Zdroj: Združenie EPS SR

Nová web stránka www.recyklujempolystyren.sk informuje, ako triediť odpad z polystyrénu

27. 04. 2021 Zdieľať

Existuje niekoľko druhov polystyrénu, k tým najlepšie recyklovateľným patrí v súčasnosti expandovaný polystyrén (EPS).

Ide o veľmi dobre, efektívne a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Na stránke  www.recyklujempolystyren.sk sa dozviete, čo robiť s obalmi od elektrospotrebičov, zvyškami zo zatepľovania či obalmi od potravín. Nájdete tu odpoveď na otázku, ktorý odpad z polystyrénu môžete vhodiť do žltého kontajnera a čo treba odniesť na zberný dvor.

Recyklovanie polystyrénu

Zdroj: Združenie EPS SR

Súčasťou web stránky je aj mapa zberných miest EPS odpadu na Slovensku, ktorá vznikla v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Vďaka nej zistíte, v ktorých mestách možno odpad z polystyrénu odovzdať na zberný dvor, ale aj to, ktoré zberné dvory posielajú polystyrén ďalej na recykláciu. Mapa sa bude postupne dopĺňať.

Zdroj: Združenie EPS SR

Kategória: Ekoinfo
Tagy: ekologia polystyrén recyklácia stavebný odpad triedenie odpadu
Zdieľať článok