Neoprávnené predsudky o pasívnych domoch

Neoprávnené predsudky o pasívnych domoch

28. 05. 2013
Zdieľať

Pasívne domy nie sú tie v igelitovom vrecku bez prísunu čerstvého vzduchu, bez okien a len pod zemou. Ich nesporné prednosti sú skryté pod vrstvou neoprávnených predsudkov. Aké teda skutočne sú?

1 Zákaz otvárať okná…

… je jedným z  okrídlených mýtov. Riadené vetranie s rekuperáciou tepla zaisťuje komfortnú mikroklímu aj bez prirodzeného vetrania oknami, ale otvárať okná je v pasívnych domoch dovolené. V letnom období sa dom môže vetrať oknami ako bežný dom.
  

2 Kto sa v tom má vyznať

Ovládanie systému vetrania a vykurovania je veľmi jednoduché a intuitívne. Existujú rôzne spôsoby ovládania – od tých zložitejších až po škatuľku veľkosti izbového termostatu so štyrmi tlačidlami: on/off, malá intenzita vetrania, normálna intenzita vetrania, veľká intenzita vetrania. Bežná údržba zahŕňa najmä kontrolu a periodickú výmenu filtrov.

Pasívny dom z prírodných materiálov využíva energiu zo slnka, ktorého lúče v zime, keď je slnko nižšie, prechádzajú presklenými plochami a zohrievajú interiér.

Pasívny dom z prírodných materiálov využíva energiu zo slnka, ktorého lúče v zime, keď je slnko nižšie, prechádzajú presklenými plochami a zohrievajú interiér.
Slavona

3 Aha, potrubie

Potrubie je skryté v podhľadoch alebo v podlahe, a ak majiteľ nechce, nijako nenarušuje interiér. Sú však aj takí, ktorí potrubie neschovávajú. Práve naopak. Oceľové kruhové potrubie s úpravou pozinkovaním použijú ako vhodný interiérový doplnok. 
 

4 To je tá drevostavba… 

Pasívne domy sa neobmedzujú len na drevostavby, ale môžu mať akúkoľvek konštrukčnú skladbu – murovanú, pórobetónovú, tvárnicovú alebo betónovú. Drevená konštrukcia má však mnoho predností – ekologický materiál, drevený skeletový systém má steny z izolačného materiálu. Ak si drevodom necháte pripraviť v dielni, zvyši sa presnosť a zníži vznik tepelných mostov.
 

… to je ten pod zemou

Pasívny dom nie je len ten zahĺbený pod úrovňou terénu, aj keď domy kryté zemou môžu byť tiež pasívne. Všeobecne platí, že „kubík“ obstavaného priestoru pod úrovňou terénu bude vždy výrazne drahší ako ten nad zemou. Z týchto dôvodov sú pasívne domy zvyčajne nad zemou a nepodpivničené. 

pôdorys

pôdorys
Ateliér Elam

5 Na taký dom nemáme

Obstarávacie náklady pasívneho domu sú navýšené maximálne do výšky 8 až 15 % v porovnaní s bežnou výstavbou. Náklady na prevádzku sú asi 10-krát nižšie, takže očakávaná návratnosť pri dnešných cenách energie, ktoré budú z roka na rok stúpať, je v horizonte 10 až 12 rokov. Dá sa však očakávať, že ceny sa postupne vyrovnajú s nákladmi na bežnú výstavbu a prejde sa na štandard pasívneho domu.  
 

6 Stačí zatepliť bežný dom

Pasívny dom vzniká vďaka systémovému prístupu. Nie je to len otázka zateplenia, ale najmä umiestnenia na pozemku, orientácie domu, tvarovej optimalizácie, voľby stavebných materiálov, potlačenia tepelných mostov, riadeného vetrania s rekuperáciou, doplnkového zdroja tepla a podobne. Môže sa stať, že ak klasický dom len zateplíte a vymeníte pôvodné okná, dôjde k vážnym problémom, najmä vzniku plesní vplyvom kondenzácie na vnútornom líci obvodového plášťa. 

Ako stavebný materiál pri stavbe pasívneho domu bolo použité drevo, slama, hlina, celulóza, recyklované penosklo a vápenno-pieskové tehly.

Ako stavebný materiál pri stavbe pasívneho domu bolo použité drevo, slama, hlina, celulóza, recyklované penosklo a vápenno-pieskové tehly.
Ateliér Elam

7 Napríklad aj tam

Pasívny dom nie je možné postaviť kdekoľvek. Musí stáť na správnom mieste, musí byť správne natočený, tvarovaný, dostatočne oblečený a oslnený. Ideálny prípad nastáva vtedy, ak je dom orientovaný svojimi obytnými miestnosťami na juh.
 

8 Bez okien

Bez okien určite nie, ale ich návrh tvorí 70 až 80% objemu práce na pasívnom dome. Ideálne je mať okná otočené na juh a juhozápad, aby mali kladnú tepelnú bilanciu. Na severnú stranu domu situujte minimálne množstvo okien.  

Netradičný pasívny dom z prírodných materiálov s minimálnou ekologickou stopou.

Netradičný pasívny dom z prírodných materiálov s minimálnou ekologickou stopou.
Ateliér Elam

9 Keď vypadne prúd

… pasívny dom sa ochladzuje oveľa pomalšie ako klasický dom. Pri vonkajšej teplote okolo O °C sa dom za 24 hodín ochladí približne o 2 °C v závislosti od akumulácie. Ak by výpadok trval niekoľko dní, teplota by nemala klesnúť pod 15 °C. Pri klasickom dome sa tak stane za niekoľko hodín.
Kategória: Stavba
Tagy: nízkoenergetický dom pasívny dom rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia