Inštalácie v podkroví (1. časť)

19. 01. 2006
Zdieľať

Pri rekonštrukcii alebo novostavbe podkrovia je správna realizácia inštalácií dôležitá z technického aj estetického hľadiska. Inštalácie realizované v novostavbách a pri rekonštrukcii musia spĺňať všetky požiadavky na bezpečnosť prevádzky.

 

Napojenie inštalácií

Inštalácie v podkroví sa napájajú na inštalačné rozvody realizované v nižšom podlaží. Ide o predĺženie stúpačkových vetiev o podlažie vyššie. Pri zavádzaní inštalácií do podkrovia je dôležité, či v podkroví bude bývať cudzia osoba, alebo rodina. Potom by sa museli nielen predĺžiť stúpačky, ale aj inštalovať ďalší elektromer, plynomer a pod. na zistenie skutočnej spotreby energie a paliva. Pri zavádzaní inštalácií do podkrovných miestností je rozhodujúci technický stav inštalácií používaných v nižšom podlaží. Ak sú existujúce rozvody v dobrom stave a dostatočne dimenzované, väčšinu podkroví možno na ne bez problémov napojiť. Nevyhovujúce rozvody sa pri pripojení na ďalšie podlažie musia nahradiť novými. V takom prípade sa pripojenie podkrovných miestností na nové rozvody robí z moderných materiálov (plastov, medi). Každá inštalácia sa má realizovať podľa výkresu. Pred uvedením inštalácií do prevádzky sa musí urobiť skúška potrubia a zariadení podľa príslušného predpisu.

 

Vykurovanie


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42139

Skôr než sa začne uvažovať o zavedení vykurovacej sústavy do podkrovia, treba urobiť kvalitnú tepelnú izoláciu všetkých stien, stropov a ďalších miest, kadiaľ by mohlo teplo unikať. Šetriť na izolácii nie je namieste. Aj keď sa dôkladnou izoláciou zvýšia počiatočné náklady, prevádzkové náklady sa výrazne znížia. Dobre tepelne izolovaná miestnosť má podstatne menšiu tepelnú stratu. Z toho vyplýva možnosť použiť kotol s menším výkonom, potrubie môže mať menší priemer a takisto vykurovacie telesá môžu byť menšie.

Výkon vykurovacej sústavy vychádza z tepelnej straty. Najprv sa musia spočítať tepelné straty jednotlivých miestností. V prípade, že v dome už existuje ústredné kúrenie, predĺži sa stúpačkové potrubie a napoja sa vykurovacie telesá v podkroví. Podľa počtu vykurovacích telies v podkroví, ich umiestnenia a napojenia na potrubie sa navrhne vykurovacia sústava.


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42141

Pretože podkrovie je najvyššie vykurované podlažie, musí sa správne urobiť spádovanie potrubia a odvzdušnenie sústavy v najvyšších miestach. Obyčajné zavzdušnenie vykurovacích telies v niektorej časti potrubia môže spôsobiť, že niektoré telesá nekúria vôbec alebo len málo. Po predĺžení teplovodného vykurovania do podkrovia sa musia urobiť skúšky. Pri ústrednom teplovodnom vykurovaní sa vykonávajú skúšky: tlaková, dilatačná a vykurovacia. Dilatačná a vykurovacia skúška sa robia súčasne. Dilatačná skúška trvá 24 hodín, vykurovacia až 72 hodín. Zistí sa pri nich, či vykurovacie telesá po zakúrení v kotle nabiehajú súčasne a či potrubie má možnosť sa voľne rozťahovať. Až na základe úspešne vykonaných skúšok sa vykurovanie môže uviesť do prevádzky. Kto sa rozhodne pre tento spôsob „potiahnutia“ vykurovania do podkrovia, mal by si zabezpečiť realizačnú firmu včas. Tieto práce sa často vykonávajú na poslednú chvíľu v čase, keď už sa začína jeseň alebo zima.


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42159

Ak ide o rekonštrukciu malého domu, ktorý dovtedy nemal teplovodné vykurovanie, ale len vykurovače v jednotlivých miestnostiach, nastávajú dve možnosti. Buď sa v celom dome zriadi nové ústredné kúrenie, alebo sa do podkrovných miestností umiestnia samostatné vykurovače. Voľba vykurovačov závisí od možností a požiadaviek užívateľov domu. Na vykurovanie sa môže použiť plynový alebo elektrický vykurovač, kozub, pec a pod. Ak sa v dome nachádza plynový vykurovač v nižšom podlaží, potiahne sa plynové potrubie do podkrovia. Tu sa napojí nový vykurovač, väčšinou podobne ako vykurovač umiestnený v nižšom podlaží. Situáciu možno riešiť aj elektrickou priamovykurovacou akumulačnou pecou alebo elektrickým olejovým radiátorom. V prípade vykurovania elektrickou energiou treba mať dostatočne dimenzovanú elektrickú sieť. Akumulačné pece majú výhodu v tom, že sa nabíjajú v noci, menej zaťažujú elektrickú sieť a nočný prúd je lacnejší. Ak vydajú naakumulované teplo (vybijú sa), môžu ďalšie teplo dodať až po novom nabití. Každý vykurovač alebo elektrická pec musia mať svoj elektrický obvod a samostatné istenie. Je to požiadavka normy aj predpoklad bezpečnej prevádzky.


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42142

Z hľadiska rozloženia teplôt je najvýhodnejšie podlahové vykurovanie. Najviac sa uplatňuje v kúpeľniach a obývacích izbách. Podlahové vykurovanie môže byť so zabetónovanými rúrkami s teplou vodou alebo so zabetónovanými vykurovacími rohožami s elektrickými odporovými drôtmi. Inštaluje sa po celej ploche miestnosti. V kúpeľniach sa stále častejšie používa teplovodné stenové vykurovanie. K moderným spôsobom vykurovania kúpeľní patria tzv. rebríky. Nielenže ohrievajú vzduch v kúpeľni, ale slúžia aj na sušenie uterákov a drobnej bielizne.

Vodovod


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42145

Pri zavádzaní vodovodu do podkrovia existuje niekoľko možností. Z nižšieho podlažia sa privedie potrubie studenej a teplej vody alebo sa privedie len studená voda, ktorá sa ohreje v podkroví. V prípade, že ide o rozsiahle podkrovie v mnohými zariaďovacími predmetmi, privedie sa oboje potrubie alebo sa v podkroví osadí ohrievač vody takej veľkosti, aby stačil na ohriatie potrebného množstva vody. Ak bude v podkroví len jeden alebo dva zariaďovacie predmety, treba zvážiť, či sa sem oplatí priviesť potrubie so studenou a teplou vodou z nižšieho podlažia. Keď sa dlhší čas neodoberá teplá voda, v potrubí sa čiastočne ochladí. V dlhom stúpacom potrubí sa ochladí väčšie množstvo teplej vody, ktoré sa musí odpustiť. Tu môže byť výhodnejšie privedenie len stúpačky so studenou vodou a ohrievať ju malým ohrievačom umiestneným v blízkosti zariaďovacieho predmetu. Na výber sú ohrievače určené na umiestnenie nad umývadlom či drezom alebo pod nimi.


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42153

Podľa rýchlosti ohrevu vody sa ohrievače rozdeľujú na akumulačné a priamoohrievacie (rýchloohrievacie). Napojenie je na napätie 230 V. Ich výkon sa pohybuje približne v rozmedzí 2 až 5 kW pri akumulačných ohrievačoch a 4 až 8 pri priamoohrievacích ohrievačoch. Tento výkon úplne stačí na ohrev vody k jednému alebo dvom zariaďovacím predmetom. Akumulačné ohrievače ohrievajú vodu v zásobníku s objemom 3 až 10 l dlhší čas. Môžu mať preto nižší výkon. Priamoohrievacie ohrievače majú vyšší výkon, pretože ohrievajú vodu okamžite z 20 °C na požadovanú teplotu, ktorá by nemala byť vyššia než 45 až 50 °C. Pri vyšších teplotách ohrievač okamžite odoberá veľké množstvo elektrickej energie a viac zaťažuje elektrickú sieť. Okrem toho hrozí obarenie vodou.


Inštalácie v podkroví (1. časť)

42156

Do ohrievačov sa voda privádza v plastovom alebo medenom potrubí. Inštalácie z oceľových pozinkovaných rúr sa v súčasnosti robia už len zriedkavo. Pozinkované potrubie s teplou vodou časom ,,zarastá“ usadeninami, ktoré sa vylučujú z horečnatých a vápenatých solí obsiahnutých vo vode. Čím je voda teplejšia, tým viac solí sa na stenách potrubia usádza. Pri rúrach z plastu alebo medi potrubie nezarastá. Potrubie studenej a teplej vody sa izoluje. Na privedenie vody do všetkých zariaďovacích predmetov v podkroví väčšinou stačí potrubie s priemerom do 20 mm. Tento priemer sa zmenšuje pri odbočkách k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Potrubie sa musí dobre uchytiť, aby sa pri prietoku vody nechvelo a nespôsobovalo hluk.

Na uchytenie potrubia sú vhodné plastové úchytky so západkovým uzáverom. Hotový rozvod vodovodného potrubia sa skúša tlakom. Skúška trvá 60 minút. Ak je kúpeľňa malá, umiestňujú sa zariaďovacie predmety blízko k sebe. Potrubné rozvody sú kratšie a inštalácia je lacnejšia. Pri veľkých podkrovných kúpeľniach môže byť komfort na rovnako vysokej úrovni, ako je v prízemných kúpeľniach. Inštalácie sú, prirodzene, náročnejšie, ale podstatne sa zvýšia pohodlie a úroveň bývania.

Pokračovanie zajtra.

Kategória: Nezaradené
Tagy: inštalácie ipod podkrovie radiátor vodovod vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia