Ekológia a legislatíva

Ekológia a legislatíva

24. 06. 2008
Zdieľať

V uplynulom období sa výrazne zmenila legislatíva, ktorá sa týka povrchových úprav – pri jednotlivých materiáloch sa stanovili limity pre maximálny obsah prchavých organických látok. Tie hrajú dôležitú rolu pri znečisťovaní ovzdušia. V kombinácií s oxidmi dusíka vytvárajú fotochemické […]

V uplynulom období sa výrazne zmenila legislatíva, ktorá sa týka povrchových úprav – pri jednotlivých materiáloch sa stanovili limity pre maximálny obsah prchavých organických látok. Tie hrajú dôležitú rolu pri znečisťovaní ovzdušia. V kombinácií s oxidmi dusíka vytvárajú fotochemické oxidanty, ktoré potom zvyšujú koncentráciu ozónu v nižších vrstvách atmosféry.
Cieľom novej legislatívy je znížiť emisie prchavých organických zlúčenín do ovzdušia o 67 % oproti roku 1990, preto výrobcovia menia svoje receptúry na výrobu farieb. Na trh prichádzajú nové typy náterov, ako sú vysokosušinové, riediteľné vodou alebo práškové. V spoločnosti HELIOS prebieha vývoj týchto materiálov už niekoľko rokov, preto je ich kvalita porovnateľná s klasickými materiálmi, často dokonca vyššia, a ich vlastnosti sú v mnohých ohľadoch lepšie. Obavy a predsudky z používania nových typov náterov sú teda celkom zbytočné.

Viac informácií na www.helios.sk

Kategória: Aktuality
Tagy: ekologia helios legislatíva
Zdieľať článok

Diskusia