Keď slnko spolupracuje s plynom

Keď slnko spolupracuje s plynom

28. 10. 2010
Zdieľať

Príprava teplej vody v rodinnom dome je problém, ktorého riešenie treba dôkladne premyslieť. Jednou z možností je využitie zemného plynu a solárnej energie. Tieto dva zdroje energie tvoria dobre fungujúcu sústavu, ktorá dokáže pracovať úsporne a efektívne. Ako však vzniká tento účinok?

Moderné vykurovacie kotly pracujú s nízkou teplotou. Efekt úspory energie, ktorý tak vzniká, ešte znásobujú spaľovacie zariadenia tým, že využívajú teplo nachádzajúce sa vo vodnej pare spalín. Spaliny chladia cez výmenník tepla do takej miery, že pritom vznikajú kvapky vody – je to podobný efekt ako pri zarosenom skle.

Tým sa uvoľňuje takzvané kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Ak sa skombinuje spaľovacie zariadenie na plyn so zariadením na výrobu slnečnej energie, dajú sa využiť technické výhody, ktoré vedú k ďalším úsporám.


Keď slnko spolupracuje s plynom

290940
Daniel Veselský

Slnečné kolektory možno inštalovať aj na fasádu domu.

Bezpečné zásobovanie počas celého roka
Zemný plyn je spoľahlivým médiom na vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome. Je kedykoľvek k dispozícii v želanom množstve. Slnečná energia takisto prispieva k pokrytiu energetických potrieb.

Zariadenie na výrobu slnečnej energie samotné však nestačí na celkové pokrytie potreby tepla na prípravu teplej vody. Tu sa ponúka kombinované riešenie. Počas letných slnečných mesiacov sa využije prevažne solárne zariadenie a pri premenlivom počasí, ako aj v zime, dodá plynové vykurovanie flexibilným spôsobom potrebné teplo aj na prípravu teplej vody. Výsledkom je tepelný komfort, na ktorý sa možno spoľahnúť počas celého roka.


Keď slnko spolupracuje s plynom

290953

Na povalu aj do pivnice
Slnečné kolektory sa spravidla montujú na strechu. Ďalšie súčasti, ako napríklad výmenník tepla, zásobník teplej vody, cirkulačné čerpadlo a regulácia, sa inštalujú buď na povale, alebo v pivnici.

Pri novostavbách je vhodné umiestniť solárne i plynové zariadenie v podkroví. Tak totiž možno udržať krátke vedenie do zásobníka teplej vody a zabrániť strate tepla. Okrem toho pri tomto riešení možno ušetriť na nákladoch spojených s vybudovaním komína.

V prípade modernizácie vykurovacieho zariadenia s využitím systému zemný plyn a solárna energia je rozumnejšie umiestnenie v pivnici, lebo jestvujúce vedenia sa môžu používať naďalej a komín už je k dispozícii.


Keď slnko spolupracuje s plynom

290938

Pri strešnom, ako aj pivničnom riešení používajú obe zariadenia spoločný zásobník teplej vody. Tento zásobník teplej vody – označuje sa aj ako solárny zásobník – sa spravidla inštaluje hneď vedľa kotla centrálneho vykurovania. Ohrev solárneho zásobníka sa realizuje prostredníctvom výmenníka tepla, ktorý sa nachádza v spodnej časti zásobníka. Ďalší výmenník tepla umožňuje dodatočný ohrev cez plynový vykurovací kotol.

V súčasnosti výrobcovia plynárenských a solárnych zariadení ponúkajú na vykurovanie a prípravu teplej vody ucelené zostavy.

 

Náš tip
Návrh solárneho a plynového zariadenia treba zveriť odborníkom. Montáž systému zasa skúsenej firme, ktorá poskytne záruku na funkčnosť a prevádzku celého systému. Okrem toho navrhnú optimálne umiestnenie kolektorov tak, aby sa zabezpečil ich maximálny výkon a zároveň aby vhodne dopĺňali architektúru stavby.
Ponuka v oblasti plynárenských a solárnych zariadení je veľká, ceny sa líšia v závislosti od dodávateľa. Oplatí sa dať si vypracovať niekoľko ponúk so zreteľom na porovnanie cena – výkon.

 

Ochrana životného prostredia
Použitím kombinácie zemný plyn a solárna energia sa aktívne prispieva k ochrane životného prostredia. Zemný plyn v porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami má malý podiel na emisiách CO2. Využitím moderných spaľovacích technológií sa môžu znížiť ešte o 10 – 15 % v porovnaní s klasickými plynovými kotlami. Ďalších 10 % ušetrí solárne zariadenie pri zabezpečení asi polovice spotrebovanej teplej vody v rodinnom dome.

 

Príklad využitia slnečnej energie na prípravu teplej vody
Predpokladajme, že spotreba teplej vody je približne 100 l na osobu a deň. Za rok 4-členná domácnosť spotrebuje 100 × 4 × 360 = 144 m3 teplej vody. Vodu ohrievame z 10 na 55 °C, na jej ohriatie je treba vynaložiť 144 × 0,188 = 27,1 GJ energie. Z tohto množstva sa dá reálne získať až 60 % zo slnečnej energie, t. j. 16,3 GJ, čo predstavuje približne 480 m3 zemného plynu. Takéto množstvo energie dokážu získať slnečné kolektory s plochou 6 až 8 m2.

ZDROJ: časopis ekoBývanie

Kategória: Technológie
Tagy: solárna energia
Zdieľať článok

Diskusia