Chcete si to s ňou vyžehliť?

12. 09. 2005
Zdieľať

Žehlenie určite nepatrí medzi vysnívané činnosti žien. Samozrejme, že čas sa dá stráviť aj inak, ako stáť pri žehliacej doske a ničiť si chrbát... Preto určite uvítate uľahčenie a zjednodušenie tejto práce pomocou nových typov žehličiek. Pozrime sa, aké žehličky ponúka náš trh a s ktorou si to chcete vyžehliť.

Na čo sa treba pri kúpe žehličky zamerať?

V krátkosti si to zosumarizujeme. Nepochybne si treba okrem ceny všimnúť aj žehliacu plochu, jej kvalitu a zhotovenie, pretože žehliaca plocha je základom ľahkého a kvalitného žehlenia. Ďalej si treba pozrieť, aký má žehlička príkon, jednotlivé funkcie, odvápňovací systém, samočistenie, aká je jej kapacita nádrže na vodu, či je vhodne ergonomicky prispôsobená vašim potrebám, aká je jej veľkosť, hmotnosť, vzhľad a pod.

Žehliaca plocha je základ

Základom každej žehličky je nepochybne žehliaca plocha, ktorá býva zhotovená z rozličných materiálov (hliníka, teflónu, tvrdej ocele s rôznou povrchovou úpravou, smaltu, keramiky a pod.), ktorých technológia výroby je chránená ochrannou značkou či patentom. Výber žehliacej plochy by sa nemal podceniť, aj keď výrobcovia stále prichádzajú s novými materiálmi, vyhotoveniami a tvarmi. Kvalita žehliacej plochy sa odrazí na kĺzavosti a ľahkosti pri žehlení. Úmerne platí, že čím je žehliaca plocha klznejšia, tým jednoduchšie je žehlenie a náš výdaj fyzickej sily na túto činnosť oveľa menší. Žehliaca plocha musí, samozrejme, aj niečo vydržať, pretože nikdy nežehlíme oblečenie bez gombíkov, zipsov či iných funkčných a dekoratívnych prvkov z tvrdších materiálov. Ak má žehliaca plocha napr. hliníkový povrch, môže sa ľahko poškriabať, pretože hliník je mäkký. Takisto teflónový povrch sa dá nesprávnym zaobchádzaním ľahko poškodiť až do takej miery, že sa začne odlupovať. Kvalitné žehličky majú žehliacu plochu z tvrdej ocele s povrchovou úpravou, ktorá zaručuje dobrú kĺzavosť. Medzi najstabilnejšie a najkvalitnejšie povrchy patrí keramická žehliaca plocha. Kvalita a efektivita vyžehlenia závisia aj od rozloženia parných otvorov a rozvodov pary. Platí tu jednoduchá zásada: parná schopnosť žehličky závisí od spôsobu umiestnenia a počtu otvorov na celej žehliacej ploche. Niektoré žehličky majú aj spätnú špičku, ktorá pomáha eliminovať vytváranie záhybov a pokrčenie pri spätnom žehlení.

Ďalej je dobré všimnúť si, aké má žehlička možnosti naparovania. Pri rôznych značkách sú aj rôzne názvy týchto funkcií, ako napr. konštantné naparovanie alebo permanentná para, či automatická para a pod. Zavesený odev vám zasa umožní žehliť žehlička s funkciou zvislého naparovania alebo sa môže označovať ako Vertical systém alebo vertikálna para. Veľmi veľké pokrčenie a záhyby dokonale vyžehlia modely žehličiek s parným šokom. Táto funkcia sa označuje taktiež aj ako parný ráz, pulz, impulz či naparovacia funkcia Turbo a pod. Stretnúť sa môžete aj s funkciou naparovania pri nízkych teplotách. Niektoré typy žehličiek majú reguláciu množstva pary v jednotlivých stupňoch, napr. 0, 1, 2, alebo plynulú reguláciu pary, napr. od 0 do 40 g/min apod. Tieto údaje sú uvedené v technických popisoch výrobkov. Intenzita naparovania pri jednotlivých funkciách sa uvádza množstvom pary v gramoch za minútu. Pri permanentnej pare je to obyčajne hodnota od minimálne 20 až 40 g/min, pri parnom šoku minimálne od 65 do 80 g/min a viac. Pri parných centrách bývajú tieto hodnoty dvojnásobné.

Príkon

Od príkonu žehličky závisí kvalita vyžehlenia, preto by nemal byť menší ako 1 200 W. Najdokonalejšie modely dosahujú príkon 2 000 až 2 200 W, pričom je bežná aj hodnota 2 400 W.

Voda a odvápňovací systém

Sprievodným znakom používania vody v spotrebičoch, či chceme, alebo nie, je vodný kameň, ktorého tvorba závisí od tvrdosti vody. Vodný kameň má vplyv na funkčnosť a životnosť. Preto sa pri niektorých naparovacích žehličkách z tohto dôvodu používa iba destilovaná voda. Túto informáciu je vhodné zistiť priamo u predajcu alebo si treba pozorne prečítať návod na obsluhu spotrebiča a podľa toho použiť destilovanú alebo obyčajnú vodu. Ak použijete destilovanú vodu do nevhodného typu žehličky, môžete ju poškodiť, a naopak. Ak sa nechcete zaoberať otázkou, či použiť obyčajnú, alebo destilovanú vodu, riešením je odvápňovací systém, ktorý nekladie veľké nároky na údržbu spotrebiča a zabraňuje tvorbe vápenného povlaku v parnej komore. Vtedy sa môže do žehličky použiť aj obyčajná voda.

Odvápnenie vody zabezpečujú napr. odvápňovacie guľôčky alebo tyčinky, ktoré umožňujú použiť obyčajnú vodu do určitej tvrdosti. Výhodou vyšších modelov žehličiek je samočistiaca schopnosť, ktorá sa často označuje ako Selfclean (bez použitia odvápňovacej tyčinky). Zabraňuje tomu, aby sa v parnej komore a otvoroch žehliacej plochy tvoril vápenný povlak, ktorý znižuje funkčnosť a časom spôsobuje aj nefunkčnosť žehličky. Stále sa ešte používajú aj žehličky s odvápňovacími kazetami, ktoré treba vymieňať, čo je ich nevýhoda. Často je problém odhadnúť, kedy ich je potrebné vymeniť. S používaním naparovacích žehličiek súvisí aj ochrana pred odkvapkávaním – Antidrip systém alebo Drip stop a pod. Táto funkcia zabezpečí, že ak je žehlička zohriata na príliš nízku teplotu a para by mohla začať kondenzovať, tvorba pary sa zastaví a tým sa zabráni vzniku nežiaducich kvapiek.

Bezpečnosť

Žehlenie je činnosť, pri ktorej sa dá ľahko popáliť alebo niečo spáliť. Preto si treba všímať aj funkcie bezpečnosti, aby sme týmto problémom predišli. Niektoré modely žehličiek majú funkciu automatického vypnutia. Spotrebič položený na žehliacej doske sa pri nečinnosti alebo ak ho zabudnete vypnúť, vypne v krátkom časovom intervale, napr. po 30 sekundách, prípadne po 5 až 8 minútach (závisí to od značky a modelu žehličky), ak je uložený vo zvislej polohe. Pri niektorých typoch žehličiek sa táto funkcia nazýva Autostop. Toto elektronicky bezpečnostné automatické vypnutie vás ochráni taktiež pred nebezpečenstvom pri prevrhnutí spotrebiča. Samozrejmosťou by mala byť teplotná poistka s kontrolkou dosiahnutej teploty zabudovaná do žehličky. Tá v prípade poruchy regulátora ochráni žehlenú textíliu pred spálením, prípadne zabráni vzniku požiaru. Takisto si treba vyskúšať, či vám daná žehlička vyhovuje z ergonomickej stránky, či jednotlivé ovládacie prvky spotrebiča sú ľahko dostupné, či vám vyhovuje hmotnosť žehličky, ohybnosť a dĺžka prívodnej šnúry, čím predídete zbytočným rizikám pri manipulácii. Ďalej treba skontrolovať, či je priložený návod na obsluhu spotrebiča v slovenskom jazyku, aká je záruka, či je priložený záručný list s uvedením zoznamu záručných opravovní.

Ako ušetriť energiu pri žehlení?

Žehlenie je tiež jednou z oblastí, pri ktorej by sme mali dbať na úsporu elektrickej energie. Aj keď sa to zdá nemožné, aj tu sa dá ušetriť. Samozrejme, že ideálom by boli nekrčivé materiály, ktoré by sme nemuseli žehliť vôbec, a potom by ste ušetrili najviac energie, ale to asi ťažko dosiahnete. Je dôležité mať kvalitnú žehličku, ktorá žehlenie uľahčuje, ale to ešte stále neznamená výraznú úsporu energie. Prvým krokom na dosiahnutie úspory energie je vedieť si žehlenie zorganizovať. Výhodou je bielizeň žehliť v plynulom chode, to znamená, že pred samotným žehlením si treba bielizeň roztriediť podľa teploty žehlenia, podľa druhu a materiálu. Úspory prináša aj využitie zvyškového tepla, preto je vhodné jemnú bielizeň žehliť na koniec po vypnutí žehličky. Pomôckou pri voľbe správnej teploty pri žehlení sú štítky so značkami na textilných výrobkoch, upozorňujúce, ako ich správne žehliť, ak ich, ako to zvyčajne býva, neodstrihnete. Príliš vlhká alebo príliš vysušená bielizeň vyžadujú väčšiu spotrebu energie a času stráveného pri žehlení. Nezabúdajte, že aj to, ako bielizeň rozvešiate, pozbierate a zložíte, má vplyv na úsporu energie. Každé pokrčenie navyše predlžuje žehlenie, čím sa zvyšuje spotreba energie. 

Viac v galérii k článku.

Kategória: Domáce spotrebiče
Tagy: domáci pomocníci žehlička
Zdieľať článok

Diskusia