Prečo je výhodné zatepľovať s polystyrénom?

Prečo je výhodné zatepľovať s polystyrénom?

31. 07. 2017 Zdieľať

Expandovaný polystyrén (EPS) ponúka okrem vynikajúcich tepelnoizolačných a mechanických vlastností mimoriadny výkon za výhodnú cenu. Tieto vlastnosti si pritom zachováva počas celej životnosti.

Možnosti použitia EPS na stavbe sú skutočne široké, okrem fasád ho možno použiť na izoláciu plochej strechy, podláh, šikmej strechy a podkrovia, základov a pivnice, či bazéna. Zateplenie expandovaným polystyrénom prináša nielen vysoké a trvalé úspory energie, ale aj ďalšie výhody:

  • najrýchlejšiu návratnosť,
  • ľahkú manipuláciu, ktorá zaručuje rýchly postup stavebných prác,
  • vysokú pevnosť,
  • dlhú životnosť.


Prečo je výhodné zatepľovať s polystyrénom?

Prečo je výhodné zatepľovať s polystyrénom?
EPSSR

Ako hrúbku zvoliť?

Čím hrubšia tepelná izolácia z EPS, tým budú lepšie tepelnoizolačné parametre budovy a vyššie úspory energie. Nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie je podľa odborníkov približne 20 cm, pričom sa berú do úvahy energetické požiadavky domov, ktoré reagujú na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch.


Prečo je výhodné zatepľovať s polystyrénom?

Prečo je výhodné zatepľovať s polystyrénom?
EPSSR

V prípade priemerného rodinného domu znamená zvýšenie hrúbky EPS z 10 na 20 cm zvýšenie čiastkových nákladov na zateplenie stien približne o 3 až 4 %, avšak úspora nákladov na vykurovanie sa zvýši približne o 10 % ročne. Použitím správnej hrúbky a správneho spôsobu zateplenia sa zabezpečia nielen tepelnotechnické, ale aj hygienické požiadavky.

Pri konštrukcii budov s takmer nulovou potrebou energie sa však už dnes používa hrúbka expandovaného polystyrénu 24 až 27 cm. Táto hrúbka bude od roku 2020 na základe smernice Európskej únie štandardnou požiadavkou pre všetky novostavby.

www.epssr.sk

Kategória: Aktuality
Tagy: polystyrén
Zdieľať článok