SPP prostredníctvom EkoFondu ponúka možnosť získať EkoBonus na nový kotol

SPP prostredníctvom EkoFondu ponúka možnosť získať EkoBonus na nový kotol

23. 03. 2010
Zdieľať

Bratislava, 18. marec 2010 – EkoFond, n.f., spolu so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), vyhlasujú akciu EkoBonus. Záujemcovia o efektívne vykurovanie zemným plynom môžu získať príspevok na nový kondenzačný kotol v hodnote 20 % z jeho obstarávacej ceny, a to až do výšky 400 €. Akcia sa začína v pondelok 22. marca 2010. SPP a EkoFond sa touto akciou pripájajú ku kampani Týždeň udržateľnej energie (TUE), ktorú vyhlásila Európska únia.

Týždeň udržateľnej energie je súčasťou kampane Európskej únie Trvalo udržateľná energia v Európe, ktorú iniciovala v roku 2005 Európska komisia. Jej cieľom je poukázať na potrebu  širšieho využívania obnoviteľných zdrojov, racionálneho využívania energie a tiež podporiť aktivity vedúce k čistejšej doprave. Vyhlásená kampaň vyzýva štáty EÚ, aby sa k tejto kampani pripojili od 22. do 26. marca 2010 na lokálnej úrovni.


Akciou „EkoBonus“ nadväzujú SPP a EkoFond  aj na mimoriadne úspešnú kampaň v roku 2009  „Šrotovné na kotly“. Celková suma 225 500 €, vyčlenená na podporu výmeny starých kotlov za moderné kondenzačné kotly v roku 2009, sa prerozdelila už za desať dní od vyhlásenia akcie a príspevok získalo spolu 440 žiadateľov.


„Úspech minuloročnej akcie nás presvedčil, že domácnosti majú záujem o úsporné a bezpečné využívanie zemného plynu. Rozpočet na akciu EkoBonus sme preto v porovnaní s minuloročnou akciou viac ako zdvojnásobili. Predpokladáme, že budeme môcť vyhovieť najmenej 1500 záujemcom“, zdôrazňuje správkyňa EkoFondu Eva Guliková.


Na akciu EkoBonus vyčlenil EkoFond v tomto roku sumu 568 000 €. Rozdiel oproti „Šrotovnému na kotly“ je aj v tom, že získanie EkoBonusu nie je podmienené predložením šrotovného lístka potvrdzujúceho zošrotovanie starého kotla.


„Jedinečnosť technológie kondenzačných kotlov je v tom, že sú schopné maximálne využiť energetický obsah zemného plynu. Pracujú na princípe, ktorý dokáže využiť aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. Využívaním kondenzačného tepla sa preto znižuje spotreba plynu a tým aj celkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody,“ vysvetľuje Tibor Jedlička, manažér pre vzťahy s trhovými partnermi z SPP.


Bonus na kotly vyplatí EkoFond žiadateľom, ktorí splnia všetky podmienky štatútu akcie. Akcia potrvá až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov určených pre túto akciu, najneskôr sa však uzavrie 31. decembra 2010.


Podmienky na získanie EkoBonusu, štatút ako aj formuláre so žiadosťou o príspevok, vrátane zostávajúcej sumy, nájdu záujemcovia na www.ekofond.sk. Viac informácii získajú záujemcovia aj na Zákazníckej linke 0850 111 363 alebo v Zákazníckych centrách SPP.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


EkoFond poskytne EkoBonus na kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane. Žiadateľ môže získať späť až 20 % z obstarávacej ceny, maximálne však do výšky 400 €. Predaj kotlov v tomto období finančne podporia aj niektorí výrobcovia zvýhodnenou ponukou. Príspevok sa vzťahuje len na spotrebiče zakúpené od 22. marca 2010 na území Slovenska.


Využívanie zemného plynu je čisté a ekologické a pre užívateľa má aj ďalšie výhody. Odberateľ ho má k dispozícii po celý rok 24 hodín denne, dokáže ho ľahko regulovať, nepotrebuje skladovacie priestory a jeho dodávka nie je závislá od klimatických podmienok.


Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Pomoc fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. Podpora projektov miest a obcí je jednou z priorít EkoFondu, ktorý ponúka granty pre konkrétne projekty zamerané na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. EkoFond tiež podporuje súťaže pre študentov a žiakov či vzdelávacie aktivity.


Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %)


  

Kategória: Aktuality
Tagy: aktualita
Zdieľať článok

Diskusia