Pribúdajú požiare, starajte sa o komín

Pribúdajú požiare, starajte sa o komín

05. 11. 2010
Zdieľať

Je všeobecne známe, že kominár nosí šťastie. Nestačí však pokrútiť gombíkom. Ak vlastníte rodinný dom, kominár musí byť jeho pravidelným návštevníkom. V prípade, že na starostlivosti o komín nebudete šetriť, kominár vám šťastie skutočne prinesie. V podobe bezpečného a pohodlného bývania. Nie je nič dôležitejšie ako ochrana vlastného zdravia a zdravia ostatných členov rodiny. Komínové teleso je rizikovým miestom v dome. Nedôslednou kontrolou komínového telesa môže ľahko dôjsť k vyhoreniu domu či otravám spalinami. S príchodom vykurovacej sezóny zaznamenávajú hasiči pravidelne zvýšený počet výjazdov.

Najčastejšou príčinou požiaru je zanesený komín
Častou príčinou vzniku požiaru je zanesený komín. Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína spálené zvyšky v podobe sadzí, ktoré sa usádzajú na stenách komína a môžu kedykoľvek začať horieť. Už pri nánose sadzí v hrúbke 30 milimetrov sa táto vrstva stáva horľavou a riziko vznietenia a vzniku požiaru sa zvyšuje. Ťah komína môže zhoršiť aj obyčajná pavučina. Namiesto toho, aby dym prúdil von z komína, zhromažďuje sa v ňom a môže dôjsť k jeho prasknutiu. Nesprávny ťah spôsobuje prúdenie dymu do interiéru, čoho následkom môže byť otrava spalinami. „Vykurovanie plynným palivom je nebezpečné, pretože plyn nie je cítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, tak sa dom pomaly napĺňa spalinami. Každého, koho tento smrtiaci plyn nájde, tak toho zadusí,“ hovorí Peter Šulan, riaditeľ úradu Komory kominárov Slovenska. Riziko požiaru sa zvyšuje aj vtedy, keď sa v kotloch, kachliach a krboch spaľuje domáci odpad namiesto určeného paliva. Rovnako by v blízkosti vykurovacích spotrebičov nemali byť uložené horľavé látky, ktoré sa môžu iskrami z krbu či kotla ľahko zapáliť.Pribúdajú požiare, starajte sa o komín

290853

Nebezpečenstvo predstavujú tiež nekvalitná vložka a izolácia
Na konštrukciu komína pôsobia tiež mnohé chemické a tepelné vplyvy, ktoré spôsobujú vznik trhlín v komínovom telese. Dôsledkom znižovania požadovaných vlastností komínového telesa je predovšetkým nekvalitná vložka. Hliníkové vložky už súčasným moderným vykurovacím spotrebičom s teplotou spalín menej ako 70°C nevyhovujú. Komíny s pozinkovanou alebo plastovou vložkou sa zas vyznačujú väčšou poruchovosťou, lámavosťou či neschopnosťou odolávať vysokým teplotám. Ich nedostatočné vlastnosti vedú k rýchlemu opotrebovaniu komína a k zvyšovaniu rizika vzniku požiarov. Užívateľov nesklamú najmä pevné nerezové alebo šamotové rúry. „Znižujú tepelný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším povrchom, čím sa zväčšuje tepelná odolnosť komína. Vyznačujú sa aj dlhšou životnosťou a možno ich využívať pri kúrení plynnými, kvapalnými, ale aj tuhými palivami,“ hovorí Maroš Plško, technický riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko, s. r. o. Často sa vyskytujúcou poruchou komína je tiež nedostatočná izolácia. Funkčnosť komína znižuje použitie perlitu či nekvalitnej sklenej vaty. Odolnosťou proti vysokým teplotám a bráneniu únikom tepla a vzniku kondenzácie sa vyznačuje izolácia z minerálnych vlákien. Mnohé poškodenia, ktoré v komínovom telese vznikajú a sú príčinou požiarov či otráv spalinami, sú však najmä dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o komín.


Vyhnite sa požiarom komínov ich čistením
Bezpečnosť komína súvisí s jeho pravidelnou kontrolou. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne a hygienicky odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. Dobrý ťah komína zaručí len dôkladná starostlivosť. „Ľudia sú ku čisteniu komínov benevolentní. Zodpovedných je maximálne 20 % ľudí. Keby pristupovali ku kontrole svojich komínov zodpovednejšie, mohol by sa počet požiarov znížiť až o 90%,“ myslí si Peter Šulan. S čistením komína neotáľajte. Počet kominárov neustále klesá, preto sa vám ľahko môže stať, že v čase, keď budete kominára naozaj potrebovať, nebudete ho vedieť zohnať. Venujte preto pozornosť prevencii a nečakajte dovtedy, kým komín stratí ťah alebo sa úplne zanesie sadzami. Čistenie komína netrvá dlho, preto vás nepripraví o drahocenný čas, ale ani o vysokú sumu peňazí. Cena za čistenia komína je v porovnaní s cenou ľudského života zanedbateľná. Napriek tomu, že vymetanie komína nestojí veľa, maximálne 10 eur, záujem o pravidelné čistenie komína je minimálny.Pribúdajú požiare, starajte sa o komín

290855

Ako často komín čistiť?
Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, čistiť komín ste povinný aj zo zákona. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Komínové teleso si môžete vyčistiť aj sami, ale iba odborníci vedia, ako predísť jeho poškodeniu a zabrániť predčasnej nefunkčnosti komína. V konečnom dôsledku však potvrdenie o vyčistení komína musí podľa zákona vydať kominár. Ak revíznu správu mať nebudete, môže vám hasičský a záchranný zbor v prípade vzniku požiaru v dôsledku nevhodného technického stavu komína, udeliť sankciu vo výške cca 330 eur. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. treba komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW kontrolovať každé štyri mesiace. Komíny na plynné palivá a  komíny s vložkou treba kontrolovať každých 12 mesiacov. Čistiť komín len raz do roka (najčastejšie na jeseň) však väčšinou nie je dostačujúce. Optimálne je, ak si komín necháte skontrolovať aspoň dvakrát do roka. Pravidelné prehliadky zaručia dlhú životnosť komína a zabezpečia požiarnu bezpečnosť v dome.


Bezpečné komínové systémy
Na zvyšovaní bezpečnosti obyvateľov domu sa okrem údržby komína podieľa aj samotný komín svojimi vlastnosťami. Mnohé súčasné komíny nedisponujú dostatočnou odolnosťou proti vysokým teplotám spalín a pri vyhorení sadzí predstavujú nebezpečenstvo. „Vysokú bezpečnosť pre obyvateľov domu a zároveň nezávislosť predstavujú moderné komínové systémy. Bezpečné komíny majú dobrý ťah, vysokú odolnosť, dlhú životnosť a skladajú sa z kvalitných konštrukčných prvkov,“ hovorí Maroš Plško. Tajomstvo vyššej odolnosti moderných komínových systémov spočíva v ich tenkostennej keramickej vložke kruhového prierezu s hladkým vnútorným povrchom a kvalitnou izoláciou. Spaliny sa vďaka konštrukčnému riešeniu komínového systému nedostanú do obytného priestoru, ale sa voľne rozptýlia do ovzdušia. Rastúce ceny energií, ale aj nové predpisy o úspore sú dôkazom toho, že komín by mal okrem bezpečnosti, zabezpečiť aj nezávislé vyhrievanie domov. Pri bežnom komíne nie je prestup na iné palivo či spotrebič jednoduchý. Jedinou možnosťou je enormná prestavba a vložkovanie komína, na čo vynaložíte veľké náklady. „Pri komínových systémoch Schiedel je zmena kotla či paliva jednoduchá, pretože na ne možno pripojiť na akýkoľvek vykurovací spotrebič. Zaručujú vysokú účinnosť aj pre najmodernejšie vykurovacie technológie,“ dodáva Maroš Plško.

Kategória: Aktuality
Tagy: Schiedel stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia