Regulátory vzduchu
Zdroj: Siemens

Nové modely komunikatívnych regulátorov Siemens RDG2..KN riadia teplotu, vlhkosť a kvalitu vzduchu

31. 05. 2022 Zdieľať

V roku 2020 Siemens uviedol na trh priestorové regulátory radu RDG200. Dnes, po necelých dvoch rokoch, sme svedkami ich modernizácie a súčasne rozšírenia o nové modely, ktoré okrem teploty a vlhkosti monitorujú a riadia aj kvalitu vzduchu v budovách.

Zabudovaný snímač CO2

Nové typy RDG204KN a RDG264KN sú vybavené okrem snímačov teploty a vlhkosti aj snímačom CO2. Vďaka nemu môžu monitorovať kvalitu vzduchu v priestore alebo ju aj priamo riadiť. Užívatelia priestoru sú o kvalite vzduchu informovaní textom na displeji alebo presnou hodnotou ppm. Schopnosť riadiť kvalitu vzduchu je mimoriadne prospešná v priestoroch s premenlivou obsadenosťou, napr. zasadacie priestory, školy,…

Týždenný časový program a režim prázdnin

Napriek tomu, že pri komunikatívnych termostatoch sa obyčajne počíta s centrálnym časovým programom distribuovaným po zbernici, tieto prístroje majú okrem toho možnosť využívať lokálny časový program v každom regulátore. To rozširuje oblasť ich použitia aj na rezidenčný trh a malé komerčné budovy, v ktorých sa kúri aj chladí a jeden centrálny časový program nemôže uspokojiť očakávania zákazníkov

Viac na www.siemens.sk/rdg2 a www.siemens.sk/izbove-termostaty

Zdroj: Siemens

Kategória: Technológie
Tagy: kvalita vzduchu Regulátor izbovej teploty termostat
Zdieľať článok