Zdroj: Združenie EPS.SR

Čo robiť s odpadom zo zatepľovania?

12. 07. 2021 Zdieľať

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Množstvo odpadu je nevyhnutné redukovať a zabrániť tomu, aby sa dostal na skládky. Výnimkou nie je ani odpad zo zatepľovania stavieb. Viete, čo robiť so zvyškami polystyrénu, ktorý vám po zateplení zostane?

Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania. Expandovaný polystyrén (EPS) je veľmi dobre a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. „Aby však bola recyklácia úspešná, je potrebné odpad z polystyrénu správne triediť. Odrezky a zvyšky zo zatepľovania nie je dovolené vhadzovať do žltých kontajnerov určených na plasty, je potrebné ich odniesť na zberný dvor. Veľmi dôležité je zbaviť polystyrén zvyškov malty, lepidla, stierky, tmelu a iných nečistôt, pretože recyklovať sa môže iba čistý polystyrén,“ upozorňuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Odpad zo zatepľovania stavieb

Aby sa polystyrén mohol recyklovať, musí byť zbavený zvyškov malty, lepidla, stierky, tmelu a iných nečistôt. Zdroj: Združenie EPS.SR

O odpad zo zatepľovania sa musí postarať jeho pôvodca

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu. Tvorí ho buď investor, alebo stavebná firma, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. Z toho dôvodu sa o takýto odpad, musí postarať práve jeho pôvodca. Hoci triedenie a recyklácia odpadového polystyrénu zo zatepľovania nie je aktuálne povinná, je potrebné jej venovať pozornosť. Podmienky odovzdávania odrezkov a zvyškov zo zatepľovania sú špecifikované vo Všeobecne záväznom nariadení každej obce. „V ktorých mestách možno odpad zo zatepľovania odovzdať na zberný dvor a v ktorých to zatiaľ možné nie je, sa dá zistiť aj na mape zberných miest na webovej stránke www.recyklujempolystyren.sk. Verejnosť sa tu dozvie aj to, ktoré zberné dvory posielajú EPS ďalej na recykláciu,“ hovorí Marta Strapková.

Proces drvenia expandovaného polystyrénu

Proces drvenia expandovaného polystyrénu. Zdroj: Združenie EPS.SR

Recyklovať sa dá iba čistý polystyrén

Odpad zo zatepľovania možno na základe dohody priniesť aj recyklátorovi priamo do prevádzky alebo sa s ním dohodnúť na odvoze odpadu zo stavby. Niektorí výrobcovia polystyrénu spolupracujú priamo so stavebnými firmami, ktoré dom zatepľujú a čistý polystyrén bez nečistôt odoberajú priamo zo stavby a následne ho recyklujú. Ďalšou možnosťou je neznečistené zvyšky a odrezky zo zatepľovania vhodiť do špeciálnych nádob pred viacerými stavebninami, kam ich umiestňujú niektorí výrobcovia a odkiaľ ich odvážajú na ďalšie spracovanie.

Recyklovanie polystyrénu

EPS je veľmi dobre a dokonca viacnásobne recyklovateľný materiál. Recyklát sa môže pridávať k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek. Zdroj: Združenie EPS.SR

Polystyrén možno opätovne použiť

„Expandovaný polystyrén je veľmi dobre recyklovateľný materiál. Keďže ho tvorí z 98 % vzduch, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá. Po roztriedení je polystyrén podrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa dá ďalej využívať,“ dopĺňa M. Strapková. Polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek. Výnimkou sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je možné použitie recyklátu iba z vlastných technologických odrezkov.

Recyklovaný polystyrén sa môže použiť aj na výrobu polotovarov pre nábytkársky priemysel, na výrobu kulís či keramiky. Pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, zásypy, pálené tehly, izolačné omietky a pod. Použitie recyklátu však nie je možné pri výrobe nových obalových výrobkov.

Zdroj: PR článok Združenie EPS.SR

Kategória: Materiály
Tagy: polystyrén recyklácia materiálov stavebný odpad triedenie odpadu zateplenie polystyrénom
Zdieľať článok