Ktoré okná sú vhodné do energeticky úsporného domu?

12.12.2012  |     

Sú jedným z najkomplikovanejších prvkov obvodového plášťa akéhokoľvek domu, nieto ešte energeticky úsporného. Máme na ne množstvo protichodných požiadaviek. Chceme, aby boli subtílne a elegantné, ale nech májú tepelnotechnické vlastnosti ako stena. Chceme svetlo a zároveň ticho a teplo. Veľa slnka, ale nie zasa príliš teplo. No kto to má všetko zvládnuť? Žeby okná?

Samozrejme, sú to okná. Od začiatku bolo ich hlavnou úlohou presvetliť interiér a architektonicky dotvoriť exteriér. Okrem toho mali zabezpečiť vetranie, ale aj ochrániť obyvateľov domu pred vetrom a dažďom a počas chladných dní aj pred chladom. Postupne, so zvyšujúcimi sa nárokmi na úspory energie, im pripadla ďalšia úloha: udržať v dome teplo, nevpustiť zvonka chlad, a ak zasvieti zimné slniečko, pozvať jeho teplé lúče ďalej, aby pomohli vykurovať interiér. S výstavbou obytných objektov v oblastiach nadmerne zaťažených hlukom (centrá miest, okolie železničných tratí, letísk a diaľnic) sa zvýšili požiadavky aj na ich akustické vlastnosti. To všetko by mali okná spĺňať pri relatívne nízkej hmotnosti, často s požiadavkou na veľké rozmery a moderné tenké konštrukcie rámov.   

Vyberte si materiál

Kvalitné okno do energeticky úsporného domu charakterizujú nadštandardné fyzikálne vlastnosti, ktoré potvrdzuje certifikát a nadštandardná cena. Tá vás okamžite presvedčí, že ide o investíciu, o ktorej sa oplatí uvažovať. Nemyslím tým uvažovať o tom, či je nutná, lebo to je samozrejmé, ale skôr o tom, ako ju rozumne skresať tak, aby neutrpeli konečné vlastnosti domu. Ako prvé si laik vyberá materiál. Väčšina ľudí má jasnú predstavu o tom, či uprednostní teplo a mäkko pôsobiace drevo pred nižšou cenou a nenáročnou údržbou plastu, prípadne elegantný a moderný hliník. Niektorých vedie aj ich ekologické cítenie a túžba obklopovať sa zdravým a prírodným materiálom. V týchto veciach je naozaj na vás, čo sa vám páči, na čo máte a ktorý materiálový variant zvolíte. Pokiaľ ide o technické parametre, plastové, drevené aj hliníkové okná dokážu spĺňať požiadavky na výplne otvorov v energeticky úsporných domoch. Ich vlastnosti sa ešte vylepšia, ak je plast alebo drevo zo strany exteriéru kombinované s ochrannými hliníkovými lištami. 

Fyzikálne vlastnosti sú dané 

Okno v energeticky úspornom dome musí mať výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Aby ste dosiahli nízkoenergetický štandard, potrebujete okno so súčiniteľom prechodu tepla Uw = 1,3 W/(m² . K). Pre pasívny dom je to už Uw = 0,8 W/(m² . K). Táto hodnota opisuje vlastnosti celého okna, dokonca osadeného v obvodovej stene, a je závislá od tepelnotechnických vlastností okenného rámu (Uf), zasklenia (Ug), od uloženia skla do rámu, ale aj od správnej realizácie pripojovacej škáry (priestor medzi ostením a oknom). Súčiniteľ prechodu tepla vás informuje o tom, koľko wattov tepla opustí vašu domácnosť cez 1 m2 okna. Teda čím je menší, tým lepšie. Je v tom však drobný háčik. So znižujúcim sa súčiniteľom prechodu tepla sa znižuje schopnosť zasklenia prepúšťať tepelnú slnečnú energiu do interiéru. Táto vlastnosť skla je v energeticky úspornom dome, kde majú okná okrem funkcie chrániť interiér pred tepelnými stratami aj funkciu pasívneho získavania solárnej energie, veľmi dôležitá. Nazýva sa solárny faktor SF alebo g (%). V rodinnej a bytovej výstavbe platí SF = 60 % (pri pasívnych domoch sa pripúšťa aj 50 %). Medzi súčiniteľom prechodu tepla a solárnym faktorom je teda potrebné hľadať vyvážený pomer tak, aby tepelné zisky cez okennú konštrukciu prevyšovali tepelné straty.

Zasklenie a rám

Dnes existujú rôzne typy zasklenia, ktoré dosahujú výborné tepelnotechnické parametre (Ug = 0,7 – 0,4 W/(m² . K). Väčšinou sú to izolačné trojsklá so vzduchovou medzerou vyplnenou vzácnym plynom (argón, kryptón, xenón). Od použitého plynu do značnej miery závisia vlastnosti zasklenia, ale aj jeho cena. Na vylepšenie parametrov zasklenia sa môžu rôzne kombinovať šírky vzduchových medzier, ale aj hrúbky jednotlivých tabúľ skla. V prípade, že potrebujete zmenšiť hmotnosť zasklenia, je tu možnosť použiť dvojsklo s vloženou tepelnou fóliou, systém heat mirror (Ug len 0,3 W/(m² . K). Kvalitné zasklenie vám pomôže vytvoriť v miestnosti tepelnú pohodu, pretože v jeho blízkosti nevzniká pocit chladu. 
Kým napríklad pri izolačnom dvojskle s Ug = 1,1 W/(m² . K) je povrchová teplota skla 13,5 ºC, pri izolačnom trojskle s Ug = 0,5 W/(m² . K) je to už 17,5 ºC. Na takýchto teplých oknách sa vám vodná para len tak nezrazí. Dosiahnuť nízky súčiniteľ prechodu tepla pri okennom ráme je väčší problém. Výrobcovia sa snažia vylepšovať vlastnosti rámov zväčšovaním ich hrúbky, vkladaním rôznych tepelnoizolačných materiálov, pri plastových rámoch pridávajú vzduchové komory alebo nahrádzajú oceľové výstuže nosnými prvkami z materiálov s menšou tepelnou vodivosťou. Okenný profil by však nemal mať výrazne horšie vlastnosti než použité zasklenie. 

Otváravé alebo neotváravé

Otvorové výplne určené do energeticky úsporných objektov sú veľmi tesné. Zároveň sa kladú vysoké nároky aj na vzduchotesnosť obvodového plášťa ako celku. V takýchto objektoch je preto nevyhnutné inštalovať systém núteného vetrania, ktorý zaručí dostatočnú výmenu vzduchu, takže sa v interiéri nebude zvyšovať vlhkosť (nebudú vznikať plesne) ani koncentrácia CO2. Nútené vetranie s rekuperáciou vám okrem iného dáva možnosť uvažovať nad tým, či je nutné otvárať všetky okná. Samozrejme, nikto vám nemôže uprieť možnosť otvoriť si okno, a to ani v energeticky úspornom dome. Treba však zvážiť, koľko takých okien potrebujete pre svoj dobrý pocit, alebo aby ste mali možnosť okná poumývať. Pevne zasklené okno má väčšiu plochu skla, čo znamená viac svetla, ale aj väčšie solárne tepelné zisky, má menšiu plochu rámovej konštrukcie, čo znamená menšie tepelné straty rámom aj menšie riziko strát infiltráciou cez netesnosti okenného krídla a, navyše, šetrí nemalé peniaze za rám okenného krídla a kovanie.

Zlé osadenie = stavebné poruchy

Sofistikovaná konštrukcia okennej výplne nestačí. Okno musí byť aj kvalitne osadené. Znamená to, že osadzovacia škára bude zrealizovaná tak, aby: 
umožnila dilatáciu otvorovej výplne vzhľadom na okolité stavebné konštrukcie,
umožnila zrealizovať požadovaný spôsob kotvenia,
mala požadované tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti,
zo strany exteriéru bola vodotesná, ale paropriepustná,
zo strany interiéru bola parotesná.
 
Tieto vlastnosti osadzovacej škáry možno dosiahnuť použitím tesniacich pások (interiérových, exteriérových) spolu s tepelnými izoláciami alebo stlačiteľných tesniacich pások, ktoré v sebe skrývajú hneď tri funkcie (parotesnosť, paropriepustnosť aj tepelnú izoláciu). Na zlepšenie vlastností okennej výplne sa v energeticky úsporných stavbách osadzujú okná do úrovne zateplenia obvodového plášťa objektu. Takto môže byť okenný rám takmer celý obalený v tepelnej izolácii. 

Tienenie je nevyhnutnosť

Okná nízkoenergetických a pasívnych domov sú v zime zdrojom solárnych ziskov. Okrem toho majú výbornú schopnosť získané teplo udržať v dome. V zime ušetrí drahocennú energiu, ale v lete to už za dobrú vlastnosť nepovažujeme. Preto musíte tienenie vnímať ako neoddeliteľnú súčasť okennej výplne. Najjednoduchšie je namontovať exteriérové žalúzie, rolety či posuvné fasádne panely. Okrem toho môžete využiť fakt, že v zime je slnko nízko a svieti do miestnosti pod iným uhlom ako v lete. Takže ak má dom pevné tieniace prvky (pergola, pavlač, terasa, presah strechy prípadne na fasáde osadené fotovoltické panely), môže byť v lete pred slnkom chránený a zároveň vám ho v zime dopraje. 
 


Text: Nora Škripcová
Foto: Inoutic, Kalypso, Makrowin, Oknoplast
Zdroj: časopis Môj dom JAGA GROUP

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PREČÍTAJTE SI TIEŽ Zaujímavá a inšpirujúca hra tvarov Okná, ktoré nás zaujali x

Foto dňa

Ako sa snúbi škandinávsky štýl s anglickou klasikou?

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky