Zdroj: MORAVOSEED CZ

Ako sa spracovávajú zeleninové osivá v Mikulove

20. 07. 2022 Zdieľať

Prijali sme pozvanie na Dni otvorených dverí spoločnosti MORAVOSEED CZ a.s., ktorá prvýkrát otvorila brány svojej prevádzky pre odbornú i širokú verejnosť.

V rámci programu rozširovania osvety a väčšej otvorenosti k všetkým zákazníkom, predovšetkým záhradkárom a hobby pestovateľom, bolo hlavnou myšlienkou ukázať im, že za predávaným osivom vo vrecúškach je celý rad úkonov. Od samotného šľachtenia, výroby osiva, pozberových operácii, laboratórnych testov až po balenie a distribúciu. Hlavným bodom programu boli komentované prehliadky. Ich trasa sledovala cestu prevádzkou firmy, ktorú absolvuje aj osivo.

Ako sa spracovávajú zeleninové osivá v Mikulove

Zdroj: MORAVOSEED CZ

Začiatok bol v príjmovom sklade, kde prebieha vstupný odber vzoriek osív. V laboratóriu sa následne kontroluje prítomnosť škodcov, chorôb a ďalších mikroorganizmov, stanovuje čistota osiva a tiež sa hodnotí energia klíčenia, klíčivosť osív a ďalšie kvalitatívne parametre. Ďalším pracoviskom, ktoré návštevníci navštívili, bol úsek čistenia, v ktorom si prezreli čistiace stroje pracujúce na rôznych fyzikálnych princípoch a ich kombináciách. Tu sa osivá čistia od rôznych prímesí, ako sú napríklad kamienky, úlomky iných rastlinných častí, poškodené semená, buriny a ďalšie nežiaduce prímesi.

Ako sa spracovávajú zeleninové osivá v Mikulove

Zdroj: MORAVOSEED CZ

Návštevníci so zvedavosťou vstupovali do úseku špeciálnych úprav osív. Je to pracovisko s rôznymi technológiami, ktoré dnes nezahŕňajú iba klasické morenie osív, ale predovšetkým ekologicky oveľa šetrnejšie postupy na ich ošetrenie proti pôvodcom najrôznejších chorôb a poškodeniu. Štandardne sa v MORAVOSEED-e chemické morenie používa už iba okrajovo pri osive uhoriek, prípadne na žiadosť zákazníka. Vo všetkých ostatných prípadoch sa ošetrenie vykonáva až na základe výsledkov laboratórnych rozborov. Podľa zisteného patogénu sa určí konkrétna metóda. K dispozícii sú zariadenia na ošetrenie pomocou horúceho vzduchu (HAT), horúcej vody (HWT) alebo ozonizovanej vody (O3WT). Čiže, bez použitia chemických prostriedkov.

Obchodný sklad, kde sú osivá uložené v prísne evidovaných šaržiach, rozdelených podľa ročníkov, kalibrácií a kategórií, bol jednou z posledných zastávok prevádzkou. Tu osivá čakajú na predaj vo forme voľne váženého osiva alebo profi balenia a na výdaj do baliarne hobby balenia, kde ich stroje dávkujú podľa hmotnosti, objemu alebo počtu semien do malých vnútorných vreciek a finálne do farebných vreciek známych z predajní záhradných centier, záhradníctiev alebo marketov.

Zdroj: PR článok spoločnosti MORAVOSEED CZ

Kategória: Zakladanie záhrady
Tagy: osivá výroba zelenina
Zdieľať článok