Čo jej pristane?

Čo jej pristane?

04. 05. 2007
Zdieľať

Záhradné umenie má svoju históriu. Dôkazom sú zámocké záhrady z obdobia renesancie a baroka či rozľahlé prírodné anglické parky. Tie prvé sa tvária formálne – zakladajú si na geometrickej pravidelnosti; tie druhé sa, naopak, zasa vyžívajú v romantickej voľnosti, snažiac sa zachovať si prírodný vzhľad.

V záhradnej tvorbe rozlišujeme v podstate dva štýly – formálny (pravidelný, architektonický) a prírodný (voľný, nepravidelný). V nasledujúcich riadkoch si ich trochu bližšie predstavíme.

Formálna záhrada


Čo jej pristane?

90064

V pozorovateľovi vyvoláva pocit pokoja, akejsi vyrovnanosti. Možno aj preto je sympatická skôr ľuďom, ktorí už majú čo-to za sebou, mladšie ročníky ju väčšinou považujú za nudnú a fádnu.

Ale to je vec osobného vkusu. A podľa čoho ju možno spoznať? Už na prvý pohľad udrie do očí jej pôdorys s jasným geometrickým základom. Plochu členia priamky alebo geometricky merateľné oblúky ciest, záhony, živé ploty, suché múriky, vodné nádrže a iné drobné stavby a stavbičky.


Čo jej pristane?

90074

V historických záhradách boli tvar a dekoratívnosť prvoradé, zatiaľ čo funkčnosť bola zatlačená do úzadia. V súčasnosti by však pravidelné línie v obytnej záhrade mali byť v zhode s jej plynulou prevádzkou, aby jej údržba nebola zbytočne nákladná na čas i peniaze. Napriek tomu, že historické záhrady boli prísne symetrické, v modernej pravidelnej záhrade si môžete dovoliť aj trochu asymetrie, dôležité je však zachovať jasnosť konceptu a čisté línie stavebných prvkov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Čo jej pristane?

90065

Pravidelnosť sa vyžaduje nielen v pôdoryse, ale aj v priestore. Svoje uplatnenie vo formálnej záhrade nájdu dreviny, ktoré sa môžu pýšiť symetrickým geometrickým tvarom (či už kultivary s prirodzene pravidelným rastom, alebo dreviny upravované rezom). Na miesta, ktoré treba zvýrazniť, napríklad do rohov či na križovatky cestičiek, sú vhodné gule, pyramídy a kužele.


Čo jej pristane?

90066

Pôsobivé sú aj líniové výsadby živých plotov a obruby lemujúce cesty a záhony. Keď je už reč o záhonoch – tie si potrpia len na úzky výber rastlín pozostávajúci z niekoľkých druhov. Na upútanie pohľadov slúžia rastliny, ktoré vytvárajú korunky, napríklad ruže na kmienikoch. Ani koruny stromov nemožno nechať bez ladu a skladu – treba si zvoliť také, ktoré majú tvar gule alebo kužeľa. Pre svoju zaujímavú grafickú štruktúru sú do formálnej záhrady vhodné aj traviny a rastliny podobné travinám, napríklad kosatce, juky, ľaliovky, ale aj veľkolisté výrazné trvalky, ako sú funkie či bergénie.

Prírodná záhrada


Čo jej pristane?

90071

V podstate je opakom formálnej. Napodobňuje prírodu, ktorej sú akékoľvek priame línie cudzie, snáď okrem hladiny väčšej vodnej plochy a vzdialeného obzoru na šírošírej rovine, ale aj o tom by sa dalo polemizovať, keby to bolo životne dôležité. Faktom však zostáva, že zvyšovanie úrovne ekologického (s)vedomia podnietilo v ostatných rokoch záujem o zakladanie práve týchto typov záhrad.


Čo jej pristane?

90070

Prírodný záhradný štýl kladie dôraz na mäkké línie. Členenie pôdorysu vychádza zo súhry funkcie a naturálneho vzhľadu. Cesty vedú v plynulých krivkách. Drobné stavby, ako napríklad posedenie s pergolou, sú obklopené rastlinami, aby sa harmonicky prepojili so zvyškom priestoru. Tvar dávajú záhrade najmä dreviny, ktoré sú rozmiestnené v skupinkách po obvode pozemku alebo sa vynímajú ako solitéry v trávniku. Pri modelovaní terénu je dôležitá nepravidelnosť a, samozrejme, záleží na predlohe – inak bude vyzerať štylizácia skalnatej krajinky a inak napodobenina okolia rieky v nížine. Pri úprave väčšieho a rovného pozemku je dovolené mierne ho zvlniť, pretože tak bude pôsobiť prirodzenejšie a tiež sa opticky zväčší. Pritom však netreba zabúdať na nadväznosť na okolie, teda na vedľajšie parcely, aby sa nestalo, že sa sused vo svojej záhrade vďaka vašej originálnej terénnej vlne ocitne pod tieniacim oporným múrom.


Čo jej pristane?

90068


Čo jej pristane?

90069

Návrh prírodnej záhrady s kvetinovou lúkou… … a realita po štyroch rokoch


Čo jej pristane?

90072

Zachovať naturálny, prirodzený vzhľad – to je zákon číslo jeden v prírodnej záhrade. A to platí aj o vode – počnúc malými pramienkami potoka a končiac jazierkami a rybníkmi. Škála rastlinných druhov sa v porovnaní s formálnou záhradou značne rozšírila. Ak je to čo i len trochu možné, rastlinám treba dopriať voľnosť (bez rezu, ktorý by menil ich vzhľad). Podľa veľkosti pozemku možno použiť i rozličné pomaly rastúce dreviny a ich kultivary. Namiesto trávnika môže byť kvetinová lúka, namiesto známych a zaužívaných záhradných rastlín možno vysadiť aj také, ktoré väčšinou rastú vo voľnej prírode (napríklad bylinky). Majstrami v tvorbe prírodných záhrad sú Japonci a Číňania, ktorí majú vycibrený cit pre napodobenie a štylizovanie panenskej krajiny i na malej ploche. O ich záhradnom umení si však povieme viac v niektorom z budúcich čísel.

Formálna záhrada najlepšie vynikne na rovine. Ak leží na svahu, možno terén vyrovnať do rovnej terasy pomocou oporných múrikov alebo ho v niektorých partiách pravidelne vyspádovať. Tento typ záhrady upúta nielen v historických častiach miest a vo veľmi malých záhradách, ale aj v modernom, reprezentatívne upravenom priestore (samozrejme, toto riešenie si vyžaduje trochu viac odvahy a citlivý prístup).

Kategória: Nezaradené
Tagy: záhrada záhradná architektúra
Zdieľať článok

Diskusia