15. 04. 2010
Zdieľať

Okrem základnej funkčnosti vykurovania sa v každej bytovej kultúre vyvinula aj „kultúra ohňa“. Je to súbor návykov, tradícií a náhľadov na kúrenie a oheň. Súvisí s kultúrou bývania, predstavami o živote i s náboženstvom.

Na priblíženie rozdielneho ponímania ohňa slúži nasledujúca historka. Skupina anglických turistov sa v roku 1996 dostala do slovenskej dediny Mýto pod Ďumbierom a navštívili aj farský úrad. Tu po prvýkrát uvideli kachľovú pec. „Čo je to? To predsa nemôže kúriť! Kto to kedy videl zavrieť oheň do nejakej skrine olepenej kachličkami z kúpeľne!“ Ich reakcia bola plná prekvapenia, no zároveň prirodzená, keďže Angličania nepoznali kachľové pece, inými slovami ich bytová kultúra nepoužívala a ani nepoužíva kachľovú pec ako ju poznáme u nás.

Japonská skupina turistov zase považovala tú istú kachľovú pec za originálny kus nábytku. Aj tento náhľad má svoj dôvod – Japonci totiž svoje domy takmer vôbec nevykurovali, prípadne len malým otvoreným ohníkom (v súčasnosti im na to slúži elektrina). Pojem vykurovanie domu bol pre nich skoro neznámy.

Na sympóziu v Brne v roku 2005 stavali skupiny nadšencov pece. Jednu z nich viedol fínsky majster. Stavali ťažkú fínsku pec. Iná skupina stavala murovanú pec zaužívanú v miernom pásme Európy (dalo by sa povedať stredoeurópsku). Fínsky majster tvrdil, že takáto pec nebude fungovať, že je to amatérsky podvod a podobne, a pravidelne chodil kontrolovať druhú skupinu a fotografoval práce, pričom si neodpustil znevažujúce poznámky Keď nakoniec členovia druhej skupiny v peci zakúrili a fungovala (mimochodom, funguje doteraz), fínsky majster musel chtiac-nechtiac kapitulovať. Predtým nebral do úvahy zvyklosti iných a až tu sa naučil, že teplo je len jedno, ale môže sa vytvárať rozličnými spôsobmi.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 


Kultúra ohňa

256839
Hestia

Kozub s dreveným obkladom portálu


Kultúra ohňa

256840
Daniel Veselský

Otvorený kozub naturálneho charakteru – staré tehly, kamene, sekundárne použité trámy. Uhlíky, ani troška popolčeka neprekážajú, lebo charakter interiéru je voľný, nesterilný, prírodný.

Teplo možno posudzovať z viacerých uhlov. Osobitným pohľadom pobavil študentov istý africký študent na Fakulte architektúry STU. Poslucháči dostali za úlohu navrhnúť vykurovacie teleso. Africký študent bol zaskočený: „Načo vyrábať teplo, keď my nemusíme kúriť, ale naopak, chladiť?!“ A tak navrhol pec – chladničku. Kachlicami ozdobil pozlátenú chladničku. Svoj návrh obhájil slovami: „My nepotrebujeme teplo, ale zimu, tá je pre nás taká vzácna ako pre vás teplo. Preto by sme mohli venovať zdroju chladu takú istú pozornosť ako teplu pecí u vás.“

Teplo možno posudzovať z viacerých uhlov. Osobitným pohľadom pobavil študentov istý africký študent na Fakulte architektúry STU. Poslucháči dostali za úlohu navrhnúť vykurovacie teleso. Africký študent bol zaskočený: „Načo vyrábať teplo, keď my nemusíme kúriť, ale naopak, chladiť?!“ A tak navrhol pec – chladničku. Kachlicami ozdobil pozlátenú chladničku. Svoj návrh obhájil slovami: „My nepotrebujeme teplo, ale zimu, tá je pre nás taká vzácna ako pre vás teplo. Preto by sme mohli venovať zdroju chladu takú istú pozornosť ako teplu pecí u vás.“

ZDROJ: KOZUBY A PECE  JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Technológie
Tagy: kozuby vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia