12. 12. 2005
Zdieľať

V tomto pochmúrnom mesiaci v prírode nastupuje ako architekt i dijaznér mráz. Srieňom pocukrovaná záhrada vyzerá veľmi pôvabne. S príchodom zimy väčšinu prác v záhrade nahradí premýšľanie a plánovanie budúceho roka doma v kresle pri teple kozuba.

Ve?ký otvorený priestor zaliaty slnkom, to bolo prvé, ?o ma pri návšteve tohto domu zaujalo. A potom priestranná záhrada kon?iaca sa až v lese – jednoducho ve?mi príjemné tiché bývanie. Mladá rodina za?ínala podobne ako stovky ?alších – v panelákovom byte na nev?údnom sídlisku. A takisto ako mnoho iných snívala o peknom bývaní vo vlastnom dome. Ke? sa naskytla príležitos? kúpi? pozemok, nezaváhali ani na chví?u.

Spolupráca s architektom

Zhodou okolností je ich priate? architekt. Jeho prácu manželia poznali a pá?ila sa im, a tak ho, prirodzene, oslovili. Domáci pán mal dve základné požiadavky – ve?ký vzdušný priestor a bazén. Domácej pani sa práve narodil syn, a tak mala trocha iné starosti. Pod?a jej slov bola celá stavba dos? náro?ná, lebo mnohé veci musela rieši? za výdatného kriku nového ?lena rodiny. Priate? architekt im navrhoval aj vnútorné zariadenie a pri mnohom radil.

Otvorený priestor

Do domu vás uvedie presklená vstupná hala. V nej sú zaujímavé ve?ké vstavané skri?ové dvere – kombinácia zrkadla a plastu s dizajnom kovu, ?o vyzerá naozaj dobre. Za dverami sa skrýva úložný priestor a malá miestnos? s vykurovacími telesami, miestom na sušenie bielizne a prechod do garáže. Dom je dvojpodlažný. Hlavný obývací priestor je ve?korysý a vzdušný, otvorený cez obe podlažia. Jedna celá stena je presklená s výh?adom na záhradu a s prechodom ve?kými dverami na dláždenú terasu. Na obývaciu izbu vo?ne nadväzuje jedále?. Jednoliatos? priestoru umoc?uje drevená podlaha. Po ?avej strane jedálenského kúta sa za presklenou stenou modrie hladina krytého bazéna. Bazén je zasklenou stenou prepojený aj s terasou. Po pravej strane je kuchy?a, ktorú od jedálne opticky delí barový pult ukon?ený dreveným st?pom a keramická dlažba. Od obýva?ky je kuchy?a oddelená schodiskom. Schodisko vás elegantným oblúkom vyvedie na galériu druhého podlažia, kde sú situované spálne a pracov?a spojená s hos?ovskou izbou. Nechýba tu ani súkromná kúpe??a.

Drevo, koža a kvety

Tak by sa dalo v skratke charakterizova? zariadenie v dome. Obýva?ke dominuje kožená sedacia súprava v pastelovej žltej farbe a kozub. Komín kozuba prechádza obidvoma podlažiami. V ?ase našej návštevy sa vonku riadne ochladilo. Domáca pani prikúrila jedným polienkom, ktoré výborne prehrialo nielen spodný priestor, ale aj galériu. Po oboch stranách kozuba je vymurovaný múrik s drevenými dvierkami. Vnútro slúži ako úložný priestor, horná stena poskytuje miesto na televízor, hifi vežu a dekora?né prvky. Konferen?ný stolík a jedálenský stôl sú kombináciou masívneho dreva a kovu, vyrobené šikovným stolárom pod?a návrhu architekta. Jedálenský stôl je doplnený štíhlymi koženými stoli?kami s pochrómovanými nohami. Barový pult a kuchynská linka sú tiež z dreva. Kuchynská linka je pod?a návrhu domácej panej vyrobená na mieru. Ten istý majster zhotovil zariadenie spální. Drevo v prírodnom odtieni a svetlú farbu kože vhodne dop??a pastelová farba stien. Kontrast k týmto jemným tónom tvoria všadeprítomné kvety, ktoré sú pýchou majite?ky. Vidno, že sa im tu dobre darí. Kvety lemujú schodisko aj celú galériu. Nechýbajú ani v jednej miestnosti, dokonca ani v priestore bazéna. Pani domu prezradila, že im trvá pol druha hodiny, kým ich spolu s dnes už trojro?ným synom polejú.

Záhrada

Záhradu tvorí z prevažnej ?asti svieži trávnik. Pozemok je na miernom svahu, preto je plocha trávnika predelená terasou v tvare polkruhu, vyloženou štiepaným kame?om. V strede terasy sú schodíky, ku ktorým vedie chodník dláždený kame?om. Vrch terasy je vysadený ružami. Trávnik je lemovaný kvetmi, krami a mladými stromami, ktoré sa do zrelej krásy rozrastú o pár rô?kov. Budú tak tvori? prírodný plot medzi susedmi a majite?om poskytnú viac súkromia. V záhrade nechýba ani vonkajší kozub na letné grilovacie posedenie.

Doladenie

Hoci sa majitelia nas?ahovali pred dvoma rokmi, k ich úplnej spokojnosti v novom dome ešte treba doladi? zopár mali?kostí. Stále napríklad h?adajú, a nenachádzajú, vhodné doplnkové svietidlá do obývacej izby, kuchyne a bazéna. Majite?ka chce ve?ký obývací priestor zútulni? obrazmi a dekora?nými prvkami. Do posia? sa však viac venovala malému synovi a na podobné, hoci ve?mi príjemné záležitosti jej ve?a ?asu neostávalo. Domáci pán ešte musí premyslie? a vyrieši? ozvu?enie obýva?ky, v ktorej sa tvorí echo. Má v pláne zo stropu zavesi? ve?ký model lietadla (najlepšie starého dvojplošníka), ale musí najprv presved?i? svoju lepšiu polovi?ku. Napriek týmto drobnostiam sa tu rodina cíti dobre. Najmä si nevedia vynachváli? – v porovnaní so sídliskovým ruchom – božský pokoj. „Dávali sme si posiela? rôzne ponuky realitných kancelárií e-mailom. Spo?iatku sme vylú?ili len paneláky, uvažovali sme o rodinnom dome v satelitnom meste?ku alebo o byte vo vä?šom obytnom komplexe, akých v Prahe vyrástlo ako húb po daždi. Manžel, ktorý mal svoj názor úplne vyhranený, chcel podkrovný byt. ?asom ma presved?il,“ prezradila s úsmevom domáca pani pri našej návšteve. Pred za?iatkom celkovej rekonštrukcie podkrovia sa na svoj budúci domov prileteli pozrie? na vlastné o?i. „Zistili sme, že potrebujeme niekoho, kto by robil dozornad stavebnými prácami a sú?asne by vybavil celý interiér na k?ú?, pretože sme chceli všetko zariadenie na ostrovoch preda?. Vo?ba padla na architektonické štúdio Hotový interiér, ktoré tento atypický priestor pripravilo skuto?ne na mieru pod?a našich požiadaviek,“ doplnila. „V priebehu diskusíí v showroome sme sa dohodli na priestorovom usporiadaní, ur?ili sme si hlavné zásady riešení, vybrali typ nábytku, kuchynskú linku. Zladenie celku a doplnky sme ponechali v réžii architekta,“ vysvetlila majite?ka.

V hlavnej úlohe krovy

V ?lenitom takmer stometrovom priestore dominujú rekonštruované krovy, ktoré upútajú hne? pri vstupe do hlavného obytného priestoru. „Otvorené, štyri a pol metra vysoké podkrovie by bolo škoda deli? prie?kami, preto sme sa so súhlasom majite?ov rozhodli pre otvorenú dispozíciu so zámerom ?o najviac zachova? podkrovný charakter bytu a maximalizova? obytnú plochu,“ priblížil nám koncepciu projektu jeho autor architekt Viliam Ladzianský. Rekonštrukcia musela rešpektova? množstvo technických požiadaviek, napríklad rozloženie inštalácií. „Priestor nebol na riešenie jednoduchý, funkcie nebolo ?ahké rozdeli?. Vpravo od vstupnej ?asti vznikla úzka komora, priestranná kúpe??a i WC. Dispozícia umož?ovala aj pri?lenenie drevenej galérie,“ pokra?oval architekt Viliam Ladzianský. Centrum bytu tvorí polyfunk?ný priestor s ve?kos?ou približne štyridsa? metrov štvorcových, kde je obývacia izba prepojená s kuchy?ou a jedál?ou. V celom byte je použitá laminátová podlahová krytina s teplým dreveným dekorom, ktorá farebne ladí so zrekonštruovanými krovmi. Moderný nábytok s kovovými úchytkami namorený na tmavý dub vnáša do priestoru dynamiku. Posedenie na svetlej sedacej súprave poskytuje okrem pohodlného odpo?inku aj poh?ad cez lodžiu na holešovické strechy. Elegantným interiérovým doplnkom je kovové kresielko o?alúnené leštenou brav?ovinou.

Kuchy?a ozdobená kamienkami

Kuchynské pracovisko, ktoré výrazne skráš?uje efektný obklad z keramických kamienkov, vo?ne nadväzuje na odpo?inkovú zónu. Mäkké zaoblené tvary spotrebi?ov Ariston sa dobre dop??ajú s jednoduchou svetlou linkou s kovovými úchytkami. Varnú dosku posunul architekt do?ava, aby vznikla dostato?ne široká pracovná plocha, ktorá tesne susedí s drezom. Úložný priestor kuchynskej zostavy dop??a nízka skrinka s hlbokými zásuvkami. Masívny rozkladací tmavo namorený stôl s hliníkovou konštrukciou a kovovými nohami poskytuje dostatok miesta na stolovanie rodiny ?i v kruhu priate?ov.

Oriešok na rozklúsnutie

Pod?a slov autora sa pri projekte podkrovného bytu musel vyrieši? aj jeden zaujímavý architektonický oriešok. Kuchy?u s jedál?ou bolo potrebné priestorovo aj poh?adovo oddeli? od vstupov do sociálneho zariadenia a sú?asne navrhnú? schody ?i bezpe?ný rebrík na galériu, kam sa majitelia rozhodli umiestni? pracov?u a objemný matrac pre príležitostné prespávanie návštev. „Biely paraván v hliníkovom ráme, pevne ukotvený pomocou kovových úponov, sp??a estetické i prevádzkové nároky, v budúcnosti by som však chcel rozbi? jeho ve?kú bielu plochu,“ spresnil architekt Viliam Ladzianský. Originálnym spôsobom vyriešil architekt vstup na galériu, ktorý nájdeme hne? ved?a kúpe?ne. Tvorí ho jednoduchý drevený, ale ve?mi pevný rebrík s viac ako polmetrovým presahom v hornej ?asti, aby bolo možné prid?ža? sa a pohodlne prejs? do vyššieho podlažia. Architekt skonštruoval aj bezpe?nostnú poistku, ktorá zabra?uje malému syn?ekovi majite?ov vyliez? na rebrík – ?ahkú a hladkú dosku, ktorá sa dá pomocou kovových hákov zavesi? na rebríkovú prie?ku.

Praktické úložné priestory

Povala býva zvy?ajne bohatá na rozli?né niky a zákutia so skosenými stenami a nízkou podchodnou výškou, ktoré sa dajú ve?mi dobre využi? na vybudovanie praktických úložných priestorov. V prípade holešovického bytu, ktorý sme navštívili, sa to podarilo na sto percent. Hne? ved?a vchodu je umiestnená komora, ktorá hravo pojme nielen bicykel domáceho pána, ale aj plynový kotol alebo detský ko?ík a ?alšie neskladné, ale potrebné veci. „Prístenok je vlastne taký úzky slíž, a tak som potreboval vyrieši?, ako do takejto miestnosti bez problémov vojs? aj s bicyklom. Preto je vlastne celá stena komory mobilná, pohybuje sa na špeciálnom hliníkovom podvozku. Kombinácia jednoduchej bielej dosky v masívnom drevenom ráme nenarúša obytný priestor. ?alšiu úložnú zónu poskytuje šat?a, ktorá priamo nadväzuje na spál?u a odde?ujú ju od nej podobne riešené posuvné dvere. Posledný úložný priestor, nachádzajúci sa v detskej izbe – objemná vstavaná skri?a -, je tiež prekrytý posuvnými dverami bielej farby, ktoré celý priestor presvet?ujú.“

Triezve použitie farieb

Farby sú v byte použité ve?mi citlivo, možno aj preto pôsobí celok intímne a pokojne. „Vysoká stena v obývacej izbe mala by? pôvodne ?ervená, ale ke? som si uvedomil, že podlaha je hnedo?ervená, povedal som si, že to už je trochu prive?a. Zví?azil jemný tehlový odtie?, ktorý sme doplnili sivou, jej intenzitu sme vyskúšali rovno na mieste,“ vysvetlil architekt Viliam Ladzianský. Sivá farba sa opakuje aj na dvojici polmetrových terakotových váz. „Nechceli sme ani záclony, ani závesy, len rímske rolety, ktoré farebne ladia s tehlovou na stenách,“ poznamenala domáca pani. „V budúcnosti si možno zadovážime kober?ek pod konferen?ný stolík, ale len kvôli návštevám. V Yorku sme si zvykli na drsnú klímu aj nižšie teploty v interiéroch. Sme už skoro ako ostrovania, ktorí, aby sa doma zahriali, sa radšej poriadne oble?ú. Niet divu, že naši hostia sa u nás trocha zimomravo chúlia,“ pripustila na záver. Domáce kino by sa dalo nazva? hitom medzi hra?kami pre dospelých, avšak mnohí majú o ?om len nejasnú predstavu. ?o vlastne tento termín znamená? Všeobecne povedané, je to súbor komponentov, ktoré sú schopné zreprodukova? obraz aj zvuk v istej kvalite. Preložené do ?udskej re?i – asi najvä?ší rozdiel oproti klasickému televízoru je vo zvuku. Kým predtým zvuk akoby vychádzal z obrazu, z reproduktorov zabudovaných v televízore, domáce kino využíva rôzne systémy s viacerými reprosústavami (4 – 8) umiestnenými okolo diváka, ktorý je v?aka tomu ve?mi sugestívne vtiahnutý do deja. Pod?a ?oho si však vybra? jednotlivé komponenty? Ako sa vyvarova? chýb? A ako sa z bežnej obýva?ky stane kino?

Vyberajte pomaly

Drvivej vä?šine záujemcov o kúpu komponentov spotrebnej elektroniky síce chýbajú hlbšie znalosti problematiky a informácie o jednotlivých parametroch, naš?astie však majú dar reálneho vnímania zvuku a obrazu. Vlastné o?i a uši sú pri výbere neocenite?ným pomocníkom a môžu vám da? dostato?né dôkazy o možnostiach a schopnostiach toho-ktorého výrobku. I ke? pri niektorých ?alších parametroch budete musie? iba dôverova? výrobcovi alebo predajcovi, ktorí vás informujú o spo?ahlivosti, životnosti, budúcej kompatibilite ?i užito?nosti uvádzaných údajov, to, ?o sa vašim o?iam a ušiam pozdáva na za?iatku, bude im zrejme vyhovova? aj na?alej. Aj ke? vám pe?aženka dovolí vybera? si len z ur?itej cenovej kategórie, treba vždy pozera? na pomer cena/výkon. Výber chce svoj ?as a z?ava ?i výhodná cenová ponuka by nemali by? podstatným impulzom na kúpu. Rados? z nového totiž rýchlo opadne a cena sa prestane zda? výhodnou, ak ste sa pre ?u sami odsúdili na pozeranie nekvalitného obrazu ?i po?úvanie nepo?úvate?ného zvuku.

Obrazovka súvisí s miestnos?ou

Aj ke? domáce kino sa preslávilo najmä prevratnými možnos?ami zvuku, zo sloví?ka kino je zrejmé, že pri výbere treba klás? dostato?ný dôraz aj na obraz, teda zobrazovaciu jednotku signálu. Na zobrazovanie deja sme totiž tiež ve?mi citliví.
Pri výbere je potrebné zváži? (v poradí pod?a dôležitosti): • Ve?kos?, teda uhloprie?ku obrazovky. S ?ou súvisí potrebná vzdialenos? pri jej sledovaní a tá musí by? logicky v zhode s možnos?ami miestnosti, v ktorej bude umiestnená. Optimálna vzdialenos? diváka a obrazovky by sa mala rovna? trojnásobku uhloprie?ky (napr. televízor s uhloprie?kou 55 cm je vhodné sledova? zo vzdialenosti 1,65 m). Aby bol váš zážitok ?o najlepší, pre rozmer televízora (prípadne premietacieho plátna) by mali by? smerodajné rozmery miestnosti – nemal by by? ani primalý, ale ani prive?ký.


 • Formát obrazu ( 4 : 3 alebo 16 : 9). Vo?ba pomeru strán obrazu je otázka silne individuálna, resp. je to otázka zvyku.


 • Druh zobrazovacej jednotky. Vybra? si môžete klasický televízny prijíma? CRT, plazmovú obrazovku, LCD televízor alebo projektor.


 • Kompatibilita s ?alšími zdrojmi signálu (PC, satelit, video…),


 • Po?et a druhy vstupov a výstupov.
Potešite?né je, že v?aka technológiám dnes môže domáce kino poskytnú? nielen lepší zvuk, ale aj zlepšený obraz – ako pri klasických CRT prijíma?och, tak aj pri plazmových a LCD televízoroch (napr. v?aka novej referencii obrazu v podobe technológie REAL MACH a Acuity od spolo?nosti Panasonic je obraz ostrejší, nebliká, má vyšší kontrast a rozlíšenie). Aj tak má však každý typ zobrazovacej jednotky ešte stále svoje pre aj proti, pri?om mnohých asi najviac trápi jeden fakt – bu? má obrazovka obmedzenú ve?kos? uhloprie?ky, alebo je cena privysoká (napríklad za plazmu dnes zaplatíte približne od 170 000 Sk). Najnovším hitom v zobrazovaní sú supertenké LCD televízory (aj ke? v oblasti PC už LCD displeje pomaly hrajú prvé husle). Momentálnou slabinou LCD televízorov je síce obmedzená ve?kos? a pomerne vysoká cena, ak však inklinujete k perfektnému dizajnu, nie je ?o rieši?. Okrem toho vývoj v oblasti PC napovedá, ktorým smerom leží budúcnos?.

Zvuk a domácnos?

Domáce kino nie je len akýsi set reproduktorov (predné, zadné, stredový a subwoofer na prenos nízkych frekvencií). Aby z nich bolo domáce kino, musia by? tieto reproduktory aj správne rozmiestnené. Asi najvä?šie chyby sa robia práve pri rozostavení jednotlivých reproduktorov, umiestnení subwoofera, nastavení oneskorovacích ?asov a nastavení umiestnenia reprosústav (resp. ve?a ?udí ani nevie, že nie?o treba nastavova?!). S po?tom a zásadami rozmiestnenia reproduktorov súvisia aj priestorové nároky na zariadenie domáceho kina. Teória je však jedna vec a prax druhá. Doma sa musí aj ži?, a tak treba h?ada? vhodný kompromis medzi teoretickými modelmi rozmiestnenia reproduktorov pri jednotlivých systémoch a reálnym životom a zladi? možnosti konkrétnej techniky s rozmermi, zariadením a akustikou konkrétnej miestnosti.


December v záhrade 2

25507

Reprosústava by mala by? napríklad aspo? ½ m od ktorejko?vek zo stien. V reálnej obýva?ke sa to však vä?šinou nedá, pretože priestor treba využi? aj iným spôsobom. To znamená, že sa s technikou treba pohra?, nájs? optimálne rozmiestnenie, nastavi? a doladi? zvuk pod?a akustiky konkrétnej miestnosti, miesta po?úvania… Akustika je veda, preto ak chcete dokonalý výsledok, potrebuje to dokonalé zladenie techniky a interiéru. A ak nepatríte medzi technicky zdatných nadšencov, dajte si radšej poradi? od odborníkov.

?o treba bra? do úvahy?

Základ je vo?ba správnej ve?kosti a správneho typu reprosústavy. Najvä?šie ešte nemusí znamena? aj najlepšie. Z akustického h?adiska sú napríklad ve?ké reproduktory v malej miestnosti nezmysel (a naopak). Druhá zásada je správny rozstup reproduktorov – aby bol zvuk optimálny, nemali by by? ani prive?mi blízko, ani prive?mi ?aleko. Reprosústavy by sa mali nachádza? v istých výsekoch pomyselného kruhu, v ktorého strede sedí divák… to je však len teória, ktorá sa v reálnom interiéri takmer nikdy nedá aplikova? na 100 %. Treba teda h?ada? vhodný kompromis a zoh?ad?ova? rôzne faktory. Napríklad aby bol zvuk kvalitný, musia by? predné reprosústavy vzdialené asi 2,5 m od seba (závisí to od typu reprosústav a vzdialenosti diváka) – to však môže by? zväzujúcim faktorom v interiéri. Ak sú zas zadné reproduktory príliš ?aleko od seba, treba ich ve?mi vybudi?, a to nie je v systéme dobré, at?.

Zvuk a zariadenie interiéru

Zlepši? zvuk sa však dá nielen nastavením ?i rozmiestnením reprosústav, ale aj vhodnou úpravou interiéru miestnosti. Pre akustiku miestnosti je napríklad vhodnejší koberec než hladké tvrdé plochy ako linoleum, dlažba ?i plávajúca podlaha, rovnako nevhodné sú ve?ké zrkadlá ?i mramorový obklad na stenách. Okno by malo by? zastreté záclonou, pri požiadavkách najvyššej kvality hrubším závesom. Priaznivo pôsobí aj dostatok ?repníkových rastlín, resp. iných malých predmetov v miestnosti, ktoré sa postarajú o vhodné odrazy zvukových v?n. Eliminuje sa tým stojaté vlnenie, ktorého dôsledkom je degradácia kvality zvuku.

Odporú?ania na záver

Najvä?ší rozdiel, ktorý delí systémy na dobré a zlé, nezoh?ad?uje asi žiaden z parametrov, ktorý si pre?ítate v katalógu, ale sú to samotné reprosústavy a subwoofer. Preto ak je to možné, dajte si predvies? systém domáceho kina predajcom (nielen funkcie, ale hlavne reprodukciu stereo a surround nahrávok!). Rozumné je aj opýta? sa priate?ov ?i rodiny na ich skúsenosti, ich názor si však treba aj osobne overi?, pretože ko?ko ?udí, to?ko chutí! Nešetrite na nesprávnom mieste! Ak sú vaše finan?né možnosti momentálne obmedzené, kúpte si najprv len predný pár hlavných reproduktorov, avšak v dobrej kvalite. Ostatné reproduktory môžete dokupova? postupne. Na za?iatku síce nebudete ma? plnohodnotné domáce kino, pri kúpe každého ?alšieho komponentu vám však zostava predvedie iný zážitok. Ak kúpite naraz síce lacnú a kompletnú, avšak nekvalitnú súpravu reproduktorov, budete ?asom viac a viac vníma? ich nedostatky a náprava, výmena alebo úprava bude vždy náro?nejšia na ?as aj financie. A ešte malá poznámka. Ne?akajte, že vaše domáce kino za 20000 Sk bude hra? perfektne stereofónne nahrávky. Nie je na to primárne konštruované (je to najmä otázka konštrukcie predných reprosústav). Ak ste však niekedy boli za?ažení na stereofónny zvuk, venujte výberu zostavy práve v tejto otázke maximálnu pozornos?.

Ak si chcete vypo?u? svojich ob?úbených interpretov ?o najreálnejšie, prijate?ný zvukový kompromis medzi domácim kinom a stereo po?úvaním sa za?ína asi pri cene systému 60000 Sk. Cenové rozhranie nemožno ur?i? celkom presne, ale spo?ahlivým návodom je vypo?u? si zvukový systém – a to nielen pri predvádzaní vybratých scén z ak?ných filmov. Tak ako pri automobiloch aj v oblasti domáceho kina existujú trabanty a mercedesy – je to otázka financií a osobnej potreby.


December v záhrade 2

24696


Poháre Essence fy Iittala, dizajn Alfredo Härbeli.
Cena od 960 do 1160 Sk.
Detail Design CentrumDecember v záhrade 2

24705
Soňa Sadloňová
Kalich a karafa Krivá noha, dizajn Patrik Illo. Cena 260 a 990 Sk. RONA.


December v záhrade 2

24703
Soňa Sadloňová
Delený podnos Gritti fy Caldier. Cena 630 Sk. Predáva La Fiesta. Misky Calm fy Villeroy & Boch. Cena 520 a 430 Sk. Predáva Villeroy & Boch, Atrium.


December v záhrade 2

24704
Soňa Sadloňová

Misky v tvare mušle. Cena 880 a 660 Sk. RONA.


December v záhrade 2

24699
Soňa Sadloňová
Zvonový svietnik z ?íreho skla, cena 900 Sk. Miska Swanee fy Leonardo, cena 370 Sk. RONA.


December v záhrade 2

24701
Soňa Sadloňová
Svietniky, cena 380 a 470 Sk. Kalich, cena 300 Sk. Flauta na šampanské, cena 380 Sk. Predáva RONA.


December v záhrade 2

24710
Soňa Sadloňová
Karafa s kolorovanou zátkou, cena 1100 Sk. Kalich na ?ervené víno. Cena 350 Sk. RONA.


December v záhrade 2

24700
Soňa Sadloňová

Fjärran
, miska z ?íreho skla s podnosom z lakovanej ocele. Priemer 21 cm. Cena 149 Sk. IKEA.


December v záhrade 2

24702
Soňa Sadloňová

Podnos San Marco, misky Torcello fy Caldier. Cena 990 Sk a 180 Sk/ks. Predáva La Fiesta, Atrium.


December v záhrade 2

24707
Soňa Sadloňová
Poháre Rara, pohár na víno, 25 cl, pohár na sekt, 20 cl.
Cena 99 Sk/ks. IKEA


December v záhrade 2

24706
Soňa Sadloňová
Poháre Octavie na biele a ?ervené víno. Cena 670 a 720 Sk. Pohár Allegorie na sekt. Cena 430 Sk. Villeroy & Boch.


December v záhrade 2

24698
Soňa Sadloňová
Poháre z ?íreho skla, ru?ná práca, dizajn Patrik Illo.
Cena od od 230 do 320 Sk. RONA.


December v záhrade 2

24708
Soňa Sadloňová
Karafa Vinobile, cena 2 650 Sk. Pohár Allegorie na ?ervené víno, cena 480 Sk. Villeroy & Boch.


December v záhrade 2

24711
Soňa Sadloňová
Kalichy a flauta na šampanské Krivá noha. Cena 330, 260 a 320 Sk. RONA

Relaxa?ný nábytok, ?i už je to pohodlné kreslo, pohovka, alebo seda?ka, má slúži? na regeneráciu síl po?as d?a. Mal by po príchode z práce umožni? krátky odpo?inok pri po?úvaní hudby, sledovaní televízora ?i premýš?aní v ?o najpríjemnejšej polohe. Po ozdravujúcom, duši i telu prospešnom le?ošení by z neho mal ?lovek vsáva? ako vymenený – spokojný, oddýchnutý a príjemne naladený.

Typy relaxa?ného nábytku

Odpo?inkové sedenie dnes môže ma? nieko?ko podôb, pri všetkých je však jednozna?ným trendom variabilita, možnos? polohovania a maximálne pohodlie – teda možnos? zauja? polohu takmer poležia?ky, s vyloženými nohami.
 

 • Na pohodlné sedenie v ?alúnenom kresle sú nutné nielen jeho správne ergonomické parametre, na dlhšiu relaxáciu posedia?ky je vhodná i opora hlavy a rúk, ale tiež možnos? prisunú? si podložku pod nohy – taburetku (ozna?enie pochádza z francúzskeho slova tabouret, ?o znamená stoli?ka). Taburet, resp. nízka seda?ka bez operadla je v interiéri stále aktuálna a jej forma i rozmery môžu ma? mnoho podôb.


  December v záhrade 2

  25522

 • Názov chaise longue – dlhá pohovka – pochádza z francúzštiny. Tu sa tento nábytok, ktorý tvorí prechod medzi kreslom a ležadlom, s ob?ubou používal najmä za?iatkom 18. storo?ia. Hlavnou charakteristikou chaise longue je vysoké, ?asto polohovate?né operadlo a konštrukcia, ktorá umož?uje pohodlne si vyloži? nohy, teda akýsi integrovaný taburet. Tento luxusný typ nábytku je akousi nadstavbou k bežnému zariadeniu, ?osi, ?o nevyhnutne nepotrebujete k životu, ale poteší. Najlepšie sa vyníma ako solitér a pre dizajnérov je ve?mi v?a?ným objektom na uplatnenie tvorivej invencie. Chaise longue je ur?ená na odpo?inok v priebehu d?a. Aby bol relax ?o najpohodlnejší a ?o najzdravší, mali by by? podopreté najmä tie partie, ktoré sa cez de? najviac namáhajú, teda bedrová a kr?ná oblas? chrbtice. Všeobecne sa dá poveda?, že ?ím vä?ší je uhol medzi operadlom a sedadlom, tým je odpo?inok príjemnejší. Sklon operadla chrbta by pritom mal by? približne rovnaký ako sklon plochy na podopretie nôh.


  December v záhrade 2

  25524

 • Aj klasická seda?ka pomaly opúš?a svoju starú podobu a nastúpila cestu k pohodliu – jednak zvä?šením plochy na sedenie tak, aby bolo možné vyloži? si nohy, jednak možnos?ou polohovania operadiel a do tretice variabilitou prvkov s možnos?ou voli? si najrôznejšie zostavy ?alúnených odpo?inkových plôch. Do modernej seda?ky sa teda integroval okrem kresla aj gau?.


  December v záhrade 2

  25527

   

 • Na krátky odpo?inok už tradi?ne slúži pohovka (niekedy sa používa aj výraz sofa) ?i gau? (slovo couch = gau? alebo ležadlo má pôvod vo francúzskom couchant = ležiaci). K tomuto typu odpo?ívadla možno zaradi? aj tzv. récamiér, teda ?alúnené ležadlo s operadlami na oboch proti?ahlých užších stranách. Gau? ani pohovka nemôžu trvalo slúži? ako poste?, i ke? ?iasto?nou tvarovou podobou zvádzajú k zámene funkcií. Nemajú na to ani vhodné rozmery, ani parametre plochy ur?enej na ležanie. Sú ur?ené na krátkodobý odpo?inok, nanajvýš na príležitostné prespanie.


  December v záhrade 2

  25537

Farby a trendy

Farebnos? ?alúnenia ani dnes neopúš?a elegantné a neutrálne biele, ?ierne ?i sivé tóny, ve?kej ob?ube sa tešia aj prírodné odtiene béžovej, hnedej a vínovo?ervenej. Návrat k optimistickému, mladistvému trendu 60. a 70. rokov charakterizujú najmä výrazné kontrasty a jasné tóny oranžovej, žltej, ?ervenej i zelenej. Tieto živé farby, ktoré podporujú aktivitu, sa pomaly stávajú stálicami. Pri kúpe seda?ky je však potrebné zváži? farebný odtie? po?ahovej látky ve?mi citlivo. Netreba podlieha? móde alebo prvotnému o?areniu. Farba sedacieho nábytku má totiž ladi? s celkovým riešením interiéru a prispieva? k vašej psychickej pohode. Dlhodobú spokojnos? vám prinesie taká, ku ktorej pocitovo najviac inklinujete.


December v záhrade 2

25530


December v záhrade 2

25531


December v záhrade 2

25529


December v záhrade 2

25532


December v záhrade 2

25533

Na to, aby sme na vlastnej koži vyskúšali vek vesmírnej odysey, však nemusíme sníva? o výlete za hranice nekone?na. Sta?í sa ponori? do pestrej tvorby jedného z najvä?ších vizionárov 20. storo?ia Vernera Pantona (1926 – 1998), ktorého dizajn je nad?asový a živý podnes (a asi nebude trúfalé poveda?, že aj zostane).


December v záhrade 2

25566

Azda najznámejším kusom nábytku, ktorý tento dánsky dizajnér vytvoril, je stoli?ka Panton. Prvý kus tejto konzolovej stoli?ky sa odlial z plastu na za?iatku 60. rokov a v roku 1967 Verner Panton v spolupráci so spolo?nos?ou Vitra vyvinul verziu vhodnú na sériovú výrobu. Hne? ako sa stoli?ka Panton dostala do masovej produkcie, vyvolala senzáciu na verejnosti a získala nieko?ko ocenení. Nebol to však len prvotný ošia?, stoli?ka Panton sa zaradila medzi klasiku nábytkového dizajnu. V priebehu svojho života prešla nieko?kými úpravami, pri jej výrobe sa vyskúšalo nieko?ko druhov plastu: najprv to bol materiál Luran-S, potom polyuretán, polystyrén a polypropylén. Na Slovensku predáva Konsepti (showroom Inspiro) za 7200 Sk s DPH.


December v záhrade 2

25570

Nadštandardná osobná váha BodyBalance Pacific SOEHNLE dokáže okrem presnej hmotnosti stanovi? aj pomerné množstvo tuku v tele. Svojím vzh?adom pripomína motý?a, ?o je dôvodom pre názov celej série týchto digitálnych váh – motýlikové. Náš?apná plocha je z tvrdeného skla hrubého 5 mm, bezpe?ná váživos? je do hranice 150 kg. Údaje sa s presnos?ou na 100 g zobrazujú na digitálnom displeji. Napájanie je zo štyroch 1,5 V batérií. Predáva Kulinár za 6098 Sk.


December v záhrade 2

25571

Digitálna osobná váha zo série motýlikových s názvom ALPHA SOEHNLE je vyhotovená z tvrdeného transparentného skla hrubého 8 mm s hladkou povrchovou úpravou. Sklenená náš?apná plocha je uložená na antikorovom podstavci s gumenými podložkami, jednoduchý štvorcový tvar podstavca zabezpe?uje potrebné vycentrovanie a stabilitu. Bezpe?nú váživos? má do 150 kg s presnos?ou na 100 g. Po odvážení sa váha automaticky vynuluje. Napájanie je zo štyroch 1,5 V batérií. Predáva Kulinár za 5378 Sk.


December v záhrade 2

25569

Digitálna osobná váha JARDIN SOEHNLE z ?ereš?ového dreva má tvar kruhu s centrálne umiestneným displejom. Pri našliapnutí sa automaticky zobrazí okamžitá hmotnos? s presnos?ou na 100 g, po odvážení sa váha sama vypne. Bezpe?nú váživos? má do 150 kg, napájanie z troch 1,5 V batérií. V rôznych povrchových úpravách ju nájdete v predajni Kulinár za 5688 Sk.


December v záhrade 2

25573

Ve?ká základ?a sa podie?a na zaujímavom vzh?ade elektronickej osobnej váhy Tefal Alliance a sú?asne zabezpe?uje jej dobrú stabilitu. Pri našliapnutí sa váha automaticky zapne a hmotnos? sa zobrazí na displeji. K dispozícii sú 3 pamä?ové miesta, a tak systém dokáže zobrazi? poslednú naváženú hodnotu jedného z troch používate?ov. Osobná váha z radu Alliance váži do 130 kg s presnos?ou na 100 g, má LCD displej a napájanie z dvoch 1,5 V batérií. Predáva Tefal za 2690 Sk.


December v záhrade 2

25572

Osobná váha Rowenta Bodymaster BM 100 je zaujímavá svojimi špeciálnymi funkciami. Automaticky rozpoznáva váženú osobu, spracováva zadané údaje o výške, veku a pohlaví a okrem hmotnosti dokáže stanovi? aj pomerné množstvo tuku v tele. Má pamä? až na 4 osoby, váživos? do 160 kg s presnos?ou na 100 g, automatické zapnutie a vypnutie, napájanie na 4 1,5 V batérie. Predáva Rowenta za 6990 Sk.

Spál?a – zóna pokoja

Spál?a patrí do no?nej ?asti domu, je symbolom pokoja, pohodlia a intimity. Z h?adiska dispozi?ného usporiadania obytného priestoru by sa mala nachádza? na tichej strane domu, ?aleko od technických zariadení a komunika?ných priestorov a v blízkosti šatníka a miestností na osobnú hygienu. Ideálna orientácia spálne je na východnú stranu, ktorá sa v letnom období prehrieva menej ako západná. A navyše ranné lú?e vychádzajúceho slnka vám pri prebúdzaní dodajú optimizmus do nového d?a. Avšak v prípade takého umiestnenia lôžka, kde nohy smerujú k oknu, môžu slne?né lú?e pôsobi? pri zobúdzaní nepríjemne, až oslepujúco. Tejto polohe postele sa vo východne orientovanej spálni radšej vyhýbajte. Ak vaše zaspávanie ruší verejné osvetlenie z ulice, umiestnené neš?astne oproti oknu do spálne, pomôže jedine žalúzie a závesy.


December v záhrade 2

25587

Mikroklíma spálne

Spál?u udržiavajte dobre prevzdušnenú a dbajte o to, aby v nej bola dostato?ná vlhkos?. Po?as vykurovacieho obdobia, ke? je vzduch suchý, sa odporú?a nainštalova? zvlh?ova? vzduchu. V spálni by malo by? zdravo a sviežo, teplota by sa tu mala pohybova? medzi 18 až 20 stup?ami. Avšak pozor na prievan! Ak už máte v spálni optimálnu teplotu, dobre sa prikryte a sladko spite… Stále sa vám nedarí zaspa?? Pre istotu skryte všetky zobrazova?e ?asu. Vnímanie tikotu hodín v stave, ke? ešte bdiete, môže vnucova? myšlienky, že strácate z vášho plánovaného spánku – a to je stresujúce.


December v záhrade 2

25591

Harmónia farieb

Svetlé pastelové farby pôsobia nežne, romanticky a pokojne, zelená farba upokojuje, ohnivé ?ervené odtiene vraj podnecujú váše? a vnútornú energiu. Nezáleží na tom, ktorá farba ?o symbolizuje, ale na vašom vnútornom pocite. Spál?a bude slúži? vám a dôležité je, aby jej farebné stvárnenie bolo v súlade s vašou dušou. Farby na steny, dekora?né látky, odtiene dreva (ak máte drevenú podlahu a nábytok), poste?nú bielize? a doplnky vyberajte tak, aby spolu ladili a vytvárali harmonický celok, a nie dráždivo pôsobiaci farebný cirkus. Spálne orientované na chladnú severnú stranu sa odporú?a zariadi? v teplých, jasných, slne?ných farbách, ktoré vnesú do priestoru viac svetla a tepla.


December v záhrade 2

25589

Ak potrebujete spál?u psychologicky ochladi?, zvo?te chladivú bielu a studené farby spektra, napríklad svetlomodrú, mätovú, zelenú alebo fialovú. Už nieko?ko rokov sa v rebrí?ku ob?úbenosti držia na špici spálne, ktoré využívajú kontrast orechového dreva, prípadne ?erešne, a svetlej krémovej farby. Je to klasická overená kombinácia, ktorá sa zakladá na použití tradi?ného dreveného materiálu. Svetlé plochy od?ah?ujú tmavý odtie? orechovej a ?ereš?ovej dyhy a s kovovými doplnkami táto spál?a vyzerá ve?mi moderne. Vyhotovenie v prírodnom alebo tónovanom buku pôsobí ešte sviežejšie a modernejšie, dojem sú?asného dizajnu umocní aj prítomnos? skla a hliníka, prípadne antikora s matnou povrchovou úpravou. Popri neutrálnej sivej a bielej sa v priestoroch spálne ?oraz ?astejšie presadzujú aj sýte farby, napríklad vínovo?ervená, oranžová, slivkovomodrá, dokonca aj tmavá grafitová a rôzne odtiene zelenej. 
 

Osvetlenie

Spál?a sa využíva hlavne v noci a hlavne na spanie. Avšak každodenný život do spálne prináša aj ?alšie funkcie. Ob?as máme chu? si v posteli pre?íta? knihu, zahra? šach, zapo?úva? sa do ob?úbenej muziky ?i dokonca pozrie? si dobrý film, dámy si z ?asu na ?as posedia pred toaletným stolíkom. Okrem centrálneho osvetlenia sa do spálne navrhuje aj celá škála doplnkových svietidiel. Pri zrkadle toaletného stolíka je najlepšie bo?né osvetlenie halogénovou lampou, pri ktorom na našej tvári nevznikajú strašidelné tiene a následne hlboká depresia… Pri každom lôžku by malo by? doplnkové osvetlenie s bielym svetlom, vhodným na ?ítanie a s možnos?ou nasmerovania svetelného kuže?a, prípadne klasická no?ná lampa s tienidlom. Fantázia je bezbrehá. V prípade, že v spálni použijete sadrokartónový podh?ad, pri rozmiestnení a výbere bodových svetiel sa môžete realizova? do sýtosti. Zo sadrokartónu možno vytvori? aj svetelnú rampu nad zadným ?elom manželskej postele. Nemalo by sa zabudnú? ani na doplnkové osvetlenie vo vstavanej skrini alebo nad ?ou, aby sa pred vami pri poh?ade do úložného priestoru nerozprestierala len ?ierna diera. Obdobie zrkadiel je asi za nami, do popredia sa tla?í filozofia feng-šuej, ktorá tvrdí, že zrkadlo, pokia? nie je ukryté v útrobách skrine, do spálne nepatrí. Treba však uzna?, že pri každom šatníku sa aspo? jedno ve?ké zrkadlo zíde; zrkadlo má aj inú dobrú vlastnos? – dokáže malý priestor opticky zvä?ši?. Zostáva na individuálne zváženie, kto ko?ko zrkadliacej plochy v spálni znesie.


December v záhrade 2

25598

Spál?ové zostavy

Renomované nábytkárske firmy ponúkajú flexibilné koncepty spál?ových zostáv, ktoré umož?ujú výber komponentov pod?a individuálnych potrieb a vkusu zákazníka. Zákazník vyberá všetko pod?a svojej predstavy, od nôh postele cez rám, ?elo, no?né stolíky, police, nízke skrinky, komody, šatník až po matrace, dekora?né látky a poste?nú bielize?. Ve?ká pozornos? sa z h?adiska dizajnu venuje detailom a doplnkom, ako sú napr. oto?né servírovacie plochy, ktoré dokážu nahradi? no?ný stolík, odkladacie konzoly a zabudované osvetlenie. Jednotlivé ?asti takejto sklada?ky si zachovávajú spolo?ného menovate?a a ich spojením vzniká jednotná kolekcia. Ponuka jednolôžok aj manželských postelí je bohatá, dizajnéri dnes pri tvorbe používajú všetky bežné nábytkárske materiály: masívne drevo, MDF a drevotrieskové dosky obalené prírodnou dyhou alebo fóliou, kov (nielen na vytváranie kovových detailov, poznáme i kované postele s ru?ne dopracovanými umeleckými detailmi), ratan a ?iasto?ne aj plast. Do módy sa vrátili aj celo?alúnené postele s úložným priestorom.

Šatník

Bežnou sú?as?ou spálne je ve?ký šatník, a ak to priestor neumož?uje, aspo? šatník príru?ný. Šatník v samostatnej miestnosti, ktorý využijete aj na odkladanie sezónneho oble?enia a obuvi, by mal by? odvetraný. Ve?mi populárne sú vstavané skrine s posuvnými dverami, pretože využívajú maximum priestoru a posuvné dvere nevyžadujú ve?ký manipula?ný priestor pred skri?ou. Riešenie samotného šatníka poskytuje široké možnosti, ?i už riešite fasádu vstavanej skrine a vzh?ad posuvných dverí, alebo vnútorné zariadenie šatníka.December v záhrade 2

25621


December v záhrade 2

25622Anna G a Sandro M
, vývrtky firmy Alessi, od dizajnéra Alessandra Mendiniho. Materiál: chrómová zliatina a plast. Rôzne farby. Cena vývrtky Anna G je 2480 Sk, Sandro M je ?erstvou novinkou tohoro?nej jesene. Predáva TriForm Gallery.December v záhrade 2

25617
Klasická vývrtka Koncis z nehrdzavejúcej ocele.
Cena 59 Sk.
Predáva IKEA.


December v záhrade 2

25619


Vývrtka Elegance firmy Screwpull – mercedes medzi vývrtkami. Cena 11900 Sk (v cene vývrtka, zátka na f?aše, orezáva? na pozlátku na f?aši, úchytka na stenu). Predáva Kulinár.


December v záhrade 2

25618


Plastová vývrtka firmy Screwpull, doplnená otvára?om na f?aše, je nevyhnutnos?ou každého kelnera.
Je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov za bezproblémové otvorenie 32000 fliaš.
Cena od 1168 Sk. Predáva Kulinár.


December v záhrade 2

25616

Páková vývrtka President z nehrdzavejúcej ocele.
Cena 370 Sk.
Predáva Tescoma.


December v záhrade 2

25620Elegantná vývrtka z nehrdzavejúcej ocele firmy Zack.
Cena 690 Sk.
Predáva Interio.
 


December v záhrade 2

25623

Vývrtka s ladnými krivkami firmy Guzzini. Dizajn Ross Lovegrove.
Materiál: kombinácia nehrdzavejúcej ocele a plastu.
Cena 899 Sk.
Predáva Hoffa.


Zobytnením podkrovia vyriešili problém s vlastným bývaním aj mladí manželia z Bratislavy. Získali tak ve?mi zaujímavý byt s rozlohou takmer 135 m2. Autorom projektu prestavby bol architekt Jozef Šoltés. „Robilo sa tu naraz 5 bytov nad dvoma vchodmi v staršom obytnom dome. Rekonštrukcia podkrovia je vždy náro?ná – nielen na statiku, ale aj na susedské vz?ahy. Tu ostali vz?ahy relatívne dobré. Možno aj preto, že všetci noví vlastníci podkroví bývali v dome už predtým. Mali teda prednostné právo a nikto iný z nájomníkov záujem nemal. So súhlasom ostatných obyvate?ov preto problém nebol a všetky ostatné technické problémy, ako napríklad vytopenie susedov, sa vždy dali nejako vyrieši?,“ spomína.


Cesta plná kompromisov

„Podkrovie je už z princípu drahá stavba. Ja som však chcel priestor vyrieši? tak, aby nebol zbyto?ne predražený, aby mal zmysel aj z ekonomického h?adiska,“ hovorí o filozofii prestavby jej autor. „Ke?že strecha nemala z h?adiska sklonu a výšok ideálne proporcie na zobytnenie, a plné väzby robili dos? ve?kú šarapatu, niektoré nosné ?asti sme museli nahradi?.


December v záhrade 2

25633
Soňa Sadloňová

Myslím však, že zásahy sa robili relatívne citlivo, aj s oh?adom na výšku nákladov. Takéto problémy sa dajú rieši? aj radikálnym zásahom do pôvodného krovu, ale my sme zvolili úspornejšie riešenie. Samozrejme, pri vä?šom zásahu do konštrukcie krovu by priestor bytu mohol vyzera? úplne iná?, ale na druhej strane si takto zachoval istý charakter.“ Drevené trámy a konštruk?né prvky pôvodného krovu ostali odhalené a v byte tvoria zaujímavý interiérový prvok. Rytmu plných väzieb krovu sa podria?uje aj dispozi?né ?lenenie bytu – odde?ujú jednotlivé funk?né ?asti priestoru a zárove? umož?ujú ich optické prepojenie, niekedy sú za?lenené do zariadenia ako sú?as? odkladacieho nábytku. Okrem trámov ostal v novom byte z pôvodných konštrukcií aj široký komín, ktorý v?aka tehlovo?ervenej farbe vytvoril v otvorenom obytnom priestore dominantnú vertikálu.

Dispozi?ný princíp

„Vlastný priestor bytu som z h?adiska dispozi?ného riešil len ideovo. Zariadenie interiérov bolo ponechané na jednotlivých užívate?ov. Organizácia priestoru vychádzala jednak z názoru na spôsob života v domácnosti a jednak z technických daností podkrovia – zasahova? do polohy stúpa?iek ?i komínov je vä?šinou obtiažne alebo aspo? ve?mi komplikované a nákladné, okrem toho treba rešpektova? aj konštrukciu strechy. Isté veci sa v takto chápanom podkroví musia považova? za dané.


December v záhrade 2

25631
Soňa Sadloňová

Pokia? ide o fungovanie domácnosti, pod?a m?a potrebuje rodina jeden ve?ký spolo?ný priestor, ktorý je hlavnou, spolo?enskou ?as?ou bytu. Priamo do tohto priestoru by sa malo aj vstupova?, takže sa ihne? za vstupom odhalí život rodiny. Aj v tomto podkrovnom byte sú kuchy?a, jedále? a obýva?ka, poprípade aj pracovný kút otvorené a prepojené, takže vytvárajú jeden homogénny centrálny priestor. Okolo neho sú menšie izby, v ktorých, ak potrebuje, nájde každý ?len rodiny súkromie.“ Hlavný obytný priestor sa pred vami objaví hne? po vstupe do bytu, na konci krátkej chodbi?ky bez dverí. Je otvorený v celej výške strechy a myslenou osou rozdelený na dve ?asti – na jednej strane kuchy?a, na druhej obýva?ka a jedále?. Os priestoru je podporená farebne výrazným komínom a akousi lávkou ?i otvorenou galériou v druhej výškovej úrovni podkrovia. Okrem centrálneho obytného priestoru sú tu ešte tri izby – jedna slúži ako spál?a, druhá ako detská izba a v tretej je do?asne miesto na šatník. Okrem kúpe?ne medzi izbami v zadnej ?asti bytu, ktorá má intímnejší rodinný charakter, je vpredu pri vstupe ešte WC s umývadielkom.


December v záhrade 2

25637
Soňa Sadloňová

Z hlavného obytného priestoru je to?itým schodiskom prístupná aj druhá úrove? podkrovného bytu – vzdušná galéria sa na jednej strane kon?í otvorenou knižnicou, na druhej je vstup do pracovne, kde možno v prípade potreby nájs? pokoj na prácu. „Chcel som využi? aj hrebe? strechy, avšak na to bolo potrebné technicky vyrieši? problém s nevhodnými výškami, ktoré vychádzali z konštrukcie krovu. Tu je vecou statiky, ?o sa dá, a ?o nie. Tiahla plných väzieb sa museli vypíli? a presunú? nižšie. Miestnosti v byte tak získali pod?a normy minimálnu, ale na pohodlné bývanie dostato?nú výšku. Priestor tesne pod hrebe?om strechy je relatívne stiesnený a nemá pod?a normy výšku obytnej miestnosti, dá sa však využi?. Napríklad deti sú tam najradšej a menšia výška im úplne vyhovuje,“ hovorí architekt Jozef Šoltés.

Zariadenie a farebnos?

Zariadenie bytu si s?asti navrhli majitelia sami, s?asti ho dotvorila interiérová architektka Tamara Závodná.


December v záhrade 2

25638
Soňa Sadloňová

Je kombináciou elegantného štandardného nábytku, ako sú stôl, stolíky, príborník, stoli?ky ?i seda?ka, a vybavenia vyrobeného na mieru. Na mieru bol vyrobený napríklad nábytok pod televízor a do nízkych ?astí priestoru pod šikmými stenami. V týchto ?ažko využite?ných miestach na okraji podkrovia sú nízke skrinky a aj vykurovacie telesá ukryté za elegantným obložením. Interiér bytu charakterizuje najmä sýta farba ?ereš?ového dreva, ktorá sa pekne vyníma na svetlých parketách s bukovým dekorom. Celok dop??a jemná farebnos? textilu v odtie?och maslovej a béžovej a kontrastné modré, zelené a ?ervené detaily, ktoré sú rôzne v jednotlivých miestnostiach.

Osobitosti podkroví

„Pokia? je ?lovek spokojný s princípom a filozofiou architektonického riešenia, nasleduje ešte riešenie technických problémov, ktoré je najmä v podkroví mimoriadne dôležité a musí by? ve?mi precízne. Jednak je to v rámci domu exponovaná poloha, vystavená nepriazni po?asia, jednak zobytnené podkrovie nie je ani nová stavba, ani typická rekonštrukcia. Je to vlastne vytvorenie novej stavby v rámci starej. Treba tu vyrieši? množstvo atypických detailov a vhodne navzájom prispôsobi? staré a nové. Každý krov je pritom individuálny, a pokia? sa zobytnenie nerieši úplnou výmenou strešnej konštrukcie, je to ve?mi piplavá práca. Konštruk?né riešenie je pri zobyt?ovaní priestorov strechy ve?mi dôležité,“ upozor?uje autor projektu architekt Jozef Šoltés.

Kvalita konštrukcie

Niektoré detaily sa vyriešili ešte v štádiu projektu, ale mnohé bolo treba prispôsobova? aj v priebehu stavby. Rekonštrukcia podkrovia je v tomto smere ve?mi náro?ná, preto je dôležitá dôkladná kontrola pri realizácii. V tomto prípade museli dodávate?ov po?as stavby vymeni?. „Bol som prekvapený tým, ako málo vedia o konštrukcii strechy,“ konštatoval architekt Šoltés. „Prerobilo sa na tom technicky aj finan?ne. Až ?asom sa totiž objavili niektoré skryté chyby, ktoré boli spôsobené nekvalitným a nesprávnym realizovaním jednotlivých detailov a ktoré sa po kapotáži strechy nedali postrehnú?. Nie každý detail sa dá na stavbe ustráži?, a ke? sa zakryje, už neviete, ?o v streche je. Preto je dôležitý výber solídneho dodávate?a, ktorý má dostatok skúseností.“

Život pod strechou

Život pod strechou má nielen svoje klady, ale aj zápory. Zdola? pä? poschodí bez vý?ahu s ko?íkom a nákupom nie je žiadna zábava, nepríjemné môžu by? aj poruchy strechy, ktoré vzniknú napríklad v dôsledku nesprávne vyriešených detailov ?i nekvalitnej práce remeselníkov. Okrem toho južne orientované priestory sa v lete nadmerne prehrievajú, i ke? sú izolované rovnako ako ostatné, tak ako to predpisuje norma. Pod?a názoru autora projektu architekta Jozefa Šoltésa nie je tento problém nijako výrazný v bytoch s východno-západnou orientáciou, pri južnej orientácii plochy strechy by však konštruk?né zloženie vrstiev malo by? iné a priestor by mal by? vybavený klimatizáciou.


Dobrý materiál je základ 

Obklada?ky a dlažby rozde?ujeme pod?a materiálu na pórovinové, s nasiakavos?ou 10 – 24 % a na hutné glazované dlažby, ktoré majú nasiakavos? do 3 %, a sú teda mrazuvzdorné. V interiéri bude sta?i?, ak použijeme pórovinové obklada?ky a pri výbere dlažby sa budeme ?alej riadi? mechanickými vlastnos?ami výrobku. Pod?a surovín, z ktorých sa keramika vyrába, získava ?rep pórovinovej obklada?ky bielu alebo ?ervenú farbu lomu. Technické parametre vyznievajú o nie?o priaznivejšie v prospech bieleho ?repu. Všeobecne platí, že biely ?rep je známkou kvality a istoty. V poslednom ?ase sa v?aka progresu v technológii spracovania vlastnosti obklada?iek s ?erveným ?repom vyrovnali vlastnostiam bieleho ?repu. Preto toto rozdelenie už nie je, najmä u zna?kových výrobcov, rozhodujúce.


December v záhrade 2

25655

Lisovaním lisovacieho granulátu vznikajú spekané neglazované dlažby, ktoré získajú svoju farbu h?bkovým prefarbením ?repu. Nájdete ich aj pod talianskym ozna?ením gres porcellanato. Tento druh dlažby je ve?mi pevný, dlaždice majú nízku nasiakavos? – v rozmedzí 0,04 – 0,5 % – a ich životnos? je takmer neobmedzená. V?aka vysokej odolnosti, pestrej palete vzorov a farieb, zahrnujúcej napodobeniny hrubozrnných štruktúr a kresby mramoru, možnosti výberu z hladkých matných a leštených povrchov a nádychu exkluzívnosti sú tieto dlažby medzi užívate?mi ve?mi populárne. Gres porcellanato má dokonca lepšie vlastnosti ako prírodná žula. Špi?ku medzi keramickými dlažbami predstavujú spekané glazované dlažby ?iže gres porcellanato smaltato.


December v záhrade 2

25656

Vzh?ad kamennej mramorovej štruktúry má séria Heritage (Dom Ceramiche). Reprezentuje taliansku ponuku, ktorá sleduje záujem o tradície a uš?achtilé materiály. Ako možno vidie? na uvedenom príklade použitia, celkový dojem z kúpe?ne s obkladom Heritage môže by? aj absolútne moderný. Obklad 33,3 x 50,2 cm kúpite za 1198 Sk s DPH/m2, listely 9 x 33,3 cm stoja pod?a druhu 525 alebo 639 Sk s DPH/ks a dlažba 33,3 x 33,3 cm 1028 Sk s DPH/m2. Predáva Cersa.

Použitie matnej alebo lesklej glazúry v kombinácii s reliéfnym povrchom vytvára obrovský priestor na jedine?né grafické a výtvarné stvárnenie. Tieto dlažby si zachovávajú výborné vlastnosti spekaných materiálov a navyše sa ich glazovaný povrch ?ahko udržiava. Gresové dlažby sa režú vysokotlakovým vodným lú?om. Touto technológiou možno ve?mi presne vytvori? ?ubovo?né geometrické plošné dekory, ktoré sa uplatnia predovšetkým v reprezentatívnych priestoroch. Náklady nebudú malé, ale každý špás nie?o stojí.

Metre a parametre

Pri návrhu dlažby do vä?ších kúpe?ní a priestorov s domácim bazénom, kam sa vstupuje bosou nohou, treba uvažova? o použití zdrsnených alebo protišmykových dlaždíc. ?alším parametrom je odolnos? proti oderu, ozna?uje sa stupnicou PEI 1 – 5. Vyšší stupe? PEI by mal zaru?i? vä?šiu odolnos? proti povrchovému opotrebovaniu glazúry, a tým aj vyššiu životnos? podlahy. Údaje o tvrdosti obkladového prvku zas predur?ujú, aké nástroje sa budú pri rezaní dlaždíc používa?. Kalibrovanie obkladu je údaj, ktorý udáva rozmerovú toleranciu obkladových prvkov. Ak ste detailisti a dáte si ve?mi záleža? na presnosti škár a precíznom vypracovaní hrán, overte si u predajcu, aké je kalibrovanie obkladu, ktorý ste si vybrali. ?íslam sa nevyhnete ani doma. Ešte pred tým, ako sa vyberiete do obchodu, si vypo?ítajte aspo? orienta?né množstvo obkladu a dlažby, ktoré budete potrebova?. Ak plánujete použi? pásiky, linky a listely, ur?ite sa vám zíde aj údaj o obvode vašej kúpe?ne. K množstvám, ktoré vypo?ítate pod?a plánu kladenia, sa odporú?a prida? rezervu 10 – 15 %.

Aký formát zvoli??

Pri výbere obklada?iek do kúpe?ne je rozhodujúca ve?kos? priestoru. ?ím vä?šia kúpe??a, tým vä?ší rozmer obkladu môžete zvoli?.


December v záhrade 2

25660

Máte radi šampanské? Skúste sériu Champagne (Rako). Ide o maloformátovú mozaiku s rozmerom 5 x 5 cm, ktorá kombinuje pastelové farby. Ve?mi efektne vyzerá na zakrivených plochách. Cena univerzálneho obkladu 30 x 30 cm mix farieb je 254 Sk s DPH/ks. Zelený obklad 15 x 15 cm stojí 552 Sk s DPH/m2.

Mozaiky tiež ve?mi dobre vyniknú práve vo ve?kých priestoroch a aj v kombinácii s ve?koplošným obkladom. Aj v malej kúpe?ni možno kombinova? rôzne rozmery obkladu. Mnohí výrobcovia ponúkajú série s formátovo zladenými obklada?kami, ktoré umož?ujú kladenie menšieho rozmeru k vä?šiemu s plynulým pokra?ovaním škár. Najmä v pravouhlých priestoroch dokážete kombináciou týchto obklada?iek a dlažby vytvori? architektonicky ?istý vzh?ad obkladaných plôch s nadväzujúcimi škárami z dlažby na obklad stien. Aj v prípade realizácie obkladu a dlažby však platí, že dobrý výsledok zaru?í nielen použitie kvalitného materiálu, ale najmä dôraz na dokonalé remeselné zvládnutie detailov. Dôležité je vyrovnanie stien a podlahy pred kladením, aby sa zaru?ila rovinnos? obkladu a dlažby. Tam, kde sa nedá zabezpe?i? vytvorenie celkom rovného podkladu, sa odporú?a použitie kachli?iek menších rozmerov. Ve?ké rozmery sa ukladajú ?ažšie a nerovnosti povrchu sa na nich odrazia vidite?nými odchýlkami.

Vyfarbite sa

Ve?kos? priestoru kúpe?ne bude ur?ujúca aj pri vo?be farebného odtie?a. Tmavé a lesklé obklady ve?kých rozmerov navodzujú pocit luxusu a dizajnéri po nich ?asto siahajú pri navrhovaní priestranných kúpe?ní s jednoduchým, priam puristickým dizajnom, kde vyniknú aj ?alšie uš?achtilé materiály, ako sú antikoro a sklo. Ak však použijete tmavý obklad v malej panelákovej kúpe?ni, môže sa sta?, že na vás bude pôsobi? sties?ujúco a pochmúrne a žiadaný pocit luxusu sa celkom stratí. Preto sa oplatí drža? starého známeho pravidla, ktoré hovorí, že svetlé odtiene a hustejší raster (menší rozmer obkladu) priestor opticky zvä?šujú. Pri výbere farby do malej kúpe?ne sa zamerajte na širokú paletu jemných pastelových tónov. ?alšiu možnos? predstavuje použitie svetlého (bieleho alebo krémového) obkladu v kombinácii s farebným obkladom, v tomto prípade sa netreba bá? ani sýtych farieb.
Kde a pre?o vlastne vznikla myšlienka takéhoto seminára a ?o nové priniesol do floristiky?

Akciu pripravila firma Smithers-Oasis, Czech republic, ktorá je ve?kým producentom aranžérskej hmoty. Asi pred rokom uviedli na trh jej novú formu, ktorá je na rozdiel od starej známej zelenej farebná. Starý typ aranžovacej hmoty sa zvykol zakrýva? listami alebo sa aranžovalo do keramiky ?i iných neprieh?adných nádob, aby pena nepôsobila rušivo. Pri novej hmote si možno zvoli? farbu tak, aby harmonizovala s kyticou a dotvárala celkovú kompozíciu.


December v záhrade 2

25675
Soňa Sadloňová

V?aka tomu sa dá aranžova? do sklenených váz, ?o vyzerá ve?mi elegantne. Okrem aranžovania do skla sa dá pena využi? aj inými spôsobmi – napríklad nakrája? na rôzne tvary, ktoré sa v kytici použijú nielen ako fixa?ný materiál, ale aj ako dekorácia, ktorá sa napichne na prútiky, a podobne. Zo spojenia oasisu, skla a kvetín vlastne seminár vznikol. Financovali ho spomínaný Smithers-Oasis Floral Product a predaj?a Rona Bratislava, ktorá venovala sklo. Okrem toho bolo Stretnutie s kvetinou zárove? sprievodnou akciou majstrovstiev Slovenska v aranžovaní kvetov Victoria Regia. Seminár bol vlastne platformou na predstavenie nových trendov a nové farebné aranžovacie hmoty sú bezpochyby tým prvkom, ktorý sú?asnú floristiku ve?mi výrazne ovplyv?uje. Sklo takisto patrí k ve?mi trendovým záležitostiam, a samozrejme, nechýbali aktuálne kvety a rastliny.

Jednou z tém seminára boli jesenné aranžmány. Ako by sa dali charakterizova??

Jese? vždy prináša zmenu. V lete je skôr obdobie kvetov, na jese? je príjemné, že môžeme pri aranžovaní používa? aj trochu iný, ale stále prírodný materiál, teda plody, ktorých dozrievanie je pre jese? charakteristické. Trendom vo floristike je dnes inšpirácia prírodou a prírodné materiály. Pre jesenné aranžmány je preto typická teplá farebnos? – od okrovej farby suchej trávy cez rôzne odtiene oranžovej a ?ervenej, ktoré nájdete na jesenných listoch a plodoch, až po hnedú farbu gaštanov a kôry.


December v záhrade 2

25674
Soňa Sadloňová

Na Stretnutí s kvetinou sa hojne používalo ovocie a plody, ako jab??ka, šípky, gaštany a šupky z gaštanov, ale aj farebné listy zo stromov. Tieto ?erstvé alebo sušené prírodné materiály sa kombinovali s prútikmi a lykom, ktoré sú však špeciálne upravené, bielené alebo farbené, takže tvoria ur?itý kontrast k ?isto prírodným materiálom. Aj to je však oproti minulosti obrovský krok k prírode. Ke? si spomeniete, u nás bola ve?ká tradícia používania rôznych celofánov a umelých stúh. A zákazníci vedia túto zmenu oceni?. ?o je typické pre tohoro?nú jese?? Jese? je vždy ve?mi rustikálna. Na tejto prezentácii sme sa však snažili klasické rustikálne jesenné materiály a farby naaranžova? tak, aby sa hodili aj do moderných interiérov. Hoci použijete gaštany, jab??ka a iné plody, ktoré pôsobia ve?mi vidiecky, celková kompozícia má v?aka kombinácii s moderným, jednoducho tvarovaným sklom úplne iný charakter, než keby ste ich dali do keramiky alebo prúteného košíka. Sklo je ten prvok, ktorý dokáže rustikálnu jese? prepoji? s moderným interiérom.

Zdá sa mi, že Vianoce sú zviazané tradíciou, tradi?nou farebnos?ou a tradi?nými spôsobmi aranžovania. Deje sa nie?o nové aj vo viano?ných aranžmánoch?

Áno, deje sa toho ve?a každý rok. Ultramoderný floristický smer preferuje tento rok sivú, ?iernu, striebornú a tmavofialovú. Tu už ale vzniká taký efekt, ako ke? sa v móde vytvorí nie?o, ?o nie je v reálnom živote použite?né. Ako ke? sa po móle prejde modelka v šatách, ktoré si nikto nikdy neoble?ie. Ve?kosklady a firmy, ktoré sa u nás zaoberajú predajom tohto sortimentu preferujú tento rok najmä oranžovú v rôznych variáciách – lesklá, matná, metalíza, prírodná – aktuálne je aj obrovské množstvo odtie?ov ?ervenej až po tmavú bordovú. Vždy znova sa potvrdzuje, že aj ke? sa ?u?om ponúkajú rôzne nové nápady, cez Vianoce túži každý po tradíciách. Najúspešnejšia je stále kombinácia ?ervenej a zelenej so zlatou alebo striebornou. To každému pripomína Vianoce z detstva. Stále sú ob?úbené rustikálne aranžmány s množstvom sušeného ovocia. To zákazníci asi nikdy neopustia. Ale, samozrejme, aj klasika sa môže trochu obmie?a?, dá sa do nej vnies? nie?o nové. Aj tradi?ná ?ervená má na Vianoce viacero smerov. Je to ?ervená v kombinácii s detskými doplnkami, pretože Vianoce sú najmä sviatkom rodiny a detí. Tu je dos? možností na experimenty, dá sa prida? oranžová, fialová… ?lovek by to mal vidie? detskými o?ami a deti majú rady pestré a veselé farby. ?alší smer je viac rustikálny. ?ervená sa tu kombinuje s prírodnými materiálmi, sušenými pomaran?mi, jablkami, orechmi, gaštanmi… Tretí smer ?ervenej má luxusný charakter, prevažuje tu jasná ?ervená, lesklé gule, zlatá… tu sa ve?mi pekne uplatní aj sklo. Experimentova? a prináša? nové myšlienky sa dá aj v daných hraniciach.

Sú nejaké spôsoby alebo typy kompozície, ktoré dnes prevládajú?

Základné zásady kompozície, isté zákonitosti vzájomných pomerov, sú dané a nemenia sa. Mení sa len to, aký materiál a ako sa momentálne používa, aké techniky viazania sa preferujú. Dnes je to viac-menej vo?né. Nedá sa poveda?, ?i je moderný vertikálny alebo horizontálny štýl, ?i vysoké štíhle alebo skôr gu?até kytice. Dnes sa všetko prispôsobuje potrebám zákazníka – bu? pod?a interiéru, alebo pod?a toho, komu je kytica ur?ená. Pod?a toho sa volí aj ?o najvhodnejšia forma.

Ktorá krajina ur?uje vo floristike trend?

Asi hlavne Nemecko. Nemecká špi?ka ovplyv?uje nielen Európu, ale spolupracujú s nimi aj Japonci. Možno aj v?aka tomu, že majú vo všetkom systém a poriadok, že majú aj vo floristike obrovský teoretický základ, množstvo zásad a pravidiel… Japonsko a Nemecko sú v tomto smere silne previazané a dá sa poveda?, že ich štýly sú si v mnohom podobné. Nemci majú ve?a praktikantov z Japonska a naopak, ve?a Nemcov praxuje v Japonsku. Základ nemeckej floristiky je v tom, že chápu kvetinu ve?mi filozoficky. Skôr než s ?ou za?nú pracova?, snažia sa ju pochopi?. Podobný prístup majú aj Japonci. Najprv majú hlbší vz?ah ku kvetu, až potom pre? zvolia nádobu, doplnky, spôsob kompozície… Snažia sa, aby bol kvet dominantný, aby vynikol. Úplne opa?ný je prístup napríklad v Holandsku. Možno preto, že Holandsko je ve?kým pestovate?om kvetín, sú ovplyvnení obchodom a množstvom a berú kvetiny viac konzumne. Na kultúru kvetu a filozofiu sa tu nekladie žiadny dôraz.

?o konkrétne myslíte tou filozofiou?

Nemecká dekorácia musí ma? vždy nejaký zmysel, základnú myšlienku. Vždy sa snažia podpori? kvet a necha? ho vyniknú?, aj vo ve?kej dekorácii. Naproti tomu holandská väzba je ?asto až nezmyselná. Napríklad v antúriu vidí Nemec jeho charakter, istý vznešený až avantgardný výzor, a v tomto duchu ho aj prezentuje. Doplní ho, ale nikdy nepotla?í jeho identitu. Naopak Holan?ania sú schopní antúrium podloži? pod kyti?ku z georgín ako list, ako nie?o druhoradé. To by Nemec nikdy neurobil. Aj georgína aj antúrium majú predsa svoj zvláštny charakter a každý kvet potrebuje vyniknú? po svojom. Ja osobne uprednost?ujem nemecký štýl. Možno aj preto, lebo som tam istý ?as praxoval a mal som možnos? preniknú? do podstaty tejto školy. Výborní sú však aj Nóri a severské národy, ktoré tiež pristupujú ku kvetom s ve?kou úctou. Chápu kvet ako nie?o, ?o má svoj výraz a myšlienku, nielen ako nástroj.

Ako sa prijímajú nové trendy u nás?

Z vlastnej skúsenosti môžem poveda?, že bratislavskí zákazníci sú ve?mi vyzretí, ?o sa týka vkusu a kvetov… Neviem, ?i je to tým, že je blízko Viede?, alebo sama Bratislava je taká, že tu ?udia majú vkus. Vôbec sa to nedá porovna? napríklad s pražskými zákazníkmi a ponukou pražských obchodov, ani s Brnom alebo Ostravou. Máme zákazníkov aj z ?eska, ktorí si v Bratislave dávajú urobi? napríklad adventné vence, pretože tu je iný prístup. Naša floristická komunita je ak?nejšia a energickejšia než ?eská, reaguje na nové trendy… a je to prepojené aj so spotrebite?om.

?akujem za rozhovor. Zaujímavé je najmä pestovanie bonsajov priamo v bytových podmienkach. Vtedy sú nám naozaj celkom blízko a svojou výnimo?nos?ou dávajú punc originality celému priestoru. Rovnako dobre sa vynímajú v moderných halách, zimných záhradách ?i v klasickej útulnej izbi?ke uprostred sídliska.

Bonsaje v interiéri


V interiéri pestujeme dreviny pochádzajúce z tropických a subtropických oblastí. Sú to odolné stálozelené druhy, ktoré majú radi celoro?né teploty okolo 20 °C a nevyžadujú si nijakú špecifickú starostlivos?. Hádam k najkrajším bytovým bonsajom patrí nádherná drevina s bizarným kme?om a tmavo?ervenými listami – Loropetalum rubra. Pri dostatku svetla sa jej v interiéroch dobre darí a ?asto kvitne zvláštnymi ružovými kvetmi. Fikus vykrojený – Ficus retusa je krásny dominantný strom s lesklými sýtozelenými listami a poprerastaným kme?om.


December v záhrade 2

25676
Dominik Vlaheko

Spomedzi všetkých svojich príbuzných je najodolnejší. Je zaujímavý aj svojimi vzdušnými kore?mi, ktoré spúš?a nadol. Je ve?mi nenáro?ný a k dlhému životu mu sta?í dobré osvetlenie, denná zálievka a kvalitné hnojivo. Dokonca aj mladé konáriky, ktoré z neho zostrihávame, aby bol pekne tvarovaný a hustý, môžeme jednoducho zakoreni? v pies?itom substráte. V záhradách ostrova Taiwan, v južnej ?íne a dokonca i v Japonsku sme ?asto vídali prekrásne stromy tvarované na spôsob „vodného draka“. Boli to dreviny rodu nohovec – Podocarpus. Tento ve?mi zaujímavý strom sa výstižne nazýva aj „listnatá ihli?ina“. Jeho dlhé lísto?ky naozaj nápadne pripomínajú ihli?ie. (Skuto?né ihli?nany neodporú?ame pestova? v bytoch, pretože potrebujú drsnejšie klimatické podmienky a chladné zimovanie.) Nohovec sa výborne tvaruje a húževnato rastie.


December v záhrade 2

25681
Dominik Vlaheko

Ak dávate prednos? kvitnúcim stromom, máme tu pre vás nieko?ko typov. Serissa smrad?avá (Serissa foetida) sa ?asto nazýva aj „strom tisícich hviezd“ ?i „júnový sneh“, a to v?aka hojnosti drobných bielych kvietkov, ktorými bývajú jej vetvi?ky obsypané. Je to krásny a milý strom. Aj ?lenitý, pokrútený kme? bledej farby pôsobí dramaticky a zvýraz?uje nežnos? malých kvietkov. Zvláštnos?ou je vysoký obsah silíc v listoch stromu, ktorými odpudzuje prípadných živo?íšnych škodcov. Bielymi kvietkami kvitne aj ve?mi populárny strom Carmona microphylla, nazývaný aj „?aj Fuki“, ktorý je ozdobou mnohých interiérov. Jeho zvláštnos?ou je, že po odkvitnutí na ?om dozrievajú malé ?ervené bobu?ky, ktoré pekne kontrastujú s tmavozelenými, jemne vykrajovanými lístkami. Ak hovoríme o bonsajoch vhodných na pestovanie v bytoch, nesmieme zabudnú? ani na sageréciu (Sageretia theezans), pekný strom s dramaticky sa odlupujúcou kôrou a ?iernymi plodmi pripomínajúcimi trocha ?u?oriedky, ?alej na Ligustrum chinensis, vzdialeného príbuzného nášho vtá?ieho zobu, ?i brest drobnolistý (Ulmus parvifolia), ktorý sa vo východnej Ázii cení najmä ako symbol dlhovekosti. V Japonsku sme sa s ním stretli vo viacerých klasických ?ajovniach a chrámových záhradách.


December v záhrade 2

25680
Dominik Vlaheko

Bytové bonsaje po?as zimy

O základných podmienkach pestovania bonsajov v byte sme hovorili už v minulom ?ísle. Zhr?me si len základné pravidlá. Bonsaje potrebujú v byte predovšetkým ve?mi ve?a svetla. To je hlavné tajomstvo ich úspechu. Pravidelná bohatá zálievka a rosenie listov by mali by? samozrejmos?ou a našou ve?mi príjemnou každodennou povinnos?ou i rados?ou. A ak nezabudneme ani na pravidelné hnojenie a zastrihovanie vyrastajúcich konárikov, stanú sa bonsaje právoplatnými ?lenmi našej rodiny na ve?mi dlhý ?as. Zimné obdobie má v pestovaní bonsajov svoje špecifikum. Je ním ve?mi krátky svetelný de?, ?asto zamra?ená obloha a intenzívne kúrenie. Aby sme sa vyhli týmto negatívnym vplyvom, je vhodné umiestni? bonsaje na parapetnú dosku pod okno, kde nehreje radiátor, prípadne ich položi? na široký podnos vysypaný drobným štrkom alebo pieskom, a pravidelne ich vlh?i?. Takáto scenéria pôsobí ve?mi esteticky a mokrý piesok zárove? zabra?uje tomu, aby rozohriaty suchý vzduch sálal priamo na listy stromu. V zime je zvláš? vhodné nasvietenie bonsajov doplnkovým svetelným zdrojom, ktorý zvýši hladinu svetla potrebnú pre zdravý vývoj stromu a pomôže tak preklenú? tmavé zimné obdobie.

Aranžovanie bonsajov

Bonsaje v interiéri sa dajú naaranžova? rôznymi ve?mi efektnými spôsobmi. Vyniknú najmä na pekných vyrezávaných drevených stolíkoch ?i trstinových podložkách.


December v záhrade 2

25682
Dominik Vlaheko

?asto sa do celkovej kompozície kladú drobné doplnkové rastlinky zasadené v malinkých keramických miskách (kusamono), neopracované, ale pekne vyleštené kamene na drevených podložkách (suiseki), malé keramické figúrky ?i jednoduché kaligrafie dotvárajúce celkovú atmosféru. Scenérie s bonsajmi si môžeme pravidelne dola?ova? a meni? pod?a nálady, príležitosti ?i ro?nej doby. V Japonsku sa týmto umením zaoberá celý filozoficko-estetický smer keidó. My sa však môžeme riadi? vlastným vkusom a da? miestam, v ktorých bývame, jedine?ný akcent. Pestovanie bonsajov má mnoho podôb a prináša nám ve?a inšpirácie, poznania a sily. Preto sa nabudúce budeme venova? bonsajom krášliacim naše záhrady. Vstúpime do sveta japonských javorov, borovíc, krajiniek i malých prírodných scenérií.

Plánovanie

Popustite uzdu svojej fantázii a skúste si po?as dlhých zimných ve?erov naplánova? nový vzh?ad vašej záhrady alebo aspo? jedného záhona. Už výberom rôznych tvarov, ve?kostí a farieb listov sa dá docieli? zaujímavé zoskupenie. Napríklad rôzne zelené listy trvaliek môžu nahradi? pestros? kvetov, a pritom ich krása vydrží omnoho dlhšie. Zoznam rastlín: 1. Hosta fortunei Aurea, 2. Hosta sp., 3. Alchemilla mollis, 4. Epimedium x rubrum, 5. Helleborus sp.December v záhrade 2

25684


December v záhrade 2

25685December v záhrade 2

25688

Vresy a vresovce

Ak chcete ma? aj v zime farebnú záhradu, vysa?te si vresovce. Sú farebné po celý rok. Výberom vhodných druhov a odrôd zabezpe?íte, aby po?as roka vždy niektoré kvitli. V decembri vy?istite okolie vresoviska od prevísajúcich rastlín a opadaného lístia. Môžete si premyslie? a navrhnú? nové vresové záhony. Odrody kvitnúce v zime sú Erica carnea, E. x darleyensis, E. erigena.


December v záhrade 2

25689

Rastlina mesiaca – cezmína

Cezmína zdobí záhradu impozantnými tvarmi, lesklými listami i žiarivými plodmi. Pokia? sa chcete na Vianoce teši? z ohnivej krásy plodov, musíte si zasadi? dva kríky: sami?í, z ktorého budú plody, a sam?í, ktorý produkuje pe?. Spájanie cezmíny s Vianocami má svoj pôvod pravdepodobne vo vencoch, ktoré boli ozdobou po?as bujarých rímskych osláv – saturnálií –, konaných v decembri. Z kres?anského obdobia zrejme pochádzajú povery, že konáriky viano?nej cezmíny v maštali pomôžu kravám nasledujúci rok prospieva? a plot z cezmíny ochráni dom pred jedmi, búrkami a oh?om ?i urieknutím.


December v záhrade 2

25690

Skleník v zime

Pred zimným chladom chrá?te rastliny izoláciou strechy, bokov a ?elných stien bublinkovým polyetylénom. Na hliníkové rámy použite špeciálne príchytky, ktoré ho udržia vo vzdialenosti 1,9 cm od skiel. Zateplením nielen ochránite rastliny, ale aj znížite ú?ty za vykurovanie. Zabránite aj škodlivému studenému prievanu. Nezabudnite však ponecha? vetranie, ktoré je za mierneho po?asia prospešné.


December v záhrade 2

25691

Viano?ný veniec

Blížiace sa Vianoce nám pripomínajú viano?né vence na vchodových dverách alebo v oknách. Skúste si veniec spravi? sami. Použite zelené vetvi?ky jedli?ky, smreka, imela, tisa ?i vo?avého eukalyptu. Dopl?te ich tradi?nými šiškami a oživte rôznofarebnými sušenými kvetmi a plodmi. Pomocou širokej ?ervenej stužky ho môžete zavesi? na dvere.


December v záhrade 2

25686

Vtá?ie búdky

Nezabudnite na naše operené spevavce a pripravte pre ne k?midielka, aby ste im pomohli preži? ?ažké zimné mesiace.  Vtáky lákajú semená bohaté na tuky a bielkoviny. Najob?úbenejšie sú slne?nicové. Ako doplnok semien môžete prida? obilniny, orechy alebo kúsky syra.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: rastliny skleník Vianoce záhrada zima
Zdieľať článok

Diskusia