Grand Prix Slovak Gold pre CHROMATMIN

Grand Prix Slovak Gold pre CHROMATMIN

01. 08. 2006
Zdieľať

Túto cenu za kvalitu produktu získal CHROMATMIN – portlandský cement CEM I 42,5 a CEM II/B-S 32,5 R, ktorý vyrába Považská cementáreň, a. s., Ladce. V minulom roku 2005 získala na technológiu výroby nízkochrómového cementu […]

Túto cenu za kvalitu produktu získal CHROMATMIN – portlandský cement CEM I 42,5 a CEM II/B-S 32,5 R, ktorý vyrába Považská cementáreň, a. s., Ladce. V minulom roku 2005 získala na technológiu výroby nízkochrómového cementu európsky patent. CHROMATMIN má stabilné chemické a fázové zloženie, ktoré vyhovuje súčasným cementárenským normám aj hygienickým a ekologickým predpisom. Tento cement je vhodný na výrobu suchých omietkových zmesí, murovacích cementových mált, cementových lepidiel, betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 – C35/45, na striekaný betón, na betónovanie základov, na výrobu tvárnic, na veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže a betóny so zvýšenou chemickou odolnosťou proti agresívnym vodám.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia