Čo to znamená, keď je dom inteligentný?

11. 12. 2013
Zdieľať

Inteligentný dom zjednocuje technológie v dome od osvetlenia cez reguláciu vykurovania, zabezpečovací systém až po multimédiá. Cieľom je efektívne využívať energie a zároveň usporiť.

Čo je inteligentný dom

Definícia inteligentného domu vo Wikipédii vyzerá takto: „Inteligentný dom je taký dom, ktorý zaisťuje optimálne vnútorné prostredie na komfort osôb prostredníctvom stavebnej konštrukcie, techniky prostredia, riadiacich systémov, služieb a manažmentu. Je ekonomicky a energeticky efektívny. Reaguje na potreby svojich obyvateľov s cieľom zvýšiť ich pohodlie, spríjemniť im zábavu, zaručiť čo najvyššiu bezpečnosť a znížiť náklady na prevádzku.“ Pre odborníka je to presná a jasná definícia, ale z pohľadu bežného používateľa trochu hmlistá. Používateľ vníma inteligentný dom ako dom, ktorý mu za určité zriaďovacie náklady prinesie komfort, bezpečnosť a úspory.

Jeden systém

V inteligentnom dome v ideálnom prípade existuje len jeden riadiaci systém, ktorý riadi zdroje tepla a vykurovacie telesá, klimatizačné alebo rekuperačné jednotky, rolety a žalúzie či osvetľovacie prvky. Riadenie prebieha automaticky pomocou vopred nastavených režimov a časových programov na základe vstupov zo senzorov a detektorov (napríklad riadenie rekuperácie na základe obsahu CO2 vo vzduchu) alebo manuálne aktiváciou príslušnej funkcie.

Ako sa správa inteligentý dom v prípade výpadku energie?

Pri výpadku energie sa inteligentný dom zachová rovnako ako akýkoľvek iný dom – nebude sa dať rozsvietiť svetlo a nebude fungovať nič, čo je na elektrinu. Výhodou však je, že takýto dom vám môže poslať SMS alebo e-mail, že nastal výpadok. Niektoré súčasti systému, napríklad riadiaca jednotka alebo GSM komunikátor, majú zálohované napájanie. Počas výpadku tak bude fungovať aj zabezpečovacie zariadenie, pretože je zálohované vždy.

1277827
thinkstock.com

Bezpečnosť predovšetkým

Zabezpečenie už neznamená len klasickú elektronickú zabezpečovaciu alebo požiarnu signalizáciu, ktorá v momente narušenia objektu alebo pri požiari spustí sirénu a prípadne pošle SMS s upozornením alebo udalosť nahlási na pult centrálnej ochrany. Zabezpečenie je komplexnejšie. Napríklad v rámci ochrany proti vlámaniu pridáva funkcie, ako je aktívna simulácia prítomnosti majiteľov, alebo zvyšuje úroveň pasívnej bezpečnosti automatickým sťahovaním roliet na noc. Ďalším stupňom je ochrana proti haváriám, ako sú úniky plynu alebo vody. Detektory plynu umiestnené v blízkosti plynových spotrebičov včas zistia únik a môžu zastaviť hlavný prívod plynu. Rovnako aj detektory zaplavenia v technickej miestnosti, kúpeľniach a kuchyni včas odhalia haváriu a uzavrú hlavný prívod vody skôr, než dôjde k rozsiahlejším škodám.

Komfortné ovládanie

Majiteľ inteligentného domu používa len jednu aplikáciu, pomocou ktorej ovláda a nastavuje všetko potrebné – od vykurovania cez tienenie a osvetlenie až po zavlažovací systém. Týmto ovládacím prvkom môže byť mobilný telefón, tablet alebo akýkoľvek počítač. A ovládať možno vďaka všadeprítomnému internetu z domu, zo záhrady, z práce alebo dovolenky. 

 


Čo to znamená, keď je dom inteligentný?

1277829
thinkstock.com

 

Úspory a správa energie

Prevádzkové úspory sa najviac prejavujú v oblasti vykurovania. Pri použití nezávislého riadenia teploty v jednotlivých miestnostiach pomocou časových programov môžu byť úspory až 30 % oproti klasickému riadeniu s jedným termostatom. Známym číslom je údaj, ktorý hovorí, že pri znížení teploty v miestnosti o jediný stupeň Celzia usporíme asi 6 % nákladov na vykurovanie. Usporiť na vykurovaní a chladení však možno aj riadením tieniacej techniky – v lete zabráni prehrievaniu domu a predíde nutnosti použiť klimatizáciu, naopak, v zime môžu spustené vonkajšie rolety zabrániť vychladnutiu domu cez noc.

Nie sú žiadne inteligentné domy, sú len inteligentní ľudia. Dom nikdy nebude myslieť za vás. Urobí len to, čo mu prikážete. 

S úsporami tiež veľmi úzko súvisí aj meranie a správa energie. Dôvodom sú najmä stále rastúce ceny energie. Najjednoduchšou verziou je meranie spotreby elektrickej energie, vody a plynu. Merať možno na viacerých miestach, teda nielen celkovú spotrebu, ale aj spotrebu jednotlivých spotrebičov, ako je tepelné čerpadlo alebo plynový kotol, prípadne spotrebu niektorého z funkčných celkov, napríklad osvetlenia či kuchynských spotrebičov. Informácie slúžia užívateľovi na to, aby získal prehľad, koľko jeho dom aktuálne spotrebováva energie, koľko spotreboval od začiatku mesiaca či roka. Tieto údaje môžu pomôcť napríklad pri vyhodnotení efektivity nastavených vykurovacích programov. Niektoré systémy inteligentných domov dokážu reagovať na rôznu výšku spotreby energie. Napríklad, ak systém zaregistruje spotrebu vody v situácii, keď je aktivované zabezpečovacie zariadenie (keď v dome nikto nie je) a súčasne nie je v prevádzke práčka, umývačka alebo zavlažovací systém, vyhodnotí situáciu ako haváriu, uzatvorí hlavný prívod vody a pošle majiteľovi SMS.

Kategória: Technológie
Tagy: ovládanie rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia