Detské ihrisko a športový kútik

12. 07. 2006
Zdieľať

Moderná obytná záhrada má spĺňať niekoľko funkcií. Okrem estetickej, oddychovej či pracovnej, spojenej s údržbou, je dôležité mať možnosť v záhrade i aktívne sa rekreovať – ľahko športovať. Posilňovanie organizmu v hociktorom období dňa je dôležité najmä pre deti, ich zdravý telesný vývin, ale aj získanie vhodných pohybových návykov na celý život. Exteriérové umiestnenie náradia a jeho využívanie naučí deti pravidelne športovať, a ak sa zúčastnia aj na zhotovovaní alebo navrhovaní cvičebných zariadení, je efekt z tejto činnosti mnohonásobný. Výhodou svojpomocnej výroby cvičebného náradia je i to, že s rastom detí ho môžeme obmieňať a prispôsobovať schopnostiam a vzrastu dieťaťa či detí.

Všeobecné zásady


Detské ihrisko a športový kútik

58576

Do obytnej záhrady vyberáme zariadenia na také druhy športov, ktoré nepotrebujú veľa miesta. Plošne náročné športové hry (loptové či tenis) je lepšie hrať na spoločných ihriskách mimo obytnej záhrady. Je dôležité, aby naše zariadenia neslúžili len jednej činnosti, ale boli viacúčelové. V záhrade sa dajú umiestniť zariadenia na jednoduché cvičenia – kladina, hrazda, cvičebná lavička (bez operadla), lano alebo sieť na šplhanie. Vhodný je aj cvičebný rebrík – ribstol – pripevnený na stenu. Dôležité je myslieť i na vhodnú voľnú plochu – miesto na prostné cvičenie či voľný pohyb detí.

V športovom kútiku má byť niekoľko náradí, aby bol, najmä pre deti, rozmanitý a najlepšie je, ak je spojený aj s možnosťou hier. Doska umiestnená nad pieskoviskom môže slúžiť ako kladina na cvičenie, príležitostná sedačka alebo podložka pod drobné pieskové stavby. Piesok v pieskovisku je zasa vhodným nezraňujúcim povrchom na zoskok či doskakovanie z okraja.

Umiestnenie v záhrade

Miesto na šport a hru musí byť starostlivo vybraté tak, aby sa dalo využívať nielen v hociktorom období dňa, ale aj čo najdlhšie počas roka. Preto tieto kútiky neumiestňujeme do severnej polohy, do vlhkých priehlbín terénu alebo na silne prevetrávané miesta. Najlepšia je slnečná, chránená poloha. V prípade, že nemáme možnosť výberu, pomôžeme si vybudovaním záveternej steny alebo vhodnou okrajovou výsadbou. Solitérny strom v blízkosti zasa poslúži na zatienenie príliš oslnenej južnej polohy putujúcim tieňom.


Detské ihrisko a športový kútik

58584

Športový a herný kútik má byť umiestnený tak, aby športové aktivity neboli obmedzované prácami okolo domu, ale ani aby svojimi nárokmi na pohyb nerušili iné činnosti. Najlepšie je využiť na tento účel odpočívadlo a herný kútik vytvoriť na jeho okraji ako pokračovanie spevnenej plochy.

Vybavenie športového kútika

Základné vybavenie športového kútika sa skladá zo stabilných zariadení v priestore, ktoré slúžia na posilňovanie (hrazda, ribstol, lavička), cvičenie rovnováhy (kladina) alebo šplhanie (lano, visiaci povrazový rebrík, povrazová sieť v ráme). Uvoľňovacie môže byť cvičenie na kruhoch alebo hojdanie na hojdačke.


Detské ihrisko a športový kútik

58578

Dôležitá je úprava povrchu plochy pod zabudovaným náradím, ktorý býva namáhaný zoskokmi, pričom je potrebné, aby bol primerane mäkký, resp. pružný. V blízkosti zariadení sa nesmú nachádzať stupne, obrubníky, jamy alebo diery, či akékoľvek rozdiely v úrovni terénu, lebo sú nebezpečné pre členky. Okrem stabilných zariadení musíme pamätať aj na plochu na pohybové aktivity na zemi. Pre malé deti je voľná trávniková plocha vhodná na rýchle hry, staršie ju môžu využiť na cvičenie bez náradia alebo oddych.

Pieskovisko

Spojením športovania s hrou môžeme dosiahnuť už u malých detí radosť zo zmysluplného pohybu. Najmenšie deti milujú piesok (zvlášť vlhký), v pieskovisku sa dokážu hrať celé hodiny. Ak pieskovisko vybavíme nielen hracím pultom, ale aj vhodným cvičebným náradím, dosiahneme nenásilné privykanie dieťaťa na cvičenie.


Detské ihrisko a športový kútik

58579

Pieskovisko pre deti je vyhĺbená jama s obrubou okrajov a drenážou, vyplnená čistým pieskom. Veľkosť pieskoviska môže byť rozdielna, ale väčšinou postačí štvorec (môže byť i obdĺžnik) s rozmermi 150 až 200 cm (výmera 150 x 150 cm je pre tri deti). Plochou na pieskovisko nemusíme šetriť, lebo po odrastení detí ho môžeme ľahko rozobrať a opäť nahradiť trávnikom.

Vrstva piesku v pieskovisku by mala mať hrúbku 20 až 50 cm, drenáž zo štrkopiesku 10 cm. Medzi drenážnu vrstvu a piesok je výhodné položiť vrstvu betónových dlaždíc (tehál, kamenných kociek), ktoré zabránia rýchlemu zanášaniu drenážnej vrstvy pieskom. Hĺbka jamy pre pieskovisko sa potom odvíja od hrúbky plánovaných vrstiev a od toho, či chceme pieskovisko zapustiť do zeme úplne (hladina piesku musí byť o 10 cm nižšie než ukončenie okraja) alebo len čiastočne. Steny jamy vytvoríme z dosák (hrúbky 2 až 3 cm so šírkou 20 cm) alebo fošní, ktoré treba impregnovať a upevniť v rohoch na kolíky. Obvod jamy môže byť upravený lemom z tehál, betónových prefabrikátov alebo betónovou obrubou. Zvislé obvodové steny treba z bezpečnostných dôvodov (aby sa dieťa neporanilo o ostré hrany) vybaviť vodorovne umiestnenými doskami, vhodnými aj na hranie a sedenie.


Detské ihrisko a športový kútik

58577

Materiál na náradia

Základnou zásadou pri exteriérovom použití je, že zariadenie na cvičenie musíme urobiť dostatočne mohutné, kvalitne navrhnuté, primerane masívne a dôsledne urobené i v detailoch, lebo bude slúžiť aj ako funkčná plastika. Nároky na výber, kvalitu a povrchovú úpravu materiálu sú pri všetkých zariadeniach umiestnených vonku vyššie než pri prvkoch na vnútorné použitie. Vystavenie poveternostným vplyvom si vynucuje použitie robustnejších materiálov a také konštrukčné detaily a úpravu povrchu, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do konštrukcie a následnému hnitiu, hrdzaveniu a rozpadu. Vhodným materiálom na cvičebné náradie je hladko opracované drevo, kov, prípadne plastové odliatky. Doplnkami sú primerane hrubé laná. Spojovacie prvky sú najlepšie kovové, s nehrdzavejúcou úpravou.

Okolie športového kútika


Detské ihrisko a športový kútik

58580

Okolie športového a herného kútika upravujeme tak, aby bolo chránené nielen pred vetrom, nepríjemne silným slnkom, ale aj zvedavými pohľadmi susedov či náhodných chodcov prechádzajúcich vonku. Poslúži nám na to záveterná stena alebo vhodná výsadba z vyšších (kvitnúcich) kríkov. Ak musíme šetriť miestom, urobíme strihaný živý plot.

Pri úprave okolia dbáme nielen na to, aby bolo miesto chránené zvonka, ale aj aby bol z neho zaujímavý pohľad na okolité výsadby. Preto aj technickú záveternú stenu skrášlime popínavou rastlinou. Rastlinný materiál na výsadby vyberáme tak, aby nemal tŕne či pichliače (agát, hloh, hlohyňa, hlošina, ruža, trnka). Je vhodné vyhnúť sa aj prudko jedovatým drevinám, ako sú tis, štedrec. Ak je súčasťou kútika pieskovisko pre najmenšie deti, nevysádzame ani rastliny s nápadnými plodmi, ktoré by lákali na jedenie.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: detské ihrisko
Zdieľať článok

Diskusia