inštalácie

Rozvody a inštalácie (2.)
Stavba a rekonštrukcia

Rozvody a inštalácie (2.)

V projekte, podľa ktorého sa stavba realizuje, by mali byť vyriešené všetky rozvody elektroinštalácií, vodovodné rozvody, kanalizačné prípojky a tiež všetky ďalšie potrebné rozvody podľa špecifických požiadaviek, napríklad vzduchotechnických alebo klimatizačných rozvodov.

Vnútorná inštalácia vody
Stavba a rekonštrukcia

Vnútorná inštalácia vody

Je úplne samozrejmé, že keď sa chceme napiť vody, stačí otočiť kohútikom. Keď sa sprchujeme, nepremýšľame na tým, že by to tak nemuselo byť. Ani WC si už nevieme predstaviť iné ako splachovacie. Všetky tieto samozrejmosti zabezpečuje vnútorný rozvod vody, ktorý nám túto „samozrejmú tekutinu“ privedie presne tam, kde ju potrebujeme.

Inštaláce v podkroví (2. časť)
Nezaradené

Inštaláce v podkroví (2. časť)

Všade, kde sa inštaloval vodovod, musí sa zaviesť aj odpadové potrubie. Toto potrubie sa môže viesť samostatne alebo súbežne s vodovodným potrubím. O tom, akým spôsobom sa potrubie bude viesť, často rozhoduje možnosť vytvorenia otvoru v strope.

Inštalácie v podkroví (1. časť)
Nezaradené

Inštalácie v podkroví (1. časť)

Pri rekonštrukcii alebo novostavbe podkrovia je správna realizácia inštalácií dôležitá z technického aj estetického hľadiska. Inštalácie realizované v novostavbách a pri rekonštrukcii musia spĺňať všetky požiadavky na bezpečnosť prevádzky.