Chcete montovaný dom?

Chcete montovaný dom?

16. 04. 2009
Zdieľať

Dnešné moderné stavebné systémy sa len ťažko zbavujú trpkej príchute zlých skúseností s montovanými domami v minulosti. Montovaný dom sa často mylne spája s dočasnou alebo provizórnou výstavbou. Omyl! Dnešné, väčšinou nízkoenergetické montované domy už dávno nemajú nič spoločné s rýchlostavbou typu okál alebo panelovou výstavbou bez zvukových a tepelnoizolačných vlastností. Aj v tomto odvetví ide vývoj míľovými krokmi vpred a súčasné systémy montovaných domov spĺňajú aj tie najvyššie ekologické nároky kladené na výstavbu.

Čo je to montovaný dom v súčasnom ponímaní?


Chcete montovaný dom?

190125
Canaba

Najrozšírenejší spôsob výstavby montovaných domov v súčasnosti predstavuje zdanlivo jednoduchý princíp. Na základe podrobnej výrobnej dokumentácie sa celé obvodové steny, priečky a stropy, prípadne jednotlivé prvky a dielce, do ktorých sa niekedy montujú aj rámy okien, vyrobia vo výrobných halách stavebnej firmy. Tieto dielce väčšinou obsahujú aj tepelnú izoláciu a zväčša aj zvislé zdravotnotechnické inštalácie. Stavebné dielce sa potom vozia na stavbu a žeriavom sa osadzujú a ukotvujú do vopred pripravených základov. Spoje jednotlivých dielov a konštrukcií sú vopred pripravené a dielenské vyhotovenie týchto detailov, ktoré sú pri klasických domoch niekedy problematické, zabraňuje tvorbe tepelných mostov a nasledujúcich tepelných únikov cez konštrukciu. Už za jeden až tri dni možno zhotoviť hrubú stavbu.

Dnešná generácia montovaných domov predbehla v niektorých prípadoch už aj klasický spôsob výstavby, a to najmä v požiadavkách na:


 • tepelný odpor – dosahujú sa hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené normou, 
 • časovú nenáročnosť – vďaka fabricky vopred vyrobeným dielcom, premyslenému spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v priebehu niekoľkých týždňov od začatia stavby,
 • finančnú nenáročnosť – presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času, 
 • ekologickú nenáročnosť – v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie, 
 • predstavivosť – vzorové domy možno vidieť naživo, 
 • presnosť v detailoch, ktorá sa na stavbe nedá dosiahnuť,
 • možnosť stavať počas celého roka – takmer úplne odpadajú mokré procesy, ktoré najviac spomaľujú výstavbu.


Chcete montovaný dom?

190114

Na kompletne vyrobené obvodové steny sa môžu priamo vo výrobnej hale naniesť aj základné omietky, no na Slovensku stavebníci uprednostňujú exteriérové omietky realizované až na stavbe, aby sa tieto domy vizuálne neodlišovali od murovaných. Výhodou montovaného domu je najmä krátky čas výstavby, zvyčajne len niekoľko týždňov, čo je, samozrejme, spojené s ďalšími výhodami. Nesporne zaujímavá je aj možnosť stanoviť pevnú cenu budúcej stavby – práve vzhľadom na krátky čas výstavby. Predíde sa tak hrozbe pravidelného zdražovania stavebných materiálov.


Chcete montovaný dom?

190115
Bienhaus

Tieto stavby sú tiež nenáročné na neskoršie prevádzkové náklady a v súčasnosti sa navyše vyrábajú z ekologických materiálov. Keď to všetko zhrnieme, je jasné, že v súčasnosti naše predstavy o výhodách murovaných domov oproti montovaným stavbám sú skôr pocitovou záležitosťou než otázkou technických parametrov. Dôležitým faktorom, ktorý stále rezonuje v mysli stavebníkov, je potreba postaviť domy aj pre budúce generácie. Do tejto kategórie však patria už aj montované stavby.

 

Medzi nevýhody montovaných stavieb patria:


 • obmedzené dispozičné možnosti, keďže nie vždy sa dajú splniť všetky požiadavky investora na dispozíciu,
 • časté predimenzovanie základov a s tým spojené vyššie náklady, ak nie je dodávateľ hornej stavby a základov ten istý, (niekedy by stačilo zakladanie na základových pätkách).
 • nižšia možnosť pohlcovania alebo uvoľňovania vodnej pary v interiéri domu;
… a pri drevostavbách aj:


 •  nižšia objemová hmotnosť konštrukcie, a tým horšie zvukovoizolačné vlastnosti,
 • nižšia akumulačná schopnosť spojená s rýchlym vychladnutím konštrukcie, ak chýba v konštrukcii akumulačná vrstva, ktorá by zachytávala vytvorené teplo; vtedy sa odporúča vyhotoviť podlahy alebo aspoň niektoré steny mokrým procesom – teda murované, prípadne betónové alebo kamenné.


Možností je viac než dosť


Chcete montovaný dom?

190126
Canaba

Pri rozhodovaní o tom, ktorý typ domu je najvhodnejší, sa zohľadňuje najmä ekonomické hľadisko a lokalita. Cenu určuje aj dostupnosť materiálu v danej oblasti. Drevo a kameň sa prirodzene hodia do hornatých a kopcovitých oblastí, tehla a betón do nížinných. U nás prirodzený vývoj v oblasti stavebníctva narušila nedávna minulosť, keď sa v každej oblasti uprednostňovala panelová veľkovýroba: oceľobetón prevalcoval tradičné materiály – výstavbu drevených (napríklad zrubových, hrazdených, stĺpikových či sendvičových typov) aj murovaných domov.

To je však už, našťastie, za nami a dnes prináša moderná doba nové možnosti výstavby, založené na nových nekompromisných princípoch. Medzi ne patria aj montované domy, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na úsporu energií, životnosť či variabilnosť.

Systémov na výstavbu montovaných rodinných domov je už aj na Slovensku dosť. Stačí sa len poradiť, ktorý je pre danú lokalitu, subjektívne požiadavky stavebníka či osobný pocit lepší. Ponúkame vám dva rozdielne systémy, ktoré sa líšia najmä materiálovým základom, s čím súvisí aj rozdiel v tepelnotechnických, zvukovoizolačných a záťažových parametroch stavby. Jeden systém je masívny, na báze betónových konštrukcií, druhý je na báze ľahkej drevenej nosnej konštrukcie. Oba systémy sa dajú využiť aj pri výstavbe nízkoenergetických domov.
Montovaný dom na báze masívnej zateplenej sendvičovej betónovej konštrukcie
Tento systém nepatrí medzi konštrukcie pre ľahké montované domy, ide o masívnu konštrukciu. Čas potrebný na výstavbu rodinného domu tohto typu je 3 až 6 mesiacov. Základovú časť rodinného domu a prípojok inžinierskych sietí si investor zabezpečuje sám alebo sa po dohode o realizáciu postará firma, ktorá montovaný dom dodáva. Cena týchto prác nie je súčasťou ceny domu. Súčasťou dodávky montovaného rodinného domu je však kompletná projektová i predprojektová dokumentácia nadzákladovej časti rodinného domu potrebná pre územné rozhodnutie a na vydanie stavebného povolenia.


Konštrukcia


 • Obvodové steny – masívne zateplené veľkoplošné sendvičové dielce (R = 2,9 – 4,3 m2/KW – podľa konkrétnych požiadaviek) upravené na vonkajšej strane farebnou minerálnou fasádnou omietkou. Celková hrúbka obvodovej steny je približne 270 mm podľa zvoleného typu konštrukcie.
 • Vnútorné steny – masívne betónové veľkoplošné stenové dielce sú hrubé 150 mm, nenosné steny majú hrúbku 80 mm.
 • Stropy – masívne prefabrikované stropné betónové dosky s hrúbkou 150 mm, schodisková podesta má hrúbku 200 mm.
 • Krov – impregnovaný celodrevený masívny krov s latovaním a ochranou difúznou fóliou. Na povale (podľa typu RD) je pochôdzna podlaha z dosák, podkrovie je zvukovo a tepelne izolované rohožami z minerálnej vlny s hrúbkou 190 mm (R = 4,8 m2/KW).


Chcete montovaný dom?

190122
Canaba


Chcete montovaný dom?

190123
Canaba


Chcete montovaný dom?

190124

Realizácia hrubej stavby montovaného domu na báze betónových panelov trvá iba niekoľko dní.


Montované rodinné domy na báze dreva
Drevo je osvedčený stavebný materiál s dobrými izolačnými a tiež ekologickými vlastnosťami. Drevené stavby nájdeme vo všetkých častiach sveta – aj tam, kde sú naozaj extrémne nízke alebo vysoké teploty. Montovaný rodinný dom, ktorého základnou konštrukciou je drevená konštrukcia obalená masívnou tepelnou izoláciou, možno postaviť do piatich mesiacov kompletne na kľúč. Ak by vám postačila hrubá stavba, s ktorou si ďalej viete poradiť sami, tak dokončovacie práce sa môžu začať po troch týždňoch od začatia výstavby obvodových stien. Súčasťou základnej ceny typového domu je projektová dokumentácia potrebná na vydanie stavebného povolenia. Za príplatok je možné vypracovať architektonickú štúdiu podľa individuálnych požiadaviek.


Konštrukcia


 • Obvodové steny – celková hrúbka štandardnej obvodovej steny je 340 mm a tvorí ju drevená rámová konštrukcia vyplnená tepelnou izoláciou hrúbky 200 mm a zvukovou izoláciou, na ktorú ide sádrovláknitá doska, tepelnoizolačná doska hrubá 100 mm, v exteriéri povrchovo upravená štruktúrovanou minerálnou omietkou. Zo strany interiéru sa na nosnú drevenú konštrukcia pridáva parozábrana a sadrokartónová požiarna doska. Hrúbka obvodovej steny vzhľadom na náročné tepelnotechnické požiadavky domu môže dosiahnuť až 536 mm a okrem základných materiálov k nej pribudla z interiéru aj exteriéru vrstva zo špeciálnych tehál.
 • Vnútorné priečky – drevená rámová konštrukcia hrubá 100 mm, vyplnená 60 mm tepelnou a zvukovou izoláciou a obalená sadrokartónovou doskou z obidvoch strán.
 • Stropy – drevené stropnice vysoké 250 mm s celoplošným debnením z vrchnej strany a tepelnou izoláciou hrubou 240  mm pri neobytnom podkroví, respektíve 60 mm, ak je poschodie alebo podkrovie obytné, zo spodnej strany spolu s latovaním. 
 • Krov – tesársky väznicový krov s masívnymi krokvami. Pri dimenzovaní strešnej konštrukcie sa prihliada na snehové zaťaženie do 2,5 KN/m2.


Jednotlivé dielce sa spájajú ručne. Priamo vo výrobnej hale sa osádzajú do stien okná i dvere a zrealizuje sa aj príprava na sanitárne rozvody.
Chcete montovaný dom?

190116
Bienhaus


Chcete montovaný dom?

190117
Bienhaus


Chcete montovaný dom?

190121
Bienhaus


Chcete montovaný dom?

190120
Bienhaus

Montovaný dom na drevenej báze v Slovenskej realite. Toto všetko sa dá stihnúť za jeden, maximálne dva dni.


Chcete montovaný dom?

190132
Bienhaus

Skladba obvodovej steny montovaného domu firmy Bienhaus (celková hrúbka steny 340 mm, skladba z exteriéru do interiéru)
1 – štruktúrovaná vonkajšia minerálna omietka
2 – sieťovinou vystužená základná omietka
3 – tepelnoizolačná doska – 100 mm 
4 – sadrovláknitá doska – 15 mm
5 – drevená rámová konštrukcia z presušeného a ohobľovaného dreva – 200 mm, vyplnená tepelnou a zvukovou izoláciou – 200 mm
6 – parozábrana
7 – požiarna neškárovaná sadrokartónová doska – 18 mm


Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Nezaradené
Tagy: montovaný dom
Zdieľať článok

Diskusia