BRITTERM 44 MAX Brúsená

BRITTERM 44 MAX Brúsená

23. 10. 2019 Zdieľať

Súčasný trend neustáleho rastu cien energií núti stavebníkov hľadať konštrukčné riešenia, materiálovú základňu a technologické vybavenie, ktoré umožňujú výstavbu domov s úsporou energií a nižšími realizačnými nákladmi. Zároveň však potreba znižovania energií budov vychádza z prijatého zákona o energetickej hospodárnosti budov.

Energeticky pasívny dom síce nie je dom nulový, má však k jeho hodnotám veľmi blízko. Je vývojovým stupňom nízkoenergetického domu. Vyznačuje sa väčším znížením energetickej spotreby. V zime aj v lete poskytuje vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevádzku vôbec. Princíp energeticky pasívneho domu vychádza z myšlienky tepelne veľmi dobre izolovaného obvodového plášťa objektu bez tepelných mostov, ktorý je vzduchotesne uzavretý a z princípu využívania pasívnych tepelných ziskov, teda získavania tepla zo solárnych alebo z iných obnoviteľných zdrojov. Ipeľské tehelne, a. s., ako výrobca keramických murovacích materiálov BRITTERM sa opiera o bohaté skúsenosti a tehliarsku tradíciu, vyzdvihuje prírodný pôvod tehál, ako aj ich jednoduchú a presnú konštrukciu a to hlavne pri brúsených tehlách, kde odpadajú nevýhody, ktoré pri tomto materiáli predstavovali škáry vyplnené maltou. Riešením je využitie moderných výrobkov s tenkovrstvou maltou alebo murovacou penou.

V rámci vlastného vývoja a v spolupráci s výskumno-vývojovými pracoviskami sme sústredili pozornosť na dosiahnutie čo najlepších tepelnotechnických parametrov tvarovky BRITTERM 44 MAX určenej práve pre obvodové murivo s cieľom zabezpečiť normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcií. Komplexný stavebný materiál z tejto brúsenej tehly dokáže zaistiť kritériá, ktoré sú potrebné na posúdenie stavby ako pasívneho domu. Nová generácia tehlových blokov BRITTERM 44 MAX spĺňa požiadavky na nízkoenergetické stavby aj bez zateplenia. Bonusom pre stavebníka, ktorý sa rozhodol pre takýto tradičný spôsob výstavby s použitím nových tehlových blokov BRITTERM 44 MAX, sú zdravé prirodzené prostredie so stabilnou klímou, trvanlivosť, možnosť svojpomocnej výstavby a dlhodobá úspora energie a financií.

www.britterm.sk

Kategória: Aktuality
Tagy: stavebný materiál
Zdieľať článok