malá záhradná technika

151021

Výber stroja

Pri kúpe kultivátora berme do úvahy najmä veľkosť plochy, ktorú chceme obrábať, druh pôdy, typ výsadby (zeleninová záhrada, kvetinová výsadba, sad, vinohrad, skleník) i spôsob obrábania (plošné alebo medziriadkové). Dôležité je aj to, či budeme pôdu obrábať na rovine, alebo vo svahu s uhlom nad 7°. Kultivátor si môžeme vybrať s motorom elektrickým alebo benzínovým, dvojtaktným alebo štvortaktným v rôznych výkonnostných triedach. Zo štvortaktných motorov je to tzv. HOBBY a PROFI trieda. Kultivátor s dvojtaktným a štvortaktným motorom s tlakovým mazaním je vhodný na obrábanie pozemkov nielen na rovine, ale aj na svahu s uhlom nad 7°. Kultivátory sa používajú nielen na plošné, ale aj na medziriadkové obrábanie pôdy, tzv. plečkovanie.


Malá záhradná technika

151024

Na prekyprenie pôdy medzi vysadenými riadkami sú vhodné najmä malé elektrické a benzínové kultivátory, ktoré využijeme v menšej úžitkovej alebo okrasnej záhrade. Ide o kultivátory s malým výkonom motora a malým pracovným záberom, preto nie sú vhodné na plošné obrábanie pôdy. Tento kultivátor je riešený ako jednoúčelový stroj. K niektorým typom krovinorezov si môžeme dokúpiť adaptér – kultivátor. Takto kombinovaný stroj použijeme na ošetrenie zeleniny v medziriadkoch.

Druhy kultivátorov a ich použitie

Kultivátor sa skladá zo štyroch základných častí: z motora, prevodovky, kypriacich nožov a radličky. Kypriace nože na prevodovku nasadzujeme a zaisťujeme dvoma spôsobmi:
1. každú nožovú hviezdicu na hriadeli zaistíme zaisťovacím kolíkom a závlačkou. Je to jednoduchšie, tzv. plávajúce spojenie;
2. každú nožovú hviezdicu nasadíme na šesťhranné články, ako aj na šesťhranný hriadeľ z prevodovky a zaistíme centrálnou skrutkou. Ide o pevné a silné spojenie do náročných podmienok.
Radlička slúži na nastavenie hĺbky kypriacich nožov. Ak je radlička vo vyššej polohe, kultivátor ide po povrchu pôdy, ak je nižšie, zaberá do hĺbky.


Malá záhradná technika

151018

Rotačná okopávačka

Je to špeciálny benzínový kultivátor určený len na medziriadkové plečkovanie v zeleninovej, kvetinovej či poľnohospodárskej výsadbe. Na obrábanie plochy väčších rozmerov slúži konštrukcia s malou prevodovou skriňou a motor s výkonom 3,5 až 5 HP. Kypriace nože chráni zo všetkých strán kryt a dosahujú veľkú obvodovú rýchlosť. Takýto typ kultivátora spracuje pôdu do hĺbky max. 4 cm a slúži výlučne na ničenie buriny v riadku a narušenie vrchnej škrupiny pôdy, aby sa do zeme dostali živiny a vlaha. Vďaka zakrytiu nožov sa pôda pri kyprení nedostáva na listy plodín.

Jednoduchý kultivátor s hliníkovým obalom skrine

Má reťazový a remeňový prevod vhodný na obrábanie plochy s menšou rozlohou – 3 až 6 árov podľa výkonu motora. Uplatní sa v pieskových a ľahkých pôdach bez kameňov na ich jemné rozdrobenie pred sejbou, ďalej pri zapracovávaní rozdrveného záhradného odpadu, rašeliny a hnojiva, ako aj na narušenie koreňov buriny.


Malá záhradná technika

151022

Tieto kultivátory sa používajú najmä na plošné kyprenie, no ich ľahká konštrukcia umožňuje aj jednoduchšie medziriadkové okopávanie. Vyrábajú sa väčšinou ako jednoúčelové stroje a ich konštrukcia i výkon motora sú určené presne na určitú plochu a typ pôdy. Ak kultivátor použijeme v iných podmienkach, znižuje sa jeho životnosť. Výkon motora sa pohybuje od 3,5 do 5,5 HP vo vyhotovení HOBBY. Kultivátor sa vyrába v základných šírkach od 35 do 80 cm.

Kultivátor s liatinovým obalom skrine

Má skrutkovicový prevod s remeňovým zosilneným prevodom so spätnou rýchlosťou. Je vhodný na obrábanie plochy s väčšou rozlohou – podľa výkonu motora od 3 do 20 árov. Obrobíme ním pieskové, ľahké, stredne ťažké i ťažké pôdy bez kameňov.


Malá záhradná technika

151017

Používa sa na plošné kyprenie a jeho konštrukcia umožňuje aj jednoduchšie medziriadkové okopávanie. Namontovaním adaptérov sa základný stroj dá použiť aj na sadenie a vyorávanie zemiakov, bránenie, oranie, kosenie atď. Jeho schopnosti ocenia náročnejší malopestovatelia i veľkopestovatelia v zeleninovej či kvetinovej výsadbe a v menších sadoch a viniciach. Výkon motora sa pohybuje od 4,7 do 6,5 HP pri type PROFI. Kultivátor sa vyrába v základných šírkach od 60 do 100 cm.


Malá záhradná technika

151019

PROFI kultivátor s liatinovým obalom skrine

Má riadenie rýchlostí dopredu a dozadu so skrutkovicovým prevodom. S normálnymi nožmi sa používa na veľmi veľké plochy s rozmermi od 10 do 50 árov na ľahké, stredne ťažké i ťažké pôdy. S kopinatými nožmi je vhodný aj do ťažkých a kamenistých pôd. Slúži na plošné kyprenie, rozkyprenie a skultivovanie starých zatrávnených plôch, vo veľkej zeleninovej či kvetinovej výsadbe, vo veľkých sadoch a viniciach. Jeho výhodou je, že pri chode dopredu sa dajú meniť otáčky nožov. Výkon motora sa pohybuje od 4,7 do 6,5 HP (benzínový aj dieselový motor vo vyhotovení PROFI). Kultivátor sa vyrába v základných šírkach od 80 do 120 cm. Pomocou kolies z neho vytvoríme malotraktor na oranie, vyorávanie, sadenie, vozenie, kosenie atď.
 

Dobré rady
Pred kúpou rotačného kultivátora požiadajme o radu odborníka, ktorý má skúsenosti v oblasti malej mechanizácie.
Pri obrábaní väčších plôch kupujme radšej výkonnejšie stroje so štvortaktným motorom.
Aby nám rotačný motorový kultivátor dlho slúžil, používajme výrobcom predpísané pohonné látky, oleje a mazivá. Veľkú pozornosť venujme výmene oleja.
Rešpektujme bezpečnostné predpisy.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradná technika
Tagy: záhrada
Zdieľať článok